empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Market Facilitation Index - BW MFI: popis, nastavení a použití

Indikátor Market Facilitation Index, BW MFI, ukazuje cenové změny v celých číslech vztažené k volume (tržnímu objemu). Hodnoty indikátoru nemají samy o sobě větší význam, záměrem je možnost sledovat změny těchto hodnot. Bill Williams přikládá důležitost právě vztahu cenového pohybu a volume:

Když se zároveň zvýší hodnota BW MFI a volume (tržního objemu), znamená to: a) více obchodníků začalo obchodovat (zvyšuje se volume); b) obchodníci začaly otevírat dlouhé pozice (nakupovat) a zároveň se zvyšuje cena, tj. začátek rostoucího trendu.

Když ukazatel BW MFI spolu s volume klesají, obchodníci ztrácejí důvěru v další vývoj a odcházejí z trhu.

Indikátor Market Facilitation Index roste, ale volume klesá. Pohyb na trhu není podpořen zvyšujícím se volume ze strany obchodníků a cenové změny jsou způsobeny spekulacemi brokerů a dealerů.

BW MFI klesá, ale roste volume. Obchodníci ve velkém nakupují a prodávají, ale vzhledem k jejich rovné síle se cena nijak výrazně nemění. Jedna z protichůdných stran (nakupující proti prodávajícím) nakonec zvítězí. Průraz takového baru nás pak informuje, zda-li trend bude pokračovat nebo skončil.

Výpočet

Pro výpočet ukazatele je třeba odečíst nejnižší cenu baru od té nejvyšší a tuto hodnotu vydělit volumem.

BW MFI = RANGE*(HIGH-LOW)/VOLUME

Kde:

RANGE - je multiplikátor, který převádí rozdíl mezi high a low ve výpočtu na celá čísla.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Udělejte první krok ke svému cíli
Otevřete si účet
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off