empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet

Indikátor Market Facilitation Index - BW MFI: opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor Market Facilitation Index BW MFI ukazuje cenové kolísanie, ktoré pripadá na jeden tick. Absolútne hodnoty tohto ukazovateľa samy osebe nemajú žiaden význam, zmysel majú iba jeho zmeny. Bill Williams prikladá význam odchýlke medzi ukazovateľom a objemom:

Indikátor BW MFI aj objem stúpa. Naznačuje to, že: a) na trhu je viac obchodníkov (objem rastie), b) obchodníci, ktorí práve prišli na trh, si otvárajú pozície smerom, akým sa vyvíja stĺpec na grafe, t.j. pohyb sa začal a pokračuje.

Indikátor BW MFI aj objem klesá. Naznačuje to, že záujem obchodníkov začína opadávať.

Ak indikátor BW MFI vzrástol, ale objem sa znížil, naznačuje to, že trh nie je podporovaný objemom zo strany obchodníkov, a cena sa mení v dôsledku špekulácií obchodníkov "na parkete" (sprostredkovateľov - maklérov a dealerov).

Indikátor BW MFI klesol, ale objem rastie. Kupujúci a predávajúci zvádzajú boj, nasleduje veľký objem predajov a nákupov, ale kolísanie cien nie je významné, pretože obe strany sú približne rovnako silné. Jedna z dvoch protikladných síl (kupujúci alebo predávajúci) vyhrá. Podľa toho, či dôjde k prekonaniu tohto stĺpca, môžeme zvyčajne určiť, či bude trend následne pokračovať alebo je týmto stĺpcom zrušený. Bill Williams takýto stĺpec nazýva "poklonou" (curtsying).

Výpočet

Hodnota indikátora Market Facilitation Index sa vypočíta tak, že najnižšiu cenu stĺpca odpočítame od najvyššej ceny stĺpca a vydelíme ju objemom.

BW MFI = RANGE*(HIGH-LOW)/VOLUME

kde:

RANGE - je multiplikačný faktor, ktorý vyjadruje bodový rozdiel v celých číslach.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Take the first step towards your goal
Open account
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.