empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Technické indikátory

Technický indikátor na forexe je založený na hodnote objemu obchodu a ceny. Pri analýze dynamiky forexového indikátora môže obchodník určiť krátkodobý cenový smer alebo stagnáciu trhu. Obchodníci, ktorí uprednostňujú forexovú technickú analýzu, sa prostredníctvom forexových technických indikátorov rozhodujú o tom, či majú otvoriť alebo zatvoriť pozície.

Existuje niekoľko druhov technických indikátorov.

Trendové indikátory analyzujú kolísanie cien obchodného nástroja. Pomocou trendových forexových indikátorov možno pri obchodovaní určiť smerovanie ceny v rôznych časových rámcoch. Obchodník môže navyše posúdiť, či cena výrazne kopíruje trend. Trendové forexové indikátory sú univerzálne nástroje prospešné pre každú obchodnú stratégiu.

Medzi trendové indikátory patria indikátory trendových čiar. Po analýze správania ceny v minulosti sa obchodník snaží zakresliť trendovú čiaru v úsilí predpovedať ďalšie smerovanie ceny. Takéto predpovede sa však v praxi nemôžu splniť.

Kanálové indikátory sa používajú pri obchodovaní s cenovými kanálmi. Tieto indikátory vizuálne znázorňujú podporu a rezistenciu v akomkoľvek časovom rámci. Pomocou kanálových indikátorov môžete sami nastaviť šírku kanála a vybrať vstupné údaje, ktoré sú potrebné na zakreslenie tohto indikátora.

Oscilátory sú forexové indikátory, ktoré umožňujú obchodníkom dosahovať slušné zisky na stagnujúcom trhu. Oscilátory sú užitočné pri určovaní nových minimálnych a maximálnych hodnôt na grafe, pretože oscilátor signalizuje, kedy cena zmení svoj smer.

Prediktívne indikátory predpovedajú budúce trendy pred tým, ako sa skutočne začnú objavovať v ekonomike konkrétnej krajiny.

Pomocou indikátorov volatility analytici posudzujú, či sú na forexe vhodné podmienky na dosiahnutie zisku.

Čisté skalpingové indikátory sa na trhu používajú zriedkavo. Ak chce obchodník skalpovaním dosiahnuť lepšie výsledky, musí mať všestrannú stratégiu skalpovania. Použitie jediného skalpingového indikátora vám veľmi nepomôže.

Indikátor objemu obchodovania na forexe (trade volume indicator) umožňuje obchodníkovi merať silu alebo slabosť pohybu na trhu tým, že potvrdzuje trend, keď cena stúpa alebo klesá.

Indikátor divergencie na forexe je signál, ktorý vzniká v prípade nezhody medzi technickými indikátormi a cenovou dynamikou na grafe. Stáva sa to, keď indikátor nestanoví vyššie maximum a nižšie minimum. Každý indikátor divergencie na forexe ukazuje viditeľnú cenovú odchýlku od grafu forexového indikátora v okne obchodnej platformy.

Indikátor CSS je určený na meranie vzájomnej sily mien. Výpočet presných hodnôt CSS sa zakladá na technických údajoch. Vďaka tomu môžu obchodníci pohotovo reagovať na akékoľvek zmeny na trhu.

Aby zaznamenali signál, kedy vstúpiť na trhu alebo kedy z trhu odísť, indikátory sa používajú na cenových grafoch a grafoch objemu obchodovania s finančnými nástrojmi. Analýza hodnôt indikátora prináša užitočné informácie o ďalšom smerovaní cien a môže dokonca presne prognózovať budúcu cenu.

MetaTrader 4 má zabudované indikátory, ktoré spúšťajú takmer každý v súčasnosti prítomný základný indikátor. Všetky ich môžete použiť pri obchodovaní prostredníctvom programu MetaTrader 4.

Indikátory terminálu MetaTrader 4 sú napríklad:

Začnite pracovať na svojej technickej analýze pomocou terminálu MetaTrader!

Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off