empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet

Oscilátor gator: opis, úprava a aplikácia

Oscilátor gator vychádza z oscilátora Alligator a ukazuje mieru konvergencie/divergencie jeho bilančných čiar (vyhladený kĺzavý priemer). Horný histogram indikuje absolútny rozdiel medzi úrovňou červenej a modrej čiary. Rovnaké rozlíšenie len s opačným znamienkom ukazuje dolný histogram, keďže histogram sa zakresľuje zhora nadol.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.