empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Oscilátor gator: opis, úprava a aplikácia

Oscilátor gator vychádza z oscilátora Alligator a ukazuje mieru konvergencie/divergencie jeho bilančných čiar (vyhladený kĺzavý priemer). Horný histogram indikuje absolútny rozdiel medzi úrovňou červenej a modrej čiary. Rovnaké rozlíšenie len s opačným znamienkom ukazuje dolný histogram, keďže histogram sa zakresľuje zhora nadol.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.