empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Oscilátor gator: opis, úprava a aplikácia

Oscilátor gator vychádza z oscilátora Alligator a ukazuje mieru konvergencie/divergencie jeho bilančných čiar (vyhladený kĺzavý priemer). Horný histogram indikuje absolútny rozdiel medzi úrovňou červenej a modrej čiary. Rovnaké rozlíšenie len s opačným znamienkom ukazuje dolný histogram, keďže histogram sa zakresľuje zhora nadol.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Take the first step towards your goal
Open account
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off