empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet

Fraktály (Fractals): opis, úprava a aplikácia

Všetky trhy sa vyznačujú stabilitou cien v priebehu dlhého časového obdobia, pričom trendy sa menia len občas(15-30 % času). Najvýnosnejšie obdobie na trhu je vtedy, keď sa ceny menia podľa určitého trendu.

Indikátor Fraktály je jeden z piatich indikátorov Billa Williama, ktorý umožňuje určiť vrchol alebo dno. Fraktál rastu je technicky určený ako rad po sebe nasledujúcich minimálne 5 stĺpcov, z ktorých dva stĺpce s nižším maximom sa nachádzajú pred najvyšším maximom a po ňom. Klesajúci fraktál má opačnú konfiguráciu (séria piatich stĺpcov, z ktorých dva stĺpce s vyššími minimami sa nachádzajú pred najnižším minimom a po ňom). Na grafe majú fraktály hodnotu maxima a minima, sú označené šípkami smerujúcimi nahor a nadol.

Signály technického indikátora Fraktály by sa mali filtrovať technickým indikátorom Alligator. Inými slovami, ak je Fraktál nižšie ako zuby aligátora, nemali by ste kupovať, a ak je nad nimi, nemali by ste predávať. Ked vznikne fraktálový signál o určitej sile, ktorú potvrdzuje jeho postavenie mimo úst aligátora, platí ako signál dovtedy, kým ho nezrušia alebo kým sa neobjaví nový fraktálový signál.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Take the first step towards your goal
Open account
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.