empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Fractals: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wszystkie rynki cechują się tym, że w ciągu większej części czasu ceny na nich nie ulegają dużym zmianom i tylko w ciągu nieznacznych okresów czasu (15–30 procent) obserwuje się zmiany trendowe. Najbardziej sprzyjające dla osiągnięcia zysku są okresy, kiedy ceny na rynkach zmieniają się zgodnie z określonym trendem.

Fraktale (Fractals) — jest to jeden z pięciu wskaźników strategii inwestycyjnej Billa Williamsa, stworzony do zaznaczania na wykresie lokalnych szczytów i dołków, a także do określenia lokalnych poziomów wsparcia i oporu. Scuyt zaznaczany jest, kiedy wśród pięciu słupków środkowy jest najwyższy, a dwa słupki na lewo i dwa słupki na prawo są od niego niższe. Na wykresie fraktale mają wartości High i Low i oznaczone są strzałkami w górę i w dół.

Sygnały wskaźnika technicznego Fractals należy „filtrować” przy pomocy wskaźnika techniczego Aligator. Innymi słowy, nie należy przeprowadzać transakcji kupna, jeżeli fraktal znajduje się poniżej linii zębów wskaźnika Aligator i jednocześnie nie należy zawierać transakcji sprzedaży, jeżeli fraktal znajduje się powyżej linii zębów wskaźnika Aligator. Po tym, jak sygnał fraktalu uformował się i ma siłę, co określa się jego pozycją poza szczęką Aligatora, on pozostaje sygnałem, dopóki nie znika albo nie powstaje bardziej świeży sygnał fraktalu.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Take the first step towards your goal
Open account
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off