empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Wskaźniki rynku walutowego są oparte na wartości wolumenu transakcji i cen. Analizując zachowanie wskaźników, można określić, w którą stronę pójdzie rynek - zmieni lub zachowa bieżący trend. Za pomocą wskaźników technicznych traderzy, którzy korzystają w pracy z analizy technicznej, podejmują decyzje o otworzeniu lub zamknięciu pozycji.

Istnieje kilka rodzajów wskaźników technicznych.

Wskaźniki trendu analizują zmiany ceny danego instrumentu handlowego na rynku. Wykorzystując wskaźniki trendów w handlu, można nie tylko określić, w którą stronę zmieni się cena w danej chwili w różnych ramach czasowych, ale także dowiedzieć się, jak silny jest obecny trend. Wskaźniki trendów są uniwersalne i mogą być stosowane w każdej strategii handlowej.

Wśród wskaźników trendów są wskaźniki linii trendu, który na podstawie uzyskanych danych probują przedłużyć linię trendu, a tym samym przeprowadzić prognozę przyszłej ceny. Jednak najczęściej te dane nie są potwierdzone w praktyce.

Wskaźniki kanału stosowane w handlu kanałami cenowymi, główną zasadą jest potrzeba zbudowania linii wsparcia i oporu. Korzystając ze wskaźników kanału, można niezależnie ustawić szerokość kanału i wybrać dane źródłowe, na podstawie których zostanie on utworzony.

Oscylatory — są to wskaźniki Forex, które pomagają dobrze zarabiać na rynku, który nie wykazuje żadnych zmian. Za ich pomocą można określić nowe minima i maksima na wykresie - oscylator wskaźnika pokazuje, kiedy cena zmienia kierunek.

Wskaźniki wyprzedzające pokazują przyszłe trendy, zanim jeszcze się one pojawią w gospodarce danego kraju.

Wskaźniki zmienności pokazują rentowność rynku Forex.

Wskaźniki skalpowania w czystej postaci są rzadko używane na rynku. Potrzebny jest cały system skalpowania, ponieważ daje to lepsze wyniki niż jednorazowe użycie wskaźnika.

Wskaźnik wolumenu obrotu daje możliwość oceny siły lub słabości danego ruchu na rynku, ponieważ służy jako potwierdzenie wzrostu lub spadku ceny.

Wskaźnik dywergencji — jest to sygnał handlowy, który pojawia się, gdy naruszona zostaje równowaga pomiędzy wskaźnikami technicznymi a samym cennikiem. Dzieje się tak, gdy wskaźnik nie rejestruje najwyższej wartości maksymalnej lub minimalnej ceny. Jakikolwiek wskaźnik rozbieżności pokazuje w oknie terminala handlowego znaczne odchylenie ceny od wykresu samego wskaźnika.

Wskaźnik CSS, lub wskaźnik siły walutowej — to instrument, który pozwala mierzyć siłę walut względem siebie. Aby obliczyć wskazania, CSS wykorzystuje dane techniczne, które pozwalają szybko i dynamicznie reagować na wszelkie zmiany na rynku.

Aby zobaczyć sygnały otwarcia lub zamknięcia, wskaźniki są nakładane na wykresy cen i wolumenów handlowych instrumentów finansowych. Analiza wskaźników dostarcza niezbędnych informacji - od wahań cen w przyszłości do maksymalnie dokładnej prognozy.

W MetaTrader 4 są do dyspozycji wszystkie najważniejsze wskaźniki techniczne, które są używane w handlu na całym świecie. Korzystanie z MetaTrader 4 umożliwia pracę ze wszystkimi wskaźnikami stanowiącymi doskonałe narzędzia do analizy technicznehj rynku Forex.

Oto przykłady wskaźników terminalu MetaTrader 4:

Rozpocznij swoją analizę techniczną z terminalem MetaTrader terminal!

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off