empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto

Money Flow Index - MFI: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techniczny Strumieni Pieniężnych (Money Flow Index, MFI) pokazuje intensywność, z którą pieniądze inwestuje się w papiery wartościowe albo wycofuje się z nich. Zbudowanie i interpretacja wskaźnika są identyczne do Relative Strength Index, różnica polega tylko na tym, że w MFI uwzględnia się również volumen.

Podczas analizy Money Flow Index należy uwzględniać:

rozbieżności między wskaźnikiem a ruchem cenowym. Jeśli ceny rosną, podzas gdy wartość Money Flow Index spada (albo odwrotnie), w takim przypadku występuje duże prawdopodobieństwo odwrócenia się cen;

Wartości Money Flow Index powyżej 80 i poniżej 20 sygnalizują odpowiednio o potencjalnym szczycie i dołku rynku.

Sposób obliczenia

Obliczenia wartości wskaźnika technicznego Money Flow Index składa się z trzech etapów. Najpierw określa się cenę typową (Typical Prise, TP) danego okresu:

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

Następnie oblicza się wartość strumienia pieniężnego (Money Flow, MF):

MF = TP * VOLUME

Jeżeli dzisiejsza typowa cena jest większa od wczorajszej, strumień pieniężny uważany jest za dodatni. Jeżeli dzisiejsza typowa cena jest mniejsza od wczorajszej, strumień pieniężny uważany jest za ujemny.

Dodatni strumień pieniężny (POSITIVE MONEY FLOW) — jest to suma wartości dodatnich strumieni pieniężnych w przeciągu obranego okresu. Ujemny strumień pieniężny (NEGATIVE MONEY FLOW) — jest to suma wartości ujemnych strumieni pieniężnych w przeciągu obranego okresu.

Następnie ustala się relacje pieniężne (money ratio, MR) metodą dzielenia dodatniego strumienia pieniężnego przez strumień ujemny:

MR = Positive Money Flow (PMF)/Negative Money Flow (NMF)

I nareszcie przy pomocy relacji pieniężnej oblicza się wskaźnik strumieni pieniężnych:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

Gdzie:
HIGH — cena maksymalna bieżącej sesji;
LOW — cena minimalna bieżącej sesji;
CLOSE — cena zamknięcia bieżącej sesji;
VOLUME — wolumen bieżącej sesji.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Take the first step towards your goal
Open account
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.