empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Index peňažného toku (Money Flow Index - MFI): opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor MFI ukazuje intenzitu peňažných investícií do cenného papiera. Konštrukcia a interpretácia je podobná ako pri indexe relatívnej sily (RSI), jediný rozdiel je v tom, že indikátor MFI berie do úvahy objem.

Pri analyzovaní indexu MFI je potrebné mať na pamäti:

Divergencie medzi indikátorom a pohybom cien. Ak ceny rastú a Money Flow index klesá (alebo naopak), existuje veľká možnosť cenového obratu;

Ak index MFI dosahuje hodnotu nad 80, resp. pod 20, je to upozornenie, že trh môže byť na vrchole (maxime), resp. na dne (minime).

Výpočet

Výpočet indexu MFI obsahuje niekoľko etáp. V prvej sa určí obvyklá cena (TP) príslušného obdobia.

TP = (MAXIMUM + MINIMUM + ZATVÁRACIA CENA)/3

V druhej etape sa vypočíta suma peňažného toku (MF):

MF = TP * OBJEM

Ak je dnešná typická cena väčšia ako včerajšia, peňažný tok pokladáme za kladný. Ak je dnešná typická cena nižšia než včera, peňažný tok pokladáme za záporný.

Kladný tok peňazí je súčet kladných peňažných tokov za vybrané časové obdobie. Záporný tok peňazí je súčet záporných peňažných tokov za vybrané časové obdobie.

V ďalšej fáze vypočítame pomer peňazí (MR) tak, že kladný peňažný tok vydelíme záporným tokom peňazí:

MR = kladný tok peňazí (PMF)/záporný tok peňazí (NMF)

Na záver vypočítame index peňažného toku peňažného pomeru:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.