empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Money Flow Index - MFI: popis, nastavení a použití

Indikátor Money Flow Index, MFI, indikuje intenzitu peněžní investice do cenných papírů. Konstrukce a interpretace je obdobná jako u ukazatele Relative Strength Index. Jediný rozdíl je v tom, že MFI má do výpočtů zakomponován volume (tržní objem).

Při analýze indikátoru Money Flow Index mějte na paměti následující:

Divergence mezi pohybem indikátoru a ceny. Když ceny rostou a MFI klesá (nebo naopak), je zde velká šance na otočení směru dosavadního vývoje ceny.

Hodnoty ukazatele Money Flow Index nad 80 a pod 20 varují o potenciálním maximu a minimu na trhu.

Výpočet

Výpočet MFI obsahuje několik fází. Nejprve se vypočítá typical price (TP) dané periody.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

Pak se spočítá objem peněžního toku Money Flow (MF):

MF = TP * VOLUME

Pokud je dnešní TP větší než včerejší TP, pak je money flow (peněžní tok) považován za pozitivní. Když je dnešní TP menší než včerejší, je peněžní tok považován za negativní.

Pozitivní peněžní tok je součtem pozitivních peněžních toků pro danou periodu. Negativní peněžní tok je součtem negativních peněžních toků pro danou časovou periodu.

Následně se kalkuluje money ratio (MR) vydělením pozitivního peněžního toku (money flow) negativním:

MR = Positive Money Flow (PMF)/Negative Money Flow (NMF)

Závěrečně se spočte MFI (money flow index) pomocí money ratio (MR):

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Udělejte první krok ke svému cíli
Otevřete si účet
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off