empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

MACD indicator formula and settings: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techniczny Konwergencji/ Dywergencji średnich Kroczących (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — jest to podążający za trendem wskaźnik techniczny, obrazujący relacje między dwiema średnimi kroczącymi ceny.

Wskaźnik Techniczny MACD buduje się jako różnica między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi (EMA) z okresami 12 i 26. żeby precyzyjnie wyznaczyć sprzyjające momenty dla kupna albo sprzedaży, na wykres MACD nanosi się tzw. linia sygnalna — 9-okresowa średnia krocząca wskaźnika.

Wskaźnik MACD jest najbardziej skuteczny w warunkach, kiedy rynek oscyluje z dużą amplitudą w korytarzu handlowym. Najczęściej używane sygnały MACD — to są przecięcia, stany wykupienia /wysprzedania oraz rozbieżności.

Przecięcie

Główna zasada handlu przy pomocy MACD oparta jest na przecięciach wskaźnika ze swoją linią sygnalną: kiedy Moving Average Convergence/Divergence spada poniżej linii sygnalnej — trzeba sprzedawać, kiedy podnosi się powyżej linii sygnalnej — należy kupować. W charakterze sygnałów kupna / sprzedaży wykorzystuje się również przebicie MACD poziomu zerowego w górę/ dół. Sygnał kupna powstaje, gdy MACD od dołu przebija poziom zerowy, a sygnał sprzedaży, gdy przebicie to następuje z góry na dół

Stan wykupienia /wysprzedania Moving Average Convergence/Divergence jest skuteczny także jako wskaźnik wykupienia / wysprzedania. Keidy krótka średnia krocząca podnosi się znacznie wyżej niż długa (tj. MACD rośnie), sygnalizuje to, że cena rozpatrywanego instrumentu najprawdopodobniej jest zbyt zawyżona i niedługo powróci do bardziej realistycznego kursu. Dywergencje (rozbieżności) Kiedy między MACD a ceną powstają rozbieżności, sugeruje to ewentualność rychłego zakończenia bieżącego trendu. Bycze dywergencje zachodzą wtedy, gdy cena osiąga nowych maksimów, podczas gdy MACD nie udaje się osiągnąć takowych. Niedźwiedzie konweregencje (zbieżności) występują, jeśli cena osiąga nowe minima, wskaźnik zaś - nie. Oba rodzaje dywergencji nabierają większej wagi, jeżeli kształtują się w zakresach wykupienia /wysprzedania.

Sposób obliczenia

Wskaźnik Techniczny Moving Average Convergence/Divergence opiera się na różnicy dwóch średnich kroczących o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika. Oblicza się w wyniku odejmowania 26-okresowej wykładniczej średniej kroczącej od 12-okresowej. Następnie na wykresie MACD linią przerywaną nanosi się jego 9-okresowa prosta średnia krocząca, która spełnia rolę linii sygnalnej.

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Gdzie:

EMA - Wykładnicza średnia krocząca.

SMA - Prosta średnia krocząca.

SIGNAL – linia sygnalna indykatora

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Zrób pierwszy krok w kierunku swojego celu
Otwórz konto
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off