empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

DeMarker - DeM: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techniczny DeMarker, (DeM) oparty jest na porównaniu okresu, kiedy rynek osiąga maksimum z okresem poprzedniego maksimum. Jeśli maksimum bieżącego okresu jest wyższe, ustala się odpowiednia różnica. Jeżeli bieżące maksimum jest mniejsze albo równe do maksimum poprzedniego okresu, ustala się wartość zerowa. Następnie powstałe w taki sposób różnice w ciągu n okresów sumuje się. Otrzymany rezultat staje się licznikiem wskaźnika DeMarker i dzieli się przez tę samą wartość plus suma różnic między cenowymi minimami poprzedniego i aktualnego okresów. Jeżeli bieżące minimum cenowe jest większe od tego, które występowało w poprzednim okresie, ustala się wartość zerowa.

Kiedy wskaźnik DeMarker schodzi poniżej wartości 30, zapowiada to odwrócenie trendu w kierunku wzrostowym. Kiedy wskaźnik DeMarker wzrasta powyżej wartości 70, zapowiada to odwrócenie cen w dół.

Wykorzystanie bardziej długotrwałych okresów obliczenia pozwala na wychwycenie długotrwałych tendencji w rozwoju rynku. Wskaźniki o krótkich okresach pozwalają wchodzić na rynek z najmniejszym ryzykiem i planować moment zawarcia transakcji w taki sposób, aby mieściła się ona w ramach głównych trendów.

Sposób obliczenia

Wartość wskaźnika DeMarker oblicza się następująco:

Oblicza się DeMax (i):

Jeśli HIGH (i) > HIGH (i - 1) , to DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1), czyli DeMax (i) = 0

Oblicza się DeMin (i):

Jeśli LOW (i) < LOW (i - 1), то DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i), czyli DeMin (i) = 0

Oblicza się wartość wskaźnika DeMarker:

DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

Gdzie:

HIGH (i) — cena maksymalna bieżącego okresu;
LOW (i) — cena minimalna bieżącego okresu;
HIGH (i - 1) — cena maksymalna poprzedniego okresu;
LOW (i - 1) — cena minimalna poprzedniego okresu;
SMA — prosta średnia krocząca;
N — liczba okresów wykorzystywanych do obliczenia.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Zrób pierwszy krok w kierunku swojego celu
Otwórz konto
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off