empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

DeMarker - DeM: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techniczny DeMarker, (DeM) oparty jest na porównaniu okresu, kiedy rynek osiąga maksimum z okresem poprzedniego maksimum. Jeśli maksimum bieżącego okresu jest wyższe, ustala się odpowiednia różnica. Jeżeli bieżące maksimum jest mniejsze albo równe do maksimum poprzedniego okresu, ustala się wartość zerowa. Następnie powstałe w taki sposób różnice w ciągu n okresów sumuje się. Otrzymany rezultat staje się licznikiem wskaźnika DeMarker i dzieli się przez tę samą wartość plus suma różnic między cenowymi minimami poprzedniego i aktualnego okresów. Jeżeli bieżące minimum cenowe jest większe od tego, które występowało w poprzednim okresie, ustala się wartość zerowa.

Kiedy wskaźnik DeMarker schodzi poniżej wartości 30, zapowiada to odwrócenie trendu w kierunku wzrostowym. Kiedy wskaźnik DeMarker wzrasta powyżej wartości 70, zapowiada to odwrócenie cen w dół.

Wykorzystanie bardziej długotrwałych okresów obliczenia pozwala na wychwycenie długotrwałych tendencji w rozwoju rynku. Wskaźniki o krótkich okresach pozwalają wchodzić na rynek z najmniejszym ryzykiem i planować moment zawarcia transakcji w taki sposób, aby mieściła się ona w ramach głównych trendów.

Sposób obliczenia

Wartość wskaźnika DeMarker oblicza się następująco:

Oblicza się DeMax (i):

Jeśli HIGH (i) > HIGH (i - 1) , to DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1), czyli DeMax (i) = 0

Oblicza się DeMin (i):

Jeśli LOW (i) < LOW (i - 1), то DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i), czyli DeMin (i) = 0

Oblicza się wartość wskaźnika DeMarker:

DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

Gdzie:

HIGH (i) — cena maksymalna bieżącego okresu;
LOW (i) — cena minimalna bieżącego okresu;
HIGH (i - 1) — cena maksymalna poprzedniego okresu;
LOW (i - 1) — cena minimalna poprzedniego okresu;
SMA — prosta średnia krocząca;
N — liczba okresów wykorzystywanych do obliczenia.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Take the first step towards your goal
Open account
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off