empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Awesome Oscillator - AO: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techinczny Awesome Oscillator, AO — wykorzystuje się do określania impetu rynku. Wyliczany jest jako różnica 5-okresowej prostej średniej kroczącej z mediany ceny i 34-okreswoej średniej koroczącej z mediany ceny (mediana ceny równa jest połowie sumy najwyższej i najniższej).

Sygnały kupna

Spodek

Jest to jedyny sygnał kupna, który powstaje, kiedy histogram znajduje się powyżej linii zerowej. Należy pamiętać o następujących rzeczach:

Sygnał «Spodek » powstaje, gdy histogram zmienia kierunek ze spadkowego na wzrastający. Drugi słupek jest poniżej pierwszego i wyświetlany jest jako słupek czerwony. Trzeci słupek jest powyżej drugiego i jest zielony.

Należy mieć na względzie, że przy korzystaniu z sygnała kupna «Spodek», wszystkie słupki Awesome Oscillator powinny znajdować się powyżej linii zero.

Przecięcie linii zero

Sygnał kupna jest generowany, kiedy histogram przechodzi od wartości ujemnych do wartości dodatnich. Przy tym:

aby powstał ten sygnał, niezbędne są tylko dwa słupki

pierwszy słupek powinien być poniżej linii zerowej, drugi słupek powinien przecinać linię zero (przejście od wartości ujemnej do dodatniej)

niemożliwe jest jednoczesne powstawanie sygnału kupna i sygnału sprzedaży.

Dwa szczyty

Jest to jedyny sygnał kupna, który może powstać, kiedy wartości histogramu leżą poniżej linii zero.

Należy pamiętać o następujących rzeczach:

sygnał jest generowany, kiedy mamy skierowany w dół szczyt (najniższe minimum), znajdujący się poniżej linii zero, po którym idzie następny skierowany w dół szczyt, który jest wyższy (liczba ujemna, mniejsza według swojej absolutnej wartości, dlatego też znajduje się bliżej ku linii zero), od poprzedniego szczytu skierowanego w dół;

histogram powinien znajdować się poniżej linii zero między dwoma szczytami. Jeśli histogram przecina linię zerową między szczytami, sygnał kupna nie działa. Jednak tworzy się sygnał kupna "Przecięcie linii zerowej ";

każdy nowy szczyt histogramu powinien być wyżej (mniejsza według modułu liczba ujemna, która znajduje się bliżej ku linii zero), niż poprzedni szczyt;

jeżeli kształtuje się dodatkowy, bardziej wysoki szczyt (który jest bliżej ku linii zero) i histogram nie przeciął linii zerowej, tworzy się dodatkowy sygnał kupna.

Sygnały sprzedaży

Sygnały sprzedaży Awesome Oscillator są identyczne do sygnałów kupna. Sygnał «Spodek» jest odwrócony i znajduje się poniżej zera. «Przecięcie linii zera» odbywa się w kierunku spadającym – pierwszy słupek jest wyżej zera, drugi - niżej. А "podwójny szczyt " jest powyżej linii zera i też jest odwrócony.

Sposób obliczenia

Histogram Awesome Oscillator — wyliczany jest jako różnica 5-okresowej prostej średniej kroczącej z mediany ceny i 34-okreswoej średniej koroczącej z mediany ceny (mediana ceny równa jest połowie sumy najwyższej i najniższej.

MEDIAN PRICE = (HIGH+LOW)/2

AO = SMA(MEDIAN PRICE, 5)-SMA(MEDIAN PRICE, 34)

Gdzie:

MEDIAN PRICE — mediana ceny;
HIGH — cena maksymalna sesji;
LOW — cena minimalna sesji;
SMA — prosta średnia krocząca.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Take the first step towards your goal
Open account
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off