empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Oscilátor Awesome - AO: opis, úprava a aplikácia

Oscilátor Awesome (AO) je technický indikátor Billa Williamsa, ktorý vie ukázať, čo je hnacou silou na trhu. Zložky indikátora: 34-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, vytvorený z priemernej ceny (Max+Min)/2, ktorý sa odpočíta od 5-dňového jednoduchého kĺzavého priemeru, ktorý je tiež vytvorený z priemernej ceny (Max+Min)/2.

Signál na nákup

Saucer (tanier)

Ak je histogram nad nulou, histogram dáva iba signál na nákup.

Dôležité upozornenie:

Ked histogram začne meniť smer od najnižšieho bodu k najvyššiemu a keď sa objaví červený stĺpec, ktorý je nižší ako predchádzajúci stĺpec, ide o signál "saucer" (tanier).

Signál "saucer" sa môže objaviť len vtedy, keď má histogram minimálne 3 stĺpce.

Upozorňujeme, že ak chcete signál “saucer” využiť, stĺpce oscilátora Awesome musia byť nad nulou.

Prechod cez nulu

Keď histogram prejde zo záporných hodnôt na kladné, ide o signál na nákup.

Podmienky:

Na vznik signálu stačia dva stĺpce;

Jeden zo stĺpcov by mal byť pod nulou, pričom druhý by mal cez nulu prechádzať (prechádzať zo zápornej hodnoty na kladnú).

Signál môže byť na nákup a súčasne na predaj.

Dva hroty

Indikátor generuje signál na nákup len vtedy, keď sa histogram nachádza pod nulou pri mínusových hodnotách.

Upozornenie:

Signál nastáva vtedy, keď máme hrot smerujúci nadol (najnižšie minimum), je pod nulou a po ňom nasleduje ďalší hrot nadol, ktorý je vyšší než ten predchádzajúci (je bližšie k nule).

Histogram sa medzi uvedenými dvoma hrotmi musí držať pod nulou, inak signál nefunguje. Len čo histogram po uvedených hrotoch prekročí nulovú hranicu, je to signál na ideálny vstup do dlhej pozície.

Nové hroty sa musia líšiť výškou podľa histogramu, t. j. každý nový hrot musí byť vyšší ako ten predchádzajúci.

Ďalším signálom na kúpu je vznik nového vyššieho hrotu, pričom však histogram nesmie prekročiť nulovú hranicu.

Signály na predaj

V prípade oscilátora Awesome sú signály na predaj rovnaké ako signály na nákup. Signál "saucer" je obrátený naopak, pod nulovou hranicou. Prechod cez nulu - prvý stĺpec je nad nulou, druhý je nižšie, t.j. klesá. "Dva hroty" sú prevrátené a nachádzajú sa nad nulou.

Výpočet

Indikátor AO je 34-dňový jednoduchý kĺzavý priemer, zakreslený medzi strednými hodnotami stĺpcov(Max+Min)/2, a odpočítaný od 5-dňového jednoduchého kĺzavého priemeru, ktorý je tiež zakreslený medzi strednými hodnotami stĺpcov (Max+Min)/2.

MEDIÁNOVÁ CENA = (MAX+MIN)/2

AO = SMA(MEDIÁNOVÁ CENA, 5)-SMA(MEDIÁNOVÁ CENA, 34)

kde:

SMA je jednoduchý kĺzavý priemer (simple moving average).

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Urobte prvé kroky k dosiahnutiu vášho cieľa
Otvoriť účet
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off