empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Awesome Oscillator - AO: popis, nastavení a použití

Indikátor, který je schopen ukazovat, co se děje se sílou tržních pohybů se jmenuje Awesome Oscillator, AO, a je vytvořen Billem Williamsem. Složení indikátoru: klouzavý průměr o periodě 24 zkonstruovaný z prostřední ceny (H+L)/2, který je odečten od klouzavého průměru o periodě 5, opět zkonstruovaného z prostřední ceny.

Signály pro nákup

Talíř

Pokud je histogram nad nulovou úrovní, je to jedniný signál pro nákup.

Důležité upozornění:

Když histogram začne měnit svůj směr od nejnižšího bodu k nejvyššímu, a když červeně zbarvený bar je nižší než první, tak se jedná o signál "talíř" (angl. "Saucer")

Pro objevení signálu "talíř" je třeba minimálně tří sloupců na histogramu.

Je důležité, aby sloupce ukazatele Awesome Oscillator byly nad nulou pro otevření výhodné dlouhé pozice.

Protnutí nuly

Pokud histogram přejde ze záporných hodnot do kladných, jedná se o nákupní signál.

Podmínky:

pouze dva bary jsou nutné pro utvoření signálu;

jeden bar by měl být pod nulou a druhý, následující, by ji měl překročit.

Může zde být signál pro nákup i prodej zároveň.

Dva hroty

Pouze v tomto případě dává ukazatel signál pro nákup při mínusových hodnotách.

Nezapomeňte:

Pokud hrot utvoří nejnižší minimum pod nulou a je následován podobným hrotem, nicméně o něco větším (blíže nulové hranici), jde o signál.

Histogram se mezi těmito dvěma hroty musí držet pod nulou, jinak signál nefunguje. Jakmile po těchto hrotech signál překročí nulovou hranici, je ideální vstoupit do dlouhé pozice.

Každý nový hrot pak musí mít jinou výšku, tj. každý nový hrot musí být vyšší než předchozí.

Další signál je utvořen novým vyšším hrotem; mezitím histogram nesmí překročit nulovou hranici.

Signály pro prodej

U ukazatele Awesome Oscillator jsou signály pro prodej stejné jako pro nákup. Signál "talíř" je obráceny, položený pod nulovou hranici. "Protnutí nuly" - první bar je vyšší než nula a druhý nižší, tj. klesající. Signál "Dva hroty" je rovněž obrácený a utváří se tudíž nad nulovou hranicí.

Výpočet

Awesome Oscillator je klouzavý průměr o periodě 24 zkonstruovaný z prostřední ceny (median price) (H+L)/2, který je odečten od klouzavého průměru o periodě 5, opět zkonstruovaného z prostřední ceny.

MEDIAN PRICE = (HIGH+LOW)/2

AO = SMA(MEDIAN PRICE, 5)-SMA(MEDIAN PRICE, 34)

Kde:

SMA - jednoduchý klouzavý průměr.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.