empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Accumulation/Distribution - A/D: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techniczny Akumulacji / Dystrybucji (Accumulation Distribution, A/D) oddaje powiązanie między ceną a wolumenem obrotu. W przypadku wzrostu cen przy jednoczesnym wzroście wolumenu wartość wskaźnika rośnie – jest to zwiększona akumulacja. Wzrost wolumenu podczas spadku cen oznacza zwiększenie dystrybucji.

Generalnie wskaźnik ten jest odmianą bardziej rozpowszechnionego wskaźnika - On Balance Volume. Oba są wykorzystywane do potwierdzenia zmian cenowych poprzez mierzenie odpowiedniego wolumenu handlu.

Wzrost wskaźnika Accumulation/Distribution (A/D) sugeruje nagromadzenie (kupno) papierów wartościowych, ponieważ większa część wolumenu związana jest z ruchem wzrostowym cen. Kiedy wartość wskaźnika spada, sugeruje to dystrubucję (sprzedaż) papieru wartościowego, ponieważ większa część wolumenu obrotów związana jest z ruchem spadkowym cen.

Dywergencje (rozbieżności) między wskaźnikiem Accumulation/Distribution a ceną papieru wartościowego sugerują nadchodzące zmiany cen. Generalnie w przypadku dywergencji tendencja cenowa zmienia się w kierunku ruchu wskaźnika. Таk więc, jeżeli wskaźnik rośnie, а cena papieru spada, należy się spodziewać odwrócenia cen.

Sposób obliczenia:

Istotą wskaźnika jest dodawanie lub odejmowanie wolumenu każdego dnia w zależności od stosunku ceny zamknięcia do ceny minimalnej i maksymalnej. Do bieżącej akumulowanej wartości wskaźnika dodaje się albo odejmuje się od niej określoną część wolumenu dziennego. Im cena zamknięcia jest bliższa do maksimum dnia, tym większa jest dodawana część wolumenu. Im cena zamknięcia jest bliższa do minimum dnia, tym większa jest odejmowana część wolumemu. Jeżeli cena zamknięcia znajduje się ściśle między maksimum a minimum, wartość wskaźnika się nie zmienia.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

meaning:

A/D(i) - wartość Wskaźnika Akumulacja/Dytrybucja dla bieżącego okresu;

CLOSE(i) – cena zamknięcia okresu;

LOW(i) – minimalna cena okresu;

HIGH(i) – maksymalna cena okresu;

VOLUME(i) – wolumen;

A/D(i-1) - wartość Wskaźnika Akumulacja/Dytrybucja dla poprzedniego okresu;

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Take the first step towards your goal
Open account
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off