empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Accumulation/Distribution - A/D: popis, nastavení a použití

Tento indikátor zobrazuje variance mezi cenou a objemem. Poměřování změn ceny je dáno do vztahu s velikostmi obchodních objemů.

Tento indikátor je podobný více rozšířenému indikátoru - On Balance Volume. Jejich indexy se používají pro testování a potvrzování změn ceny za pomoci korekcí přes tržní objemy.

Když začne Accumulation/Distribution (A/D) růst, znamená to, že můžete začít nakupovat . Pokud klesá, je to signál k prodeji, jelikož velké objemy společně s propadem ceny indikují, že je trh mnohem náchylnější k pádu.

V případě, že se v indikátoru vyskytne divergence, je možné predikovat korekci na trhu. Často se stává, že se po divergenci cena pohne ve směru pohybu indikátoru. Například: pokud akcie rostou ale indikátor klesá, dá se předpokládat brzký pokles akcií.

Výpočet:

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

legenda:

A/D(i) - Accumulation/Distribution indikátor pro daný bar;

CLOSE(i) – zavírací cena baru;

LOW(i) – minimální úroveň baru;

HIGH(i) – maximální úroveň baru;

VOLUME(i) – volume (tržní objem);

A/D(i-1) - hodnota Accumulation/Distribution v předchozím kroku.

Technický indikátor Accumulation Distribution, A/D upravuje cenu podle tržních objemů. Změna v indexu je podle nich vážena, tudíž čím větší je volume, tím větší význam má daná změna ceny na indikátor.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Take the first step towards your goal
Open account
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.