empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Indikátor Accumulation/Distribution - A/D (akumulácia/distribúcia): opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor akumulácie/distribúcie (A/D) odzrkadľuje odchýlku medzi cenou a objemom. Tento indikátor meria zmeny hodnoty objemu. Keď sa objem zvýši, zvýši sa aj vplyv cenového kolísania na indikátor.

Tento indikátor je obdobou častejšie používaného indikátora on balance volume. Oba sa používajú na testovanie a potvrdenie ceny z hľadiska správnej korekcie objemu obchodovania.

Ked indikátor A/D začína stúpať, znamená to, že môžete začať nakupovať alebo akumulovať cenné papiere, pretože objem obchodovania súvisí s pohybom cien nahor. Aktíva môžete začať predávať vtedy, keď indikátor začne klesať, pretože objem obchodovania úzko súvisí s cenovým pohybom nadol.

V prípade divergencie medzi indikátorom A/D a cenou akcie môžeme hovoriť o prichádzajúcej cenovej korekcii. V prípade divergencie cena väčšinou mení smer v súlade s indikátorom. Ak napríklad indikátor stúpne a cena akcie klesne nadol, následne môžeme očakávať, že cena skoriguje.

Výpočet:

K aktuálnej hodnote indikátora sa pripočíta resp. sa od nej odpočíta určitá časť denného objemu. Ak sa uzatváracia cena blíži k dennému maximu, pripočítaná časť je väčšia. Ak sa uzatváracia cena blíži minimu, odpočítaná časť je väčšia. Keď je indikátor medzi maximom a minimom, zostáva na rovnakej úrovni.

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

kde:

A/D(i) je indikátor akumulácie/distribúcie aktuálneho stĺpca;

CLOSE(i) je uzatváracia cena stĺpca;

LOW(i) je minimálna hodnota stĺpca;

HIGH(i) je maximálna hodnota stĺpca;

VOLUME(i) je objem;

A/D(i-1) je indikátor akumulácie/distribúcie predchádzajúceho stĺpca.

Technický indikátor akumulácie/distribúcie A/D je určený korekciou ceny a objemu. Objem pôsobí ako váhový index pri zmene ceny - čím väčší je index (objem), tým výraznejší bude vplyv korekcie ceny na tento indikátor (na určité časové obdobie).

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Urobte prvé kroky k dosiahnutiu vášho cieľa
Otvoriť účet
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off