empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Accelerator Oscillator and Decelerator - AC (Indicator): opis, úprava a aplikácia

Cena je jedným z posledných prvkov, ktorý sa mení. Pri zmene ceny sa začína meniť hybná sila trhu a pred začiatkom tohto procesu sa musí sila spomaliť a dotknúť sa nulovej hodnoty. Potom začne stúpať naspäť, kým sa cenové smerovanie nezmení.

Zrýchlenie alebo spomalenie hnacej sily sa dá merať pomocou technického indikátora AC (Acceleration/Deceleration). Indikátor mení svoj trend úpravou hnacej sily, pričom hnacia sila mení smer pri cenovom kolísaní. Indikátor AC teda signalizuje zmenu, čo nám dáva osobitnú výhodu.

Rovnováha zrýchľujúcej sa hnacej sily je na nulovej úrovni. Keď je oscilátor AC nad nulou, môže intenzívnejšie stúpať nahor (a naopak klesať nadol, keď je pod nulou). Počas prechodu nulovou hodnotou nedáva žiadny signál, ktorému by sme mali venovať pozornosť. Pri rozhodovaní a monitorovaní trhu je potrebné len sledovať zmenu farby. Pritom by sme mali mať na pamäti, že ak je aktuálny stĺpec zelený, znamená to, že na základe AC by sme nemali kupovať. Ak je červený, tak by sme s jeho pomocou nemali predávať.

Pri vstupe na trh v smere hnacej sily sú na kúpu potrebné iba dva farebné zelené stĺpce a na predaj dva farebné červené stĺpce. Na otvorenie pozície proti smeru hnacej sily je potrebné potvrdenie, to znamená ďalší stĺpec. Indikátor teda musí ukazovať tri červené stĺpce nad nulou, pričom na dlhú pozíciu (longovanie) musí ukazovaať tri zelené stĺpce pod nulou.

Cena je prvok, ktorý sa mení ako posledný. Pred zmenou ceny dochádza k pohybu hnacej sily trhu, pričom predtým sa tempo zrýchlenia (akcelerácie) hnacej sily musí spomaliť a dosiahnuť nulovú úroveň. Následne začne akcelerovať v opačnom smere, až kým cena nezačne kolísať.

Technický indikátor AC meria zrýchlenie a spomalenie aktuálnej hnacej sily. Tento ukazovateľ mení svoj trend pred korekciou hnacej sily a hnacia sila zase mení smer pred pohybom ceny. Ak pochopíme, že oscilátor nám vysiela signál, budeme v zrejmej výhode. Nulová čiara je v podstate bod, v ktorom je hnacia sila v rovnováhe so zrýchlením. Ak je oscilátor AC nad nulou, potom je zvyčajne jednoduchšie pokračovať v pohybe nahor (a naopak, keď je pod nulou, tak je obyčajne jednoduchšie pokračovať v pohybe nadol). Pretnutie nulovej čiary pritom na rozdiel od oscilátora Аwesome nie je signálom. Pri sledovaní trhu a rozhodovaní vám stačí len dávať pozor na zmenu sfarbenia. Ak sa vám nechce tuho premýšľať, stačí vedieť, že keď je aktuálny stĺpec sfarbený na červeno, je na základe oscilátora AC lepšie nekupovať, a keď na zeleno, tak nepredávať. Ak vstupujete na trh v smere hnacej sily (indikátor zrýchlenia/spomalenia je pri nákupe nad nulou a pri predaji pod nulou), potom sú na nákup potrebné dva zelené stĺpce (a na predaj dva červené stĺpce). Ak hnacia sila smeruje proti otvorenej pozícii (indikátor je pri nákupe pod nulou, pri predaji nad nulou), je potrebné potvrdenie, takže potrebujete ešte jeden stĺpec. V danom prípade teda indikátor musí ukazovať tri červené stĺpce nad nulovou čiarou pre krátku pozíciu a tri zelené stĺpce pod nulou pre dlhú pozíciu.

Výpočet

ADX = SUM [(+ DI - (- DI)) / (+ DI + (- DI)), N] / N

kde:

N - počet období použitých pri výpočte .

   Späť na zoznam indikátorov
Späť na zoznam indikátorov
Urobte prvé kroky k dosiahnutiu vášho cieľa
Otvoriť účet
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off