empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Accelerator/Decelerator Oscillator - AC: popis, nastavení a použití

Pohyb ceny je ve svém důsledku poslední element, který se mění. Určitý tržní směr a rychlost pohybu ceny je dána silou obchodníků (např. nákupní), která převyšuje tu opačnou (např. prodejní). Pokud se má změnit směr cenového vývoje, je třeba, aby se tyto síly dostaly na rovnovážnou úroveň. Teprve pak je zde potenciál, aby se směr vývoje na trhu obrátil.

Zvětšování takové síly se dá změřit a k tomu slouží technický indikátor Acceleration/Deceleration, AC. Indikátor mění svoje hodnoty právě podle tržní síly.

Při rovnováze sil prodávajících a nakupujích obchodníků je zobrazena na ukazateli nulová hodnota. Pro rozhodování a monitorování trhu je třeba sledovat pouze změny barev na indikátoru. Je dobré mít na paměti, že není dobré nakupovat s pomocí AC, pokud je aktuální sloupec na ukazateli zelený, a prodávat, pokud je červený.

Pro nákup jsou třeba pouze dva zelené bary a pro prodej pouze dva červené. Pokud se otevírá pozice a síla indikovaná ukazatelem je na druhé straně nulové čáry, je třeba o bar dané barvy více (nákup - tři zelené bary pod nulou a prodej - tři červené bary nad nulou.

Výpočet

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

Kde:

N - počet period použitých v kalkulaci.

   Zpět na seznam indikátorů
Zpět na seznam indikátorů
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.