empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Stochastic Oscillator indicator formula and settings: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techniczny Stochastyczny Oscylator (Stochastic Oscillator) mierzy proporcję pomiędzy ostatnią ceną zamknięcia a poziomami maksimum i minimum rynku w czasie ostatnich dni czy tygodni. Wskaźnik przedstawia dwie linie oscylujące na pionowej skali od 0 do 100. Główna linia nazywa się %K. Druga linia %D - zwana jest również średnią sygnalną. Linia %K jest linią ciągłą, linia %D jest linią przerywaną. Istnieją trzy najbardziej rozpowszechnione sposoby interpretacji Oscylatora Stochastycznego:

Sygnał kupna pojawia się wówczas, gdy oscylator (%K albo %D) najpierw zejdzie poniżej określonego poziomu (zazwyczaj 20), po czym podniesie się wyżej tego poziomu. Sygnał sprzedaży pojawia się wówczas, kiedy oscylator najpierw podniesie się powyżej określonego poziomu (zazwyczaj 80), po czym spadnie niżej tego poziomu. Czyli za sygnał kupna uważa się powrót %K powyżej 20, natomiast za sygnał sprzedaży powrót %K poniżej 80.

Kupujcie, jeśli linia %K przecina linię %D od dołu, tzn. poniżej poziomu 20. Sprzedawajcie, gdy linia %K (kolor niebieski) przecina linię %D (kolor czerwony) powyżej poziomu 80.
Uważajcie na dywergencje (rozbieżności). Z pozytywną dywergencją mamy do czynienia wtedy, gdy nowe dołki na wykresie cenowym nie mają potwierdzenia w nowych dołkach na wykresie wskaźnika. Uformowanie się takich sytuacji jest zarazem dobrym sygnałem kupna. Z negatywną dywergencją mamy do czynienia wtedy, gdy nowe szczyty na wykresie cenowym nie są potwierdzone nowymi szczytami na wykresie wskaźnika. Uformowanie się takiej sytuacji jest zarazem sygnałem spadków.

Obliczenie

Do obliczenia stochastycznego indykatora wzkorzystuje się cztery zmienne:
- Okresy %K. Jest to liczba pojedynczych okresów wykorzystywanych do obliczenia oscylatora stochastycznego.
- Okresy spowolnienia %K. Ta wartość określa stopień wewnętrznego wygladzenia linii %K. Wartość 1 tworzy szybki oscylator stochastyczny, wartość 3 - wolny.
- Okresy %D. Jest to liczba pojedynczych okresów wykorzystywanych do obliczenia średniej kroczącej linii %K.
- Мetoda %D. Jest to metoda wygładzenia (wykładnicza, wygładzona albo ważona), stosowana przy obliczeniu %D.

Sposób obliczenia %K:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
Gdzie:
CLOSE – dzisiejsza cena zamknięcia;
LOW(%K) - najmniejsze minimum w ciągu okresów %K;
HIGH(%K) – największe maksimum w ciągu okresów %K;
średnia ruchoma %D obliczana jest według wzoru:
%D = SMA(%K, N)
gdzie:
N - okres wygładzania;
SMA – prosta średnia ruchoma.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Zrób pierwszy krok w kierunku swojego celu
Otwórz konto
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off