empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Vzorec a nastavení Stochastického oscilátoru: popis, nastavení a použití

Technický indikátor Stochastic Oscillator porovnává momentální uzavírací cenu s cenovým rozmezím pro danou časovou periodu. Součástí indikátoru jsou dvě linky. Hlavní se nazývá %K a vedlejší, která ukazuje klouzavý průměr té hlavní, se nazývá %D. %K se většinou zobrazuje jako plná čára a %D jako čára tečkovaná.

Existují tři nejoblíbenější způsoby interpretace ukazatele Stochastic Oscillator.

- Nakupovat, když ukazatel (buď %K nebo %D) spadne pod předem danou hranici (obvykle se používá hodnota 20) a pak se zpod této hranice znovu vrátí. U prodeje to platí opačně a obvykle se používá pro zmíněnou hranici hodnota 80.
- Nakupovat, když %K stoupne nad %D a prodávat, když %K spadne pod %D.
- Monitorovat divergence. Například: vývoj ceny utvoří sérii nových high, ale Stochastic Oscillator svá high překročit nedokáže.

Výpočet

Stochastic Oscillator má čtyři proměnné:
- Perioda %K. Udává počet časových period použitých v kalkulaci ukazatele.
- Zpomalující perioda %K. Tato hodnota řídí vnitřní vyhlazování %K. Číslo 1 se považuje za rychlé; číslo 3 se považuje za pomalé.
- Perioda %D. Udává počet časových period použitých ve výpočtu klouzavého průměru %K;
- Metoda %D. Udává číslo metody (tj. exponenciální, jednoduchá, vyhlazovaná, vážená) pro výpočet %D.

Vzorec pro %K je:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
Kde:
CLOSE - je dnešní uzavírací cena;
LOW(%K) - je nejnižší low za posledních %K period;
HIGH(%K) - je nejvyšší high za posledních %K period.
Klouzavý průměr %D se počítá podle vzorce:
%D = SMA(%K, N)
Kde:
N - je perioda pro vyhlazování;
SMA - je jednoduchý klouzavý průměr.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.