empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Vzorec a nastavení Stochastického oscilátoru: popis, nastavení a použití

Technický indikátor Stochastic Oscillator porovnává momentální uzavírací cenu s cenovým rozmezím pro danou časovou periodu. Součástí indikátoru jsou dvě linky. Hlavní se nazývá %K a vedlejší, která ukazuje klouzavý průměr té hlavní, se nazývá %D. %K se většinou zobrazuje jako plná čára a %D jako čára tečkovaná.

Existují tři nejoblíbenější způsoby interpretace ukazatele Stochastic Oscillator.

- Nakupovat, když ukazatel (buď %K nebo %D) spadne pod předem danou hranici (obvykle se používá hodnota 20) a pak se zpod této hranice znovu vrátí. U prodeje to platí opačně a obvykle se používá pro zmíněnou hranici hodnota 80.
- Nakupovat, když %K stoupne nad %D a prodávat, když %K spadne pod %D.
- Monitorovat divergence. Například: vývoj ceny utvoří sérii nových high, ale Stochastic Oscillator svá high překročit nedokáže.

Výpočet

Stochastic Oscillator má čtyři proměnné:
- Perioda %K. Udává počet časových period použitých v kalkulaci ukazatele.
- Zpomalující perioda %K. Tato hodnota řídí vnitřní vyhlazování %K. Číslo 1 se považuje za rychlé; číslo 3 se považuje za pomalé.
- Perioda %D. Udává počet časových period použitých ve výpočtu klouzavého průměru %K;
- Metoda %D. Udává číslo metody (tj. exponenciální, jednoduchá, vyhlazovaná, vážená) pro výpočet %D.

Vzorec pro %K je:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
Kde:
CLOSE - je dnešní uzavírací cena;
LOW(%K) - je nejnižší low za posledních %K period;
HIGH(%K) - je nejvyšší high za posledních %K period.
Klouzavý průměr %D se počítá podle vzorce:
%D = SMA(%K, N)
Kde:
N - je perioda pro vyhlazování;
SMA - je jednoduchý klouzavý průměr.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Udělejte první krok ke svému cíli
Otevřete si účet
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off