empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Williams` Percent Range - %R: popis, nastavení a použití

Technický indikátor Williams` Percent Range (%R) je dynamický indikátor, který počítá přeprodanost a překoupenost na trhu. Williams` Percent Range a indikátor Stochastic Oscillator jsou si velice podobné. Jediný rozdíl je v tom, že první má obrácené měřítko a Stochastic Oscillator má vnitřní vyhlazování.

Hodnoty indikátoru pohybující se mezi 8O a 100% ukazují přeprodanost trhu. Hodnoty pohybující se mezi 0 a 20% ukazují naopak překoupenost. Když je indikátor v obvráceném měřítku, je jeho hodnotám většinou přiřazen mínusový symbol (například -30%). Během analýzy se může mínusový symbol ignorovat.

U všech indikátorů vymezujících překoupenost/přeprodanost trhu by se mělo dodržovat jedno pravidlo: pokud indikátor ukazuje možnost vsoupit na trh, je třeba si počkat na obrácení pohybu ceny. Když například indikátor naznačuje překoupenost trhu, je lepší vyčkat, než se pohyb ceny obrátí směrem dolů před zadáním příkazu pro prodej.

Williams Percent Range ukazatel může předvídat zvrat v cenovém vývoji. Indikátor téměř vždy utvoří vrchol a obrátí se dolů pár dní před obdobným pohybem ceny. Při opačném pohybu trhu Williams Percent Range utvoří dno a obrátí se nahoru pár dní předem, než se nahoru obrátí i pohyb ceny.

Výpočet

Níže je vzorec pro výpočet Williamsova ukazatele, který je velice podobný indikátoru Stochastic Oscillator: %R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100

Kde:
CLOSE - je dnešní uzavírací cena;
HIGH(i-n) - je nejvyšší high za posledních (n) barů (sloupců);
LOW(i-n) - je nejnižší low za posledních (n) barů.

Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Udělejte první krok ke svému cíli
Otevřete si účet
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off