empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Indikátor Stochastický oscilátor – vzorec a nastavenia: opis, úprava a aplikácia

A 'Oscilátor Stochastic ' je technický indikátor, ktorý porovnáva uzatváraciu cenu s cenovým rozpätím za určité časové obdobie. Indikátor ukazuje dve čiary. Hlavná čiara sa nazýva % K. Druhá čiara sa nazýva % D a predstavuje kĺzavý priemer čiary % K. Čiara % K je zvyčajne plná čiara a čiara % D sa zvyčajne zobrazuje ako bodkovaný graf.

Existujú tri najobľúbenejšie spôsoby, ako využiť stochastický oscilátor.

- Nakupujte, keď stochastický oscilátor (buď % K alebo % D) klesne pod určitú úroveň (spravidla 20) a potom stúpne nad túto úroveň. Predávajte, keď oscilátor stúpne nad určitú úroveň (spravidla 80) a potom klesne pod túto úroveň;
- Kupujte, keď sa čiara % K dostane nad čiaru % D. Predávajte, ak je čiara % K pod čiarou % D;
- Sledujte divergencie. Napríklad: ceny tvoria sériu nových maxím a stochastický oscilátor nedokáže prekonať svoje predchádzajúce maximá.

Výpočet

Oscilátor Stochastic má 4 premenné:
- periódy %K. Počet časových období použitých pri stochastickom výpočte;
- spomalenie %K. Táto hodnota určuje vnútorné vyhladzovanie % K. Hodnota 1 sa pokladá za rýchlu stochastickú, hodnota 3 je považovaná za pomalú stochastickú;
- periódy %D . Počet časových období použitých pri výpočte kĺzavého priemeru %K;
- metóda %D. Metóda (t.j. exponenciálny, jednoduchý, hladký, alebo vážený priemer), ktorá sa používa na výpočet %D.

Vzorec na výpočet %K:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
Kde:
CLOSE - je zatváracia cena dnešného dňa;
LOW(%K) - je najnižší bod (low) v periódach %K;
HIGH(%K) - je najvyšší bod (high) v periódach %K.
Kĺzavý priemer %D sa vypočíta podľa vzorca:
%D = SMA(%K, N)
kde:
N - je vyhladzovacie obdobie;
SMA - je jednoduchý kĺzavý priemer (Simple Moving Average).

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Urobte prvé kroky k dosiahnutiu vášho cieľa
Otvoriť účet
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off