empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto

Relative Vigor Index - RVI: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techniczny Indeks Relatywnego Wigoru (Relative Vigor Index, RVI) opiera się na założeniu, że na rynku byka cena zamknięcia z reguły jest wyższa niż cena otwarcia. I odwrotna tendencja występuje na rynku niedźwiedzim. W taki sposób wigor ruchu jest określany pozycją, w której cena znajduje się w końcu okresu. Aby ten wskaźnik znormalizować do codziennego zasięgu handlu, zmianę cen należy podzielić przez maksymalny zasięg cen w ciągu dnia. Aby uzyskać większe zgranie w obliczeniach używa się prostej średniej ruchomej. Za najlepszy okres uznaje się 10. W celu wyeliminowania ewentualnych niejdenoznaczności buduje się linię sygnalną — 4-okresową symetrycznie ważoną średnią wielkości Relative Strenght Index. Przecięcie linii świadczy o sygnale kupna albo sprzedaży. Wskaźnik analizy technicznej używanej w celu określenia energii jaka spoczywa w rynku. Kiedy rynek rośnie ceny zamknięcia zwykle są większe od cen otwarcia, przeciwne twierdzenie jest poprawne dla rynku niedźwiedzia. Używając RVI do porównania ruchów poziomów otwarcia i zamknięcia oraz porównywania ich z innymi dniami jesteśmy w stanie lepiej przewidzieć ciąg dalszy trendów.

Obliczenie

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

Gdzie:
OPEN - cena otwarcia;
HIGH – maksymalna cena;
LOW - minimalna cena;
CLOSE – cena zamknięcia.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.