empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto

Relative Vigor Index - RVI: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik Techniczny Indeks Relatywnego Wigoru (Relative Vigor Index, RVI) opiera się na założeniu, że na rynku byka cena zamknięcia z reguły jest wyższa niż cena otwarcia. I odwrotna tendencja występuje na rynku niedźwiedzim. W taki sposób wigor ruchu jest określany pozycją, w której cena znajduje się w końcu okresu. Aby ten wskaźnik znormalizować do codziennego zasięgu handlu, zmianę cen należy podzielić przez maksymalny zasięg cen w ciągu dnia. Aby uzyskać większe zgranie w obliczeniach używa się prostej średniej ruchomej. Za najlepszy okres uznaje się 10. W celu wyeliminowania ewentualnych niejdenoznaczności buduje się linię sygnalną — 4-okresową symetrycznie ważoną średnią wielkości Relative Strenght Index. Przecięcie linii świadczy o sygnale kupna albo sprzedaży. Wskaźnik analizy technicznej używanej w celu określenia energii jaka spoczywa w rynku. Kiedy rynek rośnie ceny zamknięcia zwykle są większe od cen otwarcia, przeciwne twierdzenie jest poprawne dla rynku niedźwiedzia. Używając RVI do porównania ruchów poziomów otwarcia i zamknięcia oraz porównywania ich z innymi dniami jesteśmy w stanie lepiej przewidzieć ciąg dalszy trendów.

Obliczenie

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

Gdzie:
OPEN - cena otwarcia;
HIGH – maksymalna cena;
LOW - minimalna cena;
CLOSE – cena zamknięcia.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Take the first step towards your goal
Open account
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.