empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Index relatívnej energie (Relative Vigor Index) - RVI: opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor RVI je založený na skutočnosti, že konečná cena je zvyčajne vyššia ako otváracia cena na býčom trhu. Na medveďom trhu je situácia opačná. V dôsledku toho silu pohybu určuje pozícia, na ktorej sa cena nachádza na konci obdobia. Aby sa index normalizoval na denné obchodné rozpätie, zmena ceny sa delí na maximálne cenové rozpätie počas dňa. Na podrobnejšie výpočty sa používa jednoduchý kĺzavý priemer, ideálne 10-dňový. Aby sa predišlo pravdepodobným problémom, je potrebné vytvoriť ďalšiu signálnu čiaru, ktorá predstavuje 4-dňový symetricky vážený kĺzavý priemer hodnôt indexu RVI. Keď sa tieto dve čiary navzájom prekrížia, je to signál na kúpu alebo predaj.

Výpočet

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

kde:
OPEN - otváracia cena;
HIGH - maximálna cena;
LOW - minimálna cena;
CLOSE - zatváracia cena.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Urobte prvé kroky k dosiahnutiu vášho cieľa
Otvoriť účet
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off