empty
You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

RSI indikátor – vzorec a nastavenia: opis, úprava a aplikácia

Index relatívnej sily (RSI) je cenový oscilátor, ktorý sa pohybuje na škále od 0 do 100. Jeho autorom je Wilder, ktorý odporúčal používať 14-dňový RSI. Neskôr aj 9-dňové a 25-dňové RSI. Jednou z obľúbených metód analýzy indexu RSI je hľadať divergenciu, pri ktorej cena tvorí nové maximum a RSI nedokáže prekročiť svoje predchádzajúce maximum. Takáto divergencia indikuje, že čoskoro dôjde k obratu. Ak sa RSI zníži a klesne pod najnovšiu najnižšiu hodnotu, znamená to, že indikátor RSI dokončil tzv. „failure swing“. Failure swing je potvrdením nastávajúceho obratu.

Rozlišujeme tieto indexy relatívnej sily:

Tops and bottoms (najvyššie a najnižšie body) Index relatívnej sily obvykle dosahuje hodnotu nad 70 bodov a pod 30 bodov. V rámci týchto hodnôt na cenovom grafe obvykle postupuje tvorba maxím a miním;

Grafické formácie Indikátor RSI často vytvára grafické formácie, ako je hlava a plecia alebo trojuholníky, ktoré možno badať na cenovom grafe;

Failure swing (prienik alebo prekonanie podpory alebo rezistencie) V tomto prípade sa index relatívnej sily dostáva nad predchádzajúce maximum (vrchol) alebo pod nedávne minimum (dno);

Úrovne podpory a rezistencie Úrovne podpory a rezistencie sú lepšie viditeľné na grafe indexu relatívnej sily, ako na cenovom grafe.

Divergencie K divergencii dochádza vtedy, keď cena síce vytvorí novú najvyššiu (alebo najnižšiu) hodnotu, tá však nie je potvrdená novým maximom (alebo minimom) na grafe indexu relatívnej sily. Ceny sa zvyčajne korigujú v smere indikátora RSI.

Výpočet

RSI = 100-(100/(1+U/D))

kde:
U - je priemerný počet pozitívnych cenových zmien;
D - je priemerný počet negatívnych cenových zmien.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.