empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Relative Vigor Index - RVI: popis, nastavení a použití

Ukazatel Relative Vigor Index (RVI) je založen na faktu, že uzavírací cena je v rostoucím trhu většinou vyšší než otevírací cena a opačně u klesajícího trhu. Jako výsledek je energie pohybu určená pozicí, kdy je cena na konci periody. Pro standardizování indexu pro denní obchodní periodu je změna ceny vydělena maximálním rozsahem cen během dne. Pro detailnější výpočty se využívá jednoduchého klouzavého průměru, kdy 10 je nejlepší perioda. Pro zbavení se možných potíží se musí sestrojit dodatečná čára, která udává 4-periodový symetrický vážený klouzavý průměr hodnot ukazatele RVI. Signál pro nakoupení nebo prodání je dán překřížením obou čar.

Výpočet

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

Kde:
OPEN - je otevírací cena;
HIGH - je nejvyšší cena;
LOW - je nejnižší cena;
CLOSE - je uzavírací cena.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Udělejte první krok ke svému cíli
Otevřete si účet
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off