empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Force index - (index sily, FRC): opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor Force index meria silu kupujúcich pri každom raste a silu predávajúcich pri každom poklese. Spája hlavné prvky informácií o trhu: cenový trend, jeho poklesy a objemy transakcií. Tento indikátor možno použiť aj samostatne, ideálne je ho však vyhladiť pomocou kĺzavého priemeru. Najlepšie okamihy na otvorenie alebo uzavretie pozície ľahko nájdete pomocou krátkeho kĺzavého priemeru. Pri vyhladení pomocou dlhého kĺzavého priemeru (napr. 13-dňového) index odhalí trendové zmeny.

Kúpte vtedy, keď sa počas uptrendu FRC dostane do záporných čísel (klesne pod nulovú úroveň);

Ak indikátor dosiahne nové maximum, upozorňuje, že uptrend pokračuje;

Predajte vtedy, ked sa počas downtrendu FRC dostane do kladných čísel;

Ak indikátor klesne na nové minimum, varuje, že medvedia sila (predávajúcich) a klesajúci trend budú pokračovať;

V prípade, že cenové zmeny nie sú podporované rovnakými zmenami v objeme, index sily FRC zostáva na rovnakej úrovni, čo je signálom, že sa čoskoro očakáva zmena trendu.

Výpočet

Silu každého pohybu na trhu charakterizuje smer pohybu, jeho rozsah a objem. Ak je uzatváracia cena aktuálneho stĺpca vyššia ako predchádzajúceho stĺpca, sila je pozitívna. Ak je aktuálna uzatváracia cena nižšia než predchádzajúca, sila je negatívna. Čím väčší je rozdiel v cenách, tým je sila väčšia. Čím väčší je objem transakcií, tým väčšia je sila.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

Kde:

FORCE INDEX (i) - index sily FRC aktuálneho stĺpca;

VOLUME (i) - objem aktuálneho stĺpca;

MA (ApPRICE, N, i) - akýkoľvek kĺzavý priemer aktuálneho stĺpca za obdobie N:

jednoduchý, exponenciálny, vážený, vyhladený;

ApPRICE - uplatňovaná cena;

N - obdobie vyhlaďovania;

MA (ApPRICE, N, i-1) - ktorýkoľvek kĺzavý priemer predchádzajúceho stĺpca.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Urobte prvé kroky k dosiahnutiu vášho cieľa
Otvoriť účet
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off