empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

Elder-rays: opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor Elder-rays zjednocuje funkcie indikátorov sledujúcich trend a oscilátorov. Ako sledovací indikátor sa používa exponenciálny kĺzavý priemer (EMA, najvhodnejší je 13-dňový), pričom oscilátory ukazujú silu kupujúcich a predávajúcich. Pri tvorbe grafu je potrebné nakresliť tri diagramy: jeden na cenové grafy a EMA, a dva ďalšie sú na silu kupujúcich a predávajúcich.

Indikátor Elder-Rays sa používa buď samostatne alebo spolu s inými metódami.

Ak ho používame samostatne, mali by sme pritom brať do úvahy, že EMA ukazuje smer trendu a pozície by sme mali otvárať spolu s ním. Pomocou oscilátorov sily predajcov a nákupcov zistíme najvýhodnejší moment na otvorenie/zatvorenie pozícií. Nákup sa odporúča v prípade, že:

je uptrend (zistený podľa smerovania EMA);

oscilátor sily predajcov je síce negatívny, ale rastie;

ostatný vrchol oscilátora sily kupujúcich je vyšší ako ten predchádzajúci;

oscilátor sily predajcov po býčej divergencii stúpa;

V prípade, že oscilátor sily predávajúcich má kladné hodnoty, nákupy by sa mali obmedziť na minimum.

Predaj sa odporúča, ak:

je downtrend (zistený podľa smerovania EMA);

oscilátor sily kupujúcich je síce pozitívny, ale klesá;

najnovší rast oscilátora sily nákupcov je nižší ako ten predchádzajúci;

oscilátor sily nákupcov pri východe z medvedej divergencie klesá.

Ak má oscilátor sily nákupcov záporné hodnoty, neodporúčame otvárať krátke pozície.

Najúspešnejší moment na vykonanie príkazu je divergencia medzi silou nákupcov, silou predajcov a cenami.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Urobte prvé kroky k dosiahnutiu vášho cieľa
Otvoriť účet
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off