empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Elder-rays: popis, nastavení a použití

Spojením trend následujících indikátorů a vlastností oscilačních ukazatelů vznikl indikátor Elder-Rays. Exponenciální klouzavý průměr (EMA, nejvhodnější perioda je 13) je používán jako trend sledující indikátor; oscilátory ukazují stoupavou a klesavou sílu ceny. Pro konstrukci grafu je nezbytné nakreslit tři diagramy: jeden pro cenový grafu a EMA, a oscilátory ukazující sílu trhu v obou směrech ve dvou dalších;

Elder-Rays může být použít s dalšími metodami obchodování, stejně tak se může využívat samostatně.

Při samostatném použití je třeba brát zřetel na EMA ukazující směr trendu a při otevírání pozic nejít proti směru tohoto klouzavého průměru. Oscilátory se využívají pro zvolení vhodného momentu ke vstupu na trh. Nákup je doporučovaný když:

je stoupavý trend (potvrzený stoupavým EMA);

je záporný, ale stoupající oscilátor ukazující sílu klesavého trendu;

poslední vrchol na oscilátoru ukazujícím stoupavý trend je vyšší než předchozí;

oscilátor pro klesavý trend začne stoupat po divergenci na druhém oscilátoru;

Nákup by měl být minimalizován, pokud jsou na oscilátoru ukazujícím sílu klesavého trendu kladné hodnoty.

Prodej je doporučený když:

na cenovém grafu je klesající trend (podpořený klouzavým průměrem);

oscilátor stoupavého trendu má kladné hodnoty, ale klesá;

poslední dno na grafu ukazujícím klesavý trend je nižší než předchozí;

Graf pro stoupavý trend klesá po divergenci u grafu pro klesavý trend.

Není doporučeno otevírat krátké pozice, pokud oscilátor pro stoupavý trend obsahuje záporné hodnoty.

Nejlepší moment pro exekuci tržních příkazů je divergence mezi oběma oscilátory a cenou.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Udělejte první krok ke svému cíli
Otevřete si účet
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off