empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

Elder-rays: popis, nastavení a použití

Spojením trend následujících indikátorů a vlastností oscilačních ukazatelů vznikl indikátor Elder-Rays. Exponenciální klouzavý průměr (EMA, nejvhodnější perioda je 13) je používán jako trend sledující indikátor; oscilátory ukazují stoupavou a klesavou sílu ceny. Pro konstrukci grafu je nezbytné nakreslit tři diagramy: jeden pro cenový grafu a EMA, a oscilátory ukazující sílu trhu v obou směrech ve dvou dalších;

Elder-Rays může být použít s dalšími metodami obchodování, stejně tak se může využívat samostatně.

Při samostatném použití je třeba brát zřetel na EMA ukazující směr trendu a při otevírání pozic nejít proti směru tohoto klouzavého průměru. Oscilátory se využívají pro zvolení vhodného momentu ke vstupu na trh. Nákup je doporučovaný když:

je stoupavý trend (potvrzený stoupavým EMA);

je záporný, ale stoupající oscilátor ukazující sílu klesavého trendu;

poslední vrchol na oscilátoru ukazujícím stoupavý trend je vyšší než předchozí;

oscilátor pro klesavý trend začne stoupat po divergenci na druhém oscilátoru;

Nákup by měl být minimalizován, pokud jsou na oscilátoru ukazujícím sílu klesavého trendu kladné hodnoty.

Prodej je doporučený když:

na cenovém grafu je klesající trend (podpořený klouzavým průměrem);

oscilátor stoupavého trendu má kladné hodnoty, ale klesá;

poslední dno na grafu ukazujícím klesavý trend je nižší než předchozí;

Graf pro stoupavý trend klesá po divergenci u grafu pro klesavý trend.

Není doporučeno otevírat krátké pozice, pokud oscilátor pro stoupavý trend obsahuje záporné hodnoty.

Nejlepší moment pro exekuci tržních příkazů je divergence mezi oběma oscilátory a cenou.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.