empty
 
 
Chystáte sa opustiť
www.instaforex.eu >
webovú stránku, ktorú prevádzkuje
INSTANT TRADING EU LTD
Otvoriť účet

On Balance Volume - OBV: opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor On Balance Volume(OBV) je technický indikátor veličiny momentum (dynamiky), ktorý vyjadruje vzťah medzi objemom a zmenou ceny. Jeho autorom je Joseph Granville. OBV sa pokladá za pomerne jednoduchý indikátor. Ak je uzatváracia cena aktuálneho stĺpca vyššia ako predchádzajúca uzatváracia cena, objem (volume) súčasného stĺpca sa priráta k predchádzajúcemu objemu OBV. Ak je uzatváracia cena aktuálneho stĺpca nižšia ako predchádzajúca uzatváracia cena, aktuálny objem sa odráta od predchádzajúceho objemu bilancie.

Analýza objemovej bilancie (OBV) sa zakladá na princípe, že zmeny OBV predchádzajú zmenám cien. Podľa tohto princípu rastúci objem bilancie naznačuje, že do daného nástroja investujú veľkí hráči na trhu. Keď neskôr investuje prostriedky aj široká verejnosť, indikátor On Balance Volume začne rýchlo rásť.

Ak cena predchádza pohybu OBV, ide o tzv. “non-confirmation” (t. j. nepotvrdenie). K nepotvrdeniu môže dôjsť na vrchole býčieho trhu (keď cena stúpa bez rastu OBV alebo OBV rastie až po cenovom raste) alebo naopak na dne medvedieho trhu (keď cena začína klesať, pričom objem On Balance Volume neklesá alebo klesá až po cenovom poklese).

OBV má stúpajúci trend, keď každý nový vrchol je vyšší ako ten predchádzajúci a každé nové dno je nižšie ako to predchádzajúce. Obdobne platí, že trend OBV je klesajúci, keď sa vrcholy a dná postupne znižujú. Keď OBV nevytvára nové vrcholy a dná, znamená to, že trend nie je definovaný.

Ak sa trend zastaví, zostane v rovnakej polohe, pokým trvá obdobie bez trendu. K tomu môže dôjsť iba v dvoch prípadoch: keď sa trend zmení z rastúceho trendu na klesajúci, alebo naopak, z klesajúceho trendu na rastúci trend.

V druhom prípade sa OBV prejavuje neurčito, pričom neurčitý zostáva po dobu dlhšiu ako 3 obdobia. Ak sa teda uptrend zmení na neurčitý, pričom neurčitý zostane iba dva dni a následne sa opäť zmení na uptrend, platí, že OBV je v uptrende celé uvedené obdobie.

Keď sa smer trendu OBV zmení na stúpajúci alebo klesajúci trend, hovoríme, že trend bol prekonaný. Prekonanie trendu OBV je zvyčajne signálom cenového zlomu: pri prekonaní OBV nahor by investori mali ostať na dlhých pozíciách a pri prekonaní OBV nadol by mali predávať. Otvorené pozície by sa mali držať, kým sa trend nezmení.

Výpočet

Ak je dnešná záverečná cena vyššia ako včerajšia záverečná cena, potom: OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)
Ak je dnešná záverečná cena nižšia ako včerajšia záverečná cena, potom: OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)
Ked je dnešná záverečná cena na rovnakej úrovni ako včerajšia záverečná cena, potom: OBV(i) = OBV(i-1)
kde:
OBV(i) - je hodnota indikátora aktuálneho obdobia;
OBV(i-1) - je hodnota indikátora predchádzajúceho obdobia;
VOLUME(i) - je objem aktuálneho stĺpca.

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Urobte prvé kroky k dosiahnutiu vášho cieľa
Otvoriť účet
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.

Turn "Do Not Track" off