empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

On Balance Volume - OBV: popis, nastavení a použití

Ukazatel Balance Volume (OBV) je indikátor ukazující sílu (setrvačnost) pohybu ceny jeho vztažením k volume (objem trhu). Tento indikátor byl představen Josephem Granvillem a je považován za poměrně jednoduchý. Pokud je uzavírací cena nynějšího baru vyšší než uzavírací cena předchozího baru, je momentální volume připočten k předchozímu; při nynější uzavírací ceně nižší než předchozí je momentální volume odečteno od předchozího.

OBV analýza je založena na principu, že změna OBV předchází změnu cenovou. Dle tohoto principu rostoucí volume ukazuje na profesionály investující do instrumentu. Při následujích investicích z řad neprofesionálů, nastartuje OBV rapidní růst.

Pokud cena předežene pohyb OBV, došlo k "nepotvrzení". Nepotvrzení se může naskytnout u vrcholů rostoucího trhu (kdy cena roste, aniž by došlo k růstu OBV nebo pohyb OBV je předehnán pohybem ceny) nebo minim klesajícího trhu (když cena začne padat a On Balance Volume se nezmenšuje nebo je předehnáno).

OBV je v rostoucím trendu, pokud každý nový vrchol je vyšší než ten předchozí a každé nové dno je vyšší než předchozí. Obdobně je to u klesajícího trendu OBV, kde dochází k vytváření nových minim a nižších vrcholů. Pokud se OBV hýbe do strany a nedochází k vytváření nových vrcholů a minim, je to indikace netrendujícího trhu.

Při zastavení trendu zůstane OBV ve stejné pozici, dokud nedojde k průrazu. K průrazu do trendu může dojít ve dvou případech: když dojde ke změně rostoucího trendu na klesající a naopak.

V druhém případě jsou hodnoty OBV neutrální a zůstavají tak po dobu delší než tři periody. Pokud se tak stane po dobu kratší než tři periody s následným navrácením do původního směru, lze to považovat za pokaračující trend.

Když dojde k otočení směru trendu OBV, dochází k "prolomení". K prolomení u OBVdochází většinou směrem dolů. Otevřené pozice by měly zůstat otevřeny dokud se nezmění směr trendu.

Výpočet

Pokud je dnešní close větší než včerejší, pak: OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)
Pokud je dnešní close menší než včerejší, pak: OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)
Pokud se dnešní a včerejší close rovnají, pak: OBV(i) = OBV(i-1)
Kde:
OBV(i) - je hodnota indikátoru aktuální periody;
OBV(i-1) - je hodnota indikátoru předchozí periody;
VOLUME(i) - je volume (tržní objem) aktuálního baru.

   Zpět na seznam indikátorů   
Zpět na seznam indikátorů
Take the first step towards your goal
Open account
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.