empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet

ForexCopy v detailech

Co je systém ForexCopy?

Systém ForexCopy je služba poskytovaná společností InstaForex, která vám umožňuje kopírovat příkazy jiných obchodníků, i když zrovna nejste u svého obchodního terminálu. Výběr obchodníka a nastavení automatického kopírování jejich činnosti trvá jen několik minut. Také založení účtu, aby ostatní mohli kopírovat vaše obchody, trvá jen pár minut.

Jednou z výhod systému ForexCopy je jeho spolehlivost. Finanční prostředky následovníka, neboli followera, zůstávají na jeho účtu, a to mu poskytuje určitou míru kontroly. Následovníci si mohou přizpůsobit nastavení systému ForexCopy a dokonce ručně uzavřít obchody, které se jim nezdají být potenciálně ziskové. Účty a veškeré prostředky jsou plně pod kontrolou ForexCopy následovníka, který může kdykoliv zrušit sledování ForexCopy obchodníka, neboli tradera.

Než začneme, vysvětlíme si základní pojmy:

 • Klient je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela se společností Klientskou smlouvu a otevřela si obchodní účet.
 • Následovník je klient, který se zaregistroval jako následovník, neboli follower, za účelem kopírování obchodů jiných obchodníků, neboli traderů.
 • Obchodník, neboli trader, je klient, který si otevřel obchodní účet v systému ForexCopy. Obchodní činnost na účtu obchodníka slouží jako signál pro kopírování obchodů na účet následovníka.

Ještě se podívejme na několik důležitých informací, které byste měli vzít v úvahu před samotným kopírováním:

 • V systému ForexCopy mohou být zaregistrovány pouze účty v USD měně.
 • Minimální zůstatek na účtu pro kopírování obchodů je 10 USD.
 • Počet obchodníků, jejichž činnost můžete v jednu chvíli kopírovat, není omezen.
 • Maximální částka pro kopírování obchodů jednoho obchodníka je neomezená.
 • Minimální částka pro kopírovaný obchod je 4 USD. Obchody s nižší částkou nebudou otevřeny.

Pokud uzavřete kopírovaný obchod sami, pak:

 • Pokud je obchod ziskový, je obchodníkovi vyplacena provize.
 • Pokud je obchod ztrátový, provize je vyplacena na základě podmínek odběru ForexCopy.
 • Odběr zůstane aktivní, pokud ho následovník nebo obchodník nezruší v Klientském portále.
ForexCopy obchodníci

Inovativní systém ForexCopy společnosti InstaForex zve všechny obchodníky, aby se zaregistrovali do systému ForexCopy a poskytli tak jiným obchodníkům placenou službu ve formě kopírování jejich obchodů. Poskytnutím přístupu ke kopírování obchodů obdrží tito obchodníci provizi za každý kopírovaný obchod nebo za každý den odběru.

Chcete-li se stát ForexCopy obchodníkem, neboli traderem, otevřete si účet na kterémkoli serveru InstaForex a registrujte se jako obchodník v systému ForexCopy. Po registraci si nastavte podmínky kopírování pro své následovníky (followery) a vyberte jednu z následujících platebních možností

Provize za ziskový obchod:

 • provizi za ziskové obchody hradí následovník;
 • provizi za 0,01 lot ziskových obchodů hradí následovník;
 • podíl na zisku hradí následovník pouze za ziskové obchody.

Provize za obchodované loty:

 • provize za 0,01 lot ziskového nebo ztrátového obchodu kopírovaného do účtu následovníka. Tento typ provize je účtován za ziskové i ztrátové obchody a je hrazen následovníkem na konci obchodního dne;
 • provize 0,5 pipu za 1 lot obchodovaný následovníkem. Tento typ provize je účtován za ziskové i ztrátové obchody. Tuto provizi hradí společnost InstaForex v plné výši, čímž umožňuje ForexCopy obchodníkům bezplatně realizovat svůj projekt pro následovníky a zvyšovat jeho popularitu.

Provize za každý den odběru:

 • provize za den sledování se vyplácí denně s výjimkou dnů, kdy je forexový trh uzavřen, tj. o svátcích (25. 12. a 1. 1.) a o víkendech (soboty a neděle).

Po registraci do systému ForexCopy bude váš obchodní účet přidán do seznamu veřejného monitoringu, který navštěvují tisíce potenciálních následovníků, kteří denně vyhledávají ty nejlepší investiční projekty. Systém ForexCopy neomezuje počet následovníků, které může jeden obchodník mít. Obchodníci mohou poskytnout svou obchodní činnost ke kopírování desítkám, stovkám nebo dokonce tisícům následovníků po celém světě. Systém kopírování obchodů je plně automatizovaný a nevyžaduje žádnou další práci ze strany obchodníků, což jim umožňuje plně se soustředit na obchodování na forexu.

ForexCopy obchodníci mají možnost kopírovat obchody jiných ForexCopy obchodníků, které si vyberou v seznamu monitoringu. Spojením skupiny obchodníků, jejichž příkazy jsou kopírovány integrovaným způsobem, může následovník pokrýt možné ztráty nebo se připojit ke skupině dalších následovníků a kopírovat obchody jednoho obchodníka v menším měřítku. Obchodník může využívat různé obchodní metody, technické a fundamentální analýzy, kopírovat příkazy jiných obchodníků, analyzovat jejich strategií a průměrovat rizika.

V závislosti na volbě platební metody obdrží ForexCopy obchodníci svou provizi do konce obchodního dne, nebo po zrušení odběru. Obchodník si může stanovit provizi za každý den odběru, a ta je mu pak vyplácena každý den. Pokud si obchodník vybere provizi za uskutečněný obchod, dostává provizi za každý ziskový obchod poté, co jejich následovník zruší odběr jeho obchodů. V tomto případě se provize vypočítá na základě výsledku obchodování (celkový zisk a celková ztráta) za dobu odběru. Provize za obchodované loty se připisují ve dnech, kdy jsou obchody kopírovány do účtu následovníka. Všechny provize jsou vypláceny automaticky bez jakékoli další práce ze strany obchodníků. Obchodník i následovník mohou sledovat aktuální částku provize, která má být uhrazena, online.

ForexCopy následovníci

Systém ForexCopy společnosti InstaForex poskytuje investorům širokou škálu finančních služeb. InstaForex vyvinul svůj systém ForexCopy, bezprecedentní online brokerskou službu, díky svému revolučními přístupu k investicím v projektech ForexCopy a díky inovativnímu přístupu k základním principům vypořádávání plateb mezi obchodníkem, traderem, a následovníkem, followerem.

 • Systém ForexCopy umožňuje online kopírování příkazů těch nejlepších obchodníků. Riziko ztráty lze snížit kopírováním obchodů několika obchodníků a výběrem kombinace jejich strategií, založených na technických a fundamentálních analýzách.
 • Follower, tedy následovník, nepřevádí své prostředky na účty traderů, tedy obchodníků, v systému ForexCopy. Peníze zůstávají na obchodním účtu followera pod jeho kontrolou. Follower tedy nemusí žádat o zpětné zúčtování z účtu obchodníka.
 • Follower si může upravit poměr kopírování. Tato možnost může být účinná, pokud chce follower snížit rizika poměru 1:1, nebo když follower nemá dostatek prostředků na kopírování všech obchodů.
 • Systém ForexCopy umožňuje followerům vybrat, které měnové páry budou kopírovat. Tento parametr si follower nastavuje při přihlášení ke kopírování určitého tradera. Follower může vždy změnit seznam obchodních nástrojů bez toho, aniž by rušil svůj odběr daného tradera.
 • Při úpravě rozšířených parametrů předplatného může follower nastavit rozsah objemu obchodů. Volba „Lot Range“ umožňuje followerům kopírovat pouze obchody, které spadají do vybraného rozsahu (minimální a maximální objem). Kromě toho mohou followeři nastavit parametry při překročení maximálního a minimálního objemu. Při použití parametru Fixed Lot se z účtu tradera zkopírují všechny obchody s fixním objemem.
 • Follower platí provize buď za kopírování všech obchodů nebo pouze za obchody ziskové, a to v závislosti na typu provize stanovené obchodníkem. Pokud platí pouze za ziskové obchody, měl by zisk přesáhnout částku provize zaplacenou následovníkem obchodníkovi za kopírování jeho příkazů. Follower není povinen platit za ztrátové obchody. Tento typ provize zvýhodňuje followery a chrání jejich zájmy.
 • Pokud si follower vybere obchodníka, který účtuje denní provizi, měl by platit za každý den jeho odběru, s výjimkou dnů, kdy je forexový trh uzavřen z důvodů svátků (25.12. a 1.1.) nebo během víkendů (soboty a neděle). ForexCopy obchodníci si mohou tento typ provize nastavit na základě strategie, kterou používají.
 • Kopírování obchodů může být pro následovníky zdarma, pokud ForexCopy obchodník stanoví provizi za obchodované loty, kterou pak v tomto případě hradí InstaForex.

Chcete-li začít kopírovat obchody, otevřete si obchodní účet na kterémkoli serveru skupiny InstaForex a zaregistrujte se do systému ForexCopy jako následovník. Po registraci si následovník může prohlédnout seznam monitoringu a podmínky kopírování, které si obchodníci nastavili ohledně poskytování svých služeb. Následovník, neboli follower, má také možnost nastavit si parametry odběru pro každého obchodníka, neboli tradera, a vybrat si měnové páry a poměr kopírování.

Parametry odběru se nastavují pro každého obchodníka zvlášť a lze je kdykoli změnit bez zrušení daného odběru. V případě, že trader změní platební možnosti, nemá to vliv na již registrované followery u daného tradera. Systém chrání followery před úpravami, které by trader mohl provést na základě vlastního uvážení a zaručuje, že budou dodržovány podmínky kopírování přijaté followerem.

Systém je plně automatizovaný a nevyžaduje od následvníka žádné další kroky. Jakmile obchodník jeho odběr schválí, bude trvat přibližně 15 minut, než bude systém ForexCopy připraven kopírovat příkazy. Každý následovník může sledovat statistiky o obchodování a zůstatku na účtu v Klientském portále.

V závislosti na volbě platby obdrží trader provizi do konce obchodního dne nebo po zrušení odběru followerem. Trader si může stanovit denní provizi a obdržet provizi každý den, nebo provizi za obchod a obdržet provizi za každý ziskový obchod poté, co jeho follower zruší svůj odběr. Všechny typy provizí jsou připisovány automaticky, bez jakékoli další práce. Trader i follower vidí aktuální částku provize, která má být vyplacena, online.

ForexCopy následovníci mohou upgradovat svůj profil a stát se obchodníky s právem kopírovat příkazy jiných obchodníků. Tuto možnost si mohou nastavit ve svém profilu. Kromě toho bude účet takového followera zahrnut do seznamu monitoringusystému ForexCopy.

Kopírování obchodů

Systém ForexCopy umožňuje jednomu obchodníkovi kopírovat obchody jiných obchodníků. Každý uživatel systému ForexCopy se může řídit obchodními strategiemi, které jim nejvíce vyhovují, a to výběrem obchodníků ze seznamu veřejného monitoringu a kopírováním jejich obchodů.

Každý uživatel systému ForexCopy může kopírovat obchody jiných uživatelů a / nebo poskytnout své obchody ke kopírování.

Systém ForexCopy nabízí obsáhlý seznam platebních možností. ForexCopy obchodníci, neboli tradeři, dostávají provizi za jednoho či více následovníků, neboli followerů, kteří kopírují jejich obchody. Může být účtována provize za kopírovaný obchod, denní provize za odběr a podíl na zisku z obchodu. Pokud si follower vybere poslední z možností, platí pouze za ziskové kopírované obchody.

Trader může také poskytnout své služby followerům zdarma, pokud stanoví provizi z počtu obchodovaných lotů, která je kompenzována společností InstaForex.

Neexistují žádná omezení týkající se počtu kopírovaných obchodů několika obchodníků; nastavení systému lze přizpůsobit tak, aby se kopírovaly všechny obchody.

Každý klient InstaForexu se může zaregistrovat v systému ForexCopy a přihlásit se ke sledování jakéhokoli počtu traderů. Systém nemá žádná omezení v rámci registrace s jedinou výjimkou – registrovány mohou být pouze účty vedené v USD měně. Klienti se mohou do systému zaregistrovat zdarma.

Obchodní podmínky kopírování:

 • Na účtě followera budou otevřeny pouze ty obchody, které byly traderem otevřeny až po přihlášení followera k jeho odběru.
 • Otevírací a/nebo zavírací ceny kopírovaných obchodů na účtu followera se mohou lišit od otevíracích a/nebo zavíracích cen na účtu tradera. Může k tomu dojít z důvodu technické složitosti systému ForexCopy, který kopíruje obchody na účet followera s maximálním zpožděním dvou minut.
 • Systém zajišťuje kopírování obchodů z účtu tradera na účet followera v reálném čase s maximálním přípustným zpožděním dvě minuty.
 • Příkazy otevřené po dobu menší než dvě minuty se nemusí zkopírovat z účtu tradera na účet followera.
 • Obchody budou otevřeny na účtě followera s tržními sazbami dostupnými v době kopírování, nikoli se sazbou, za kterou byl otevřen původní obchod tradera.
 • Všechny zkopírované obchody ForexCopy tradera budou automaticky duplikovány na účtě followera.
 • U kopírovaných obchodů je nastaven stejný Stop Loss a Take Profit jako u původních obchodů tradera.
 • Pokud trader změní nastavení Stop Loss nebo Take Profit u již otevřeného obchodu, budou výše uvedené změny upraveny také u obchodu kopírovaném followerem s přípustným zpožděním v průměru do dvou minut.
 • Poměry kopírovaných obchodů se vypočítávají na základě poměru kopírování, který si follower stanoví při registraci doběru daného tradera.
 • Follower může uzavřít konkrétní zkopírovaný obchod bez toho, aniž by zrušil svůj odběr ForexCopy tradera.

Vaše registrace v systému ForexCopy bude zrušena, pokud:

 • Trader zruší předplatné kliknutím na „Odhlásit odběr“ v Klientském portále;
 • Follower zruší předplatné kliknutím na „Odhlásit odběr“ v Klientském portále;
 • Na účtě followera není dostatek finančních prostředků na zaplacení provize traderovi;
 • Vlastní kapitál na účtě followera nestačí na kopírování obchodů daného tradera;
 • Společnost zruší odběr na základě žádosti o zrušení zaslané followerem nebo traderem na oddělení zákaznické podpory.
Možnosti platby

Systém ForexCopy společnosti InstaForex umožňuje investorům kopírovat obchody těch nejlepších ForexCopy obchodníků. Proč je tento systém zajímavý i pro zkušené obchodníky? Za poskytování svých služeb obdrží ForexCopy obchodníci provizi za kopírované ziskové obchody, provizi za obchodované loty nebo provizi za každý den odběru služeb.

Existuje několik způsobů odměňování ForexCopy obchodníků, kteří poskytují své obchody ke kopírování. Při registraci do systému si obchodník vybere jednu z následujících platebních možností:

 • denní provize (následovník platí provizi na konci každého obchodního dne s výjimkou dnů volna na forexových trzích);
 • provize za každý obchod otevřený v rámci odběru;
 • podíl na zisku následovníků;
 • provize za objem kopírovaných obchodů uzavřených se ziskem nebo ztrátou;
 • bezplatné kopírování (obchodník obdrží provizi za objem obchodovaných lotů od brokera, tj. InstaForex).

ForexCopy obchodníci si nastaví platební možnosti při registraci do systému. Každá platební možnost je nastavena individuálně pro jednotlivé ForexCopy odběry. Jeden obchodník může obdržet provizi od následovníků různými způsoby: za jeden den, za jeden obchod nebo podílem na zisku.

Možnost vybrat a změnit platební možnosti pro ForexCopy odběr vytváří velmi výhodné podmínky pro různé účastníky služby. Někdo preferuje možnost platby po ziskových obchodech (podíl na zisku), jiní dávají přednost placení za každý obchod. Svoboda volby a svoboda nabídky jsou součástí úspěchu systému ForexCopy, který je atraktivní pro obchodníky, kteří se snaží vytvářet zisk jak z vlastního obchodování, tak z poskytování svých obchodů ke kopírování.

Rizika spojená se sociálním obchodováním (kopírováním)

Společnost InstaForex umožňuje následovníkovi, neboli followerovi, sledovat a kopírovat obchody jiných obchodníků, neboli traderů, pomocí systému ForexCopy. Vezměte prosím na vědomí, že obchodování prostřednictvím ForexCopy s sebou nese určitá rizika a následovník by si měl před registrací do systému ForexCopy pozorně přečíst a zvážit následující rizika:

 • Systém ForexCopy je vysoce spekulativní, mohli byste utrpět značné finanční ztráty.
 • Systém ForexCopy zahrnuje automatické obchodování, což znamená, že obchody jsou otevírány a uzavírány na účtu následovníka bez jakéhokoli dalšího zásahu.
 • Při rozhodování o tom, zda kopírovat určitého obchodníka nebo obchodníky následovník zvážil svou finanční situaci, včetně svých finančních závazků.
 • Společnost, její přidružené subjekty, zaměstnanci a zástupci nejsou investičními nebo finančními poradci. Pokud ForexCopy následovník učiní investiční rozhodnutí na základě informací, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti a / nebo přidružených subjektů, nebo v důsledku použití funkcí systému ForexCopy, činí tak na vlastní riziko. Společnost, její přidružené subjekty, zaměstnanci ani zástupci společnosti neodpovídají za možné ztráty, které může následovník utrpět.
 • Následovník by neměl učinit žádné investiční rozhodnutí bez toho, aniž by nejprve provedl svůj vlastní průzkum. Následovník je vždy výlučně odpovědný za to, že jakákoli investice, strategie či jakýkoli produkt nebo služba je pro něho vhodná v závislosti na jeho investičních cílech a jeho osobní finanční situaci.
 • Pokud si ForexCopy následovník otevře na svém účtu další obchody, upraví a / nebo zruší pokyn generovaný systémem ForexCopy, může následovník dosáhnout podstatně odlišného výsledku než ForexCopy obchodník, jehož obchody následovník sledoval a kopíroval.
 • ForexCopy následovník si je vědom, že pokud je jeho ForexCopy následování z jakéhokoli technického důvodu zastaveno jiným způsobem, než zrušením odběru, které provedl následovník sám nebo jeho ForexCopy obchodník, společnost neodpovídá za otevřené obchody, které zůstaly otevřené i po takovém zrušení sledování nebo odběru. Následovník bere na vědomí, že výsledek těchto otevřených obchodů může být ziskový, anebo může mít za následek ztrátu. V případě, že je následovník sám neuzavře (včetně případů, kdy nebyli informováni, že sledování bylo zastaveno kvůli technickému nebo organizačnímu problému), akceptuje výše uvedené a všechna rizika vyplývající z pokračujícího otevírání obchodů.
 • Systém ForexCopy je technicky velmi propracovaný, ale je zde vysoká pravděpodobnost výskytu určitých chyb. Follower si je vědom, že ForexCopy nerozhoduje o samotných obchodech, ale pouze přenáší informace o obchodech z jednoho účtu na druhý. V situacích, kdy se u takového přenosu informací vyskytne chyba (nebo proběhne kvůli chybám), akceptuje follower tuto situaci za náhodnou okolnost, která matematicky neovlivňuje pravděpodobnost zisku nebo ztráty a nemůže být důvodem k požadování úrahdy zisku či ztráty ve srovnání se situací, kdy by přenos informací proběhl bez těchto chyb.
 • Obchody ForexCopy obchodníka (s ohledem na kterýkoli z našich finančních nástrojů) jsou kopírovány úměrně v souladu s poměrem stanoveným ForexCopy následovníkem při sledování daného obchodníka. Obchody nižší než je uvedený minimální lot se neotevřou. Všechny kopírované obchody jsou v účtu následovníka automaticky upraveny a / nebo uzavřeny, pokud a jakmile obchodník z jakéhokoli důvodu upraví / uzavře obchody, aniž by následovníka jakkoli upozornil, a to v případě, že ani následovník nepodnikne žádné kroky. Následovník bere na vědomí a akceptuje možnost jakékoli ztráty svých investic používáním systému ForexCopy. Následovník je plně zodpovědný za jakékoli ztráty, které utrpí v důsledku automatického provádění pokynů generovaných v důsledku využití kterékoli z funkcí ForexCopy.
 • Statistiky minulých výsledků, které jsou uvedeny na webových stránkách a v aplikacích společnosti a na stránkách přidružených subjektů nesvědčí o budoucích výsledcích a měly by být považovány za hypotetické. Je důležité mít na paměti, že minulá výkonnost není zárukou budoucího výkonu. Neexistuje žádná záruka, že jakýkoli účet dosáhne nebo pravděpodobně dosáhne zisku nebo utrpí ztrátu podobně jako příklady z minulosti. Rovněž neexistuje žádná záruka, že riziko kopírovaného tradera nebude ve skutečnosti vyšší. Při hodnocení obsahu, portfolia, statistik finančního výkonu, názorů nebo doporučení registrovaného tradera by follower neměl předpokládat, že trader je nestranný, nezávislý nebo kvalifikovaný k poskytování finančních informací nebo názorů. Společnost nezaručuje zadávání žádných příkazů včetně zadávání stop příkazů, jako např. stop loss. Společnost proto nezaručuje, že jakýkoli obchod bude proveden za procentuální částku ceny příkazu / stop loss a follower může ztratit více než původní částku, potřebnou pro kopírování obchodů tradera.
 • Na minulé výsledky by mělo být nahlíženo jako na hypotetické. Hypotetické výsledky mají svá omezení. Neexistuje žádná záruka, že jakýkoli účet dosáhne nebo pravděpodobně dosáhne zisku nebo utrpí ztrátu podobně, jak tomu bylo v minulosti. Skutečné procentuální zisky / ztráty followera se budou lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně, ale nejen, počátečních zůstatků na účtech (včetně vkladů a výběrů), chování trhu, nastavení účtu followera a skutečného výkonu tradera, k jehož odběru je follower přihlášen.
 • Informace o systému ForexCopy zveřejněné na stránkách společnosti a stránkách přidružených subjektů nemají za cíl poskytovat investiční, daňové nebo jiné finanční poradenství jakéhokoli druhu. Žádný obsah tohoto druhu není možno považovat za náhradu profesionálního finančního a investičního poradenství. Rozhodnutí followera zapojit se do transakcí výběrem kopírování konkrétních traderů, transakce a jakékoli důsledky z toho plynoucí je výhradní zodpovědností followera. Rady, názory nebo obchody provedené díky systému ForexCopy neznamenají nic jiného než neformální výměny mezi lidmi, kteří jsou zde anonymní nebo neidentifikovatelní. Společnost a její přidružené subjekty neposkytují poradenství přímo, nepřímo, implicitně nebo jakýmkoli jiným způsobem tak, že tyto informace zpřístupní followerovi. Follower by měl vždy provádět svůj vlastní nezávislý průzkum a o svých investicích rozhodovat nezávisle.
 • Follower přijímá riziko, že trader nemusí mít dostatek zkušeností a znalostí, což může ovlivnit výsledky obchodování na účtu followera.
 • Parametry systému ForexCopy vám pomohou při testování, hodnocení a výběru vaší investiční strategie tím, že vám poskytnou podrobné informace o účtu, historii obchodování, míře rizika a další důležité informace, které byste měli pečlivě zvážit před rozhodnutím určitý účet sledovat a kopírovat. Měli byste mít na paměti všechny aspekty a faktory, mimo jiné rizikovou povahu kopírovaného účtu, vaše investiční cíle a schopnost nést ztráty, což vám umožní vybrat takové obchody, které odpovídají vašim potřebám.

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.