empty
Budete přesměrováni na
www.instaforex.com
Služby na tomto webu vyhovují vaší poloze lépe
 
 
Otevřít účet
Podrobně o systému ForexCopy
Služba, která vám umožňuje kopírovat příkazy obchodníků, i když u sebe nemáte obchodní terminál.
header_mt4
Co je systém ForexCopy?

Systém ForexCopy je služba poskytovaná společností InstaForex, která vám umožňuje kopírovat příkazy jiných obchodníků, i když zrovna nejste u svého obchodního terminálu. Výběr obchodníka a nastavení automatického kopírování jejich činnosti trvá jen několik minut. Také založení účtu, aby ostatní mohli kopírovat vaše obchody, trvá jen pár minut.

Jednou z výhod systému ForexCopy je jeho spolehlivost. Finanční prostředky následovníka, neboli followera, zůstávají na jeho účtu, a to mu poskytuje určitou míru kontroly. Následovníci si mohou přizpůsobit nastavení systému ForexCopy a dokonce ručně uzavřít obchody, které se jim nezdají být potenciálně ziskové. Účty a veškeré prostředky jsou plně pod kontrolou ForexCopy následovníka, který může kdykoliv zrušit sledování ForexCopy obchodníka, neboli tradera.

Než začneme, vysvětlíme si základní pojmy:

 • Klient je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela se společností Klientskou smlouvu a otevřela si obchodní účet.
 • Následovník je klient, který se zaregistroval jako následovník, neboli follower, za účelem kopírování obchodů jiných obchodníků, neboli traderů.
 • Obchodník, neboli trader, je klient, který si otevřel obchodní účet v systému ForexCopy. Obchodní činnost na účtu obchodníka slouží jako signál pro kopírování obchodů na účet následovníka.

Ještě se podívejme na několik důležitých informací, které byste měli vzít v úvahu před samotným kopírováním:

 • V systému ForexCopy mohou být zaregistrovány pouze účty v USD měně.
 • Minimální zůstatek na účtu pro kopírování obchodů je 10 USD.
 • Počet obchodníků, jejichž činnost můžete v jednu chvíli kopírovat, není omezen.
 • Maximální částka pro kopírování obchodů jednoho obchodníka je neomezená.
 • Minimální částka pro kopírovaný obchod je 4 USD. Obchody s nižší částkou nebudou otevřeny.

Pokud uzavřete kopírovaný obchod sami, pak:

 • Pokud je obchod ziskový, je obchodníkovi vyplacena provize.
 • Pokud je obchod ztrátový, provize je vyplacena na základě podmínek odběru ForexCopy.
 • Odběr zůstane aktivní, pokud ho následovník nebo obchodník nezruší v Klientském portále.
ForexCopy obchodníci

Inovativní systém ForexCopy společnosti InstaForex zve všechny obchodníky, aby se zaregistrovali do systému ForexCopy a poskytli tak jiným obchodníkům placenou službu ve formě kopírování jejich obchodů. Poskytnutím přístupu ke kopírování obchodů obdrží tito obchodníci provizi za každý kopírovaný obchod nebo za každý den odběru.

Chcete-li se stát ForexCopy obchodníkem, neboli traderem, otevřete si účet na kterémkoli serveru InstaForex a registrujte se jako obchodník v systému ForexCopy. Po registraci si nastavte podmínky kopírování pro své následovníky (followery) a vyberte jednu z následujících platebních možností

Provize za ziskový obchod:

 • provizi za ziskové obchody hradí následovník;
 • provizi za 0,01 lot ziskových obchodů hradí následovník;
 • podíl na zisku hradí následovník pouze za ziskové obchody.

Provize za obchodované loty:

 • provize za 0,01 lot ziskového nebo ztrátového obchodu kopírovaného do účtu následovníka. Tento typ provize je účtován za ziskové i ztrátové obchody a je hrazen následovníkem na konci obchodního dne;
 • provize 0,5 pipu za 1 lot obchodovaný následovníkem. Tento typ provize je účtován za ziskové i ztrátové obchody. Tuto provizi hradí společnost InstaForex v plné výši, čímž umožňuje ForexCopy obchodníkům bezplatně realizovat svůj projekt pro následovníky a zvyšovat jeho popularitu.

Provize za každý den odběru:

 • provize za den sledování se vyplácí denně s výjimkou dnů, kdy je forexový trh uzavřen, tj. o svátcích (25. 12. a 1. 1.) a o víkendech (soboty a neděle).

Po registraci do systému ForexCopy bude váš obchodní účet přidán do seznamu veřejného monitoringu, který navštěvují tisíce potenciálních následovníků, kteří denně vyhledávají ty nejlepší investiční projekty. Systém ForexCopy neomezuje počet následovníků, které může jeden obchodník mít. Obchodníci mohou poskytnout svou obchodní činnost ke kopírování desítkám, stovkám nebo dokonce tisícům následovníků po celém světě. Systém kopírování obchodů je plně automatizovaný a nevyžaduje žádnou další práci ze strany obchodníků, což jim umožňuje plně se soustředit na obchodování na forexu.

ForexCopy obchodníci mají možnost kopírovat obchody jiných ForexCopy obchodníků, které si vyberou v seznamu monitoringu. Spojením skupiny obchodníků, jejichž příkazy jsou kopírovány integrovaným způsobem, může následovník pokrýt možné ztráty nebo se připojit ke skupině dalších následovníků a kopírovat obchody jednoho obchodníka v menším měřítku. Obchodník může využívat různé obchodní metody, technické a fundamentální analýzy, kopírovat příkazy jiných obchodníků, analyzovat jejich strategií a průměrovat rizika.

V závislosti na volbě platební metody obdrží ForexCopy obchodníci svou provizi do konce obchodního dne, nebo po zrušení odběru. Obchodník si může stanovit provizi za každý den odběru, a ta je mu pak vyplácena každý den. Pokud si obchodník vybere provizi za uskutečněný obchod, dostává provizi za každý ziskový obchod poté, co jejich následovník zruší odběr jeho obchodů. V tomto případě se provize vypočítá na základě výsledku obchodování (celkový zisk a celková ztráta) za dobu odběru. Provize za obchodované loty se připisují ve dnech, kdy jsou obchody kopírovány do účtu následovníka. Všechny provize jsou vypláceny automaticky bez jakékoli další práce ze strany obchodníků. Obchodník i následovník mohou sledovat aktuální částku provize, která má být uhrazena, online.

ForexCopy následovníci

Systém ForexCopy společnosti InstaForex poskytuje investorům širokou škálu finančních služeb. InstaForex vyvinul svůj systém ForexCopy, bezprecedentní online brokerskou službu, díky svému revolučními přístupu k investicím v projektech ForexCopy a díky inovativnímu přístupu k základním principům vypořádávání plateb mezi obchodníkem, traderem, a následovníkem, followerem.

 • Systém ForexCopy umožňuje online kopírování příkazů těch nejlepších obchodníků. Riziko ztráty lze snížit kopírováním obchodů několika obchodníků a výběrem kombinace jejich strategií, založených na technických a fundamentálních analýzách.
 • Follower, tedy následovník, nepřevádí své prostředky na účty traderů, tedy obchodníků, v systému ForexCopy. Peníze zůstávají na obchodním účtu followera pod jeho kontrolou. Follower tedy nemusí žádat o zpětné zúčtování z účtu obchodníka.
 • Follower si může upravit poměr kopírování. Tato možnost může být účinná, pokud chce follower snížit rizika poměru 1:1, nebo když follower nemá dostatek prostředků na kopírování všech obchodů.
 • Systém ForexCopy umožňuje followerům vybrat, které měnové páry budou kopírovat. Tento parametr si follower nastavuje při přihlášení ke kopírování určitého tradera. Follower může vždy změnit seznam obchodních nástrojů bez toho, aniž by rušil svůj odběr daného tradera.
 • Při úpravě rozšířených parametrů předplatného může follower nastavit rozsah objemu obchodů. Volba „Lot Range“ umožňuje followerům kopírovat pouze obchody, které spadají do vybraného rozsahu (minimální a maximální objem). Kromě toho mohou followeři nastavit parametry při překročení maximálního a minimálního objemu. Při použití parametru Fixed Lot se z účtu tradera zkopírují všechny obchody s fixním objemem.
 • Follower platí provize buď za kopírování všech obchodů nebo pouze za obchody ziskové, a to v závislosti na typu provize stanovené obchodníkem. Pokud platí pouze za ziskové obchody, měl by zisk přesáhnout částku provize zaplacenou následovníkem obchodníkovi za kopírování jeho příkazů. Follower není povinen platit za ztrátové obchody. Tento typ provize zvýhodňuje followery a chrání jejich zájmy.
 • Pokud si follower vybere obchodníka, který účtuje denní provizi, měl by platit za každý den jeho odběru, s výjimkou dnů, kdy je forexový trh uzavřen z důvodů svátků (25.12. a 1.1.) nebo během víkendů (soboty a neděle). ForexCopy obchodníci si mohou tento typ provize nastavit na základě strategie, kterou používají.
 • Kopírování obchodů může být pro následovníky zdarma, pokud ForexCopy obchodník stanoví provizi za obchodované loty, kterou pak v tomto případě hradí InstaForex.

Chcete-li začít kopírovat obchody, otevřete si obchodní účet na kterémkoli serveru skupiny InstaForex a zaregistrujte se do systému ForexCopy jako následovník. Po registraci si následovník může prohlédnout seznam monitoringu a podmínky kopírování, které si obchodníci nastavili ohledně poskytování svých služeb. Následovník, neboli follower, má také možnost nastavit si parametry odběru pro každého obchodníka, neboli tradera, a vybrat si měnové páry a poměr kopírování.

Parametry odběru se nastavují pro každého obchodníka zvlášť a lze je kdykoli změnit bez zrušení daného odběru. V případě, že trader změní platební možnosti, nemá to vliv na již registrované followery u daného tradera. Systém chrání followery před úpravami, které by trader mohl provést na základě vlastního uvážení a zaručuje, že budou dodržovány podmínky kopírování přijaté followerem.

Systém je plně automatizovaný a nevyžaduje od následvníka žádné další kroky. Jakmile obchodník jeho odběr schválí, bude trvat přibližně 15 minut, než bude systém ForexCopy připraven kopírovat příkazy. Každý následovník může sledovat statistiky o obchodování a zůstatku na účtu v Klientském portále.

V závislosti na volbě platby obdrží trader provizi do konce obchodního dne nebo po zrušení odběru followerem. Trader si může stanovit denní provizi a obdržet provizi každý den, nebo provizi za obchod a obdržet provizi za každý ziskový obchod poté, co jeho follower zruší svůj odběr. Všechny typy provizí jsou připisovány automaticky, bez jakékoli další práce. Trader i follower vidí aktuální částku provize, která má být vyplacena, online.

ForexCopy následovníci mohou upgradovat svůj profil a stát se obchodníky s právem kopírovat příkazy jiných obchodníků. Tuto možnost si mohou nastavit ve svém profilu. Kromě toho bude účet takového followera zahrnut do seznamu monitoringusystému ForexCopy.

Kopírování obchodů

Systém ForexCopy umožňuje jednomu obchodníkovi kopírovat obchody jiných obchodníků. Každý uživatel systému ForexCopy se může řídit obchodními strategiemi, které jim nejvíce vyhovují, a to výběrem obchodníků ze seznamu veřejného monitoringu a kopírováním jejich obchodů.

Každý uživatel systému ForexCopy může kopírovat obchody jiných uživatelů a / nebo poskytnout své obchody ke kopírování.

Systém ForexCopy nabízí obsáhlý seznam platebních možností. ForexCopy obchodníci, neboli tradeři, dostávají provizi za jednoho či více následovníků, neboli followerů, kteří kopírují jejich obchody. Může být účtována provize za kopírovaný obchod, denní provize za odběr a podíl na zisku z obchodu. Pokud si follower vybere poslední z možností, platí pouze za ziskové kopírované obchody.

Trader může také poskytnout své služby followerům zdarma, pokud stanoví provizi z počtu obchodovaných lotů, která je kompenzována společností InstaForex.

Neexistují žádná omezení týkající se počtu kopírovaných obchodů několika obchodníků; nastavení systému lze přizpůsobit tak, aby se kopírovaly všechny obchody.

Každý klient InstaForexu se může zaregistrovat v systému ForexCopy a přihlásit se ke sledování jakéhokoli počtu traderů. Systém nemá žádná omezení v rámci registrace s jedinou výjimkou – registrovány mohou být pouze účty vedené v USD měně. Klienti se mohou do systému zaregistrovat zdarma.

Obchodní podmínky kopírování:

 • Na účtě followera budou otevřeny pouze ty obchody, které byly traderem otevřeny až po přihlášení followera k jeho odběru.
 • Otevírací a/nebo zavírací ceny kopírovaných obchodů na účtu followera se mohou lišit od otevíracích a/nebo zavíracích cen na účtu tradera. Může k tomu dojít z důvodu technické složitosti systému ForexCopy, který kopíruje obchody na účet followera s maximálním zpožděním dvou minut.
 • Systém zajišťuje kopírování obchodů z účtu tradera na účet followera v reálném čase s maximálním přípustným zpožděním dvě minuty.
 • Příkazy otevřené po dobu menší než dvě minuty se nemusí zkopírovat z účtu tradera na účet followera.
 • Obchody budou otevřeny na účtě followera s tržními sazbami dostupnými v době kopírování, nikoli se sazbou, za kterou byl otevřen původní obchod tradera.
 • Všechny zkopírované obchody ForexCopy tradera budou automaticky duplikovány na účtě followera.
 • U kopírovaných obchodů je nastaven stejný Stop Loss a Take Profit jako u původních obchodů tradera.
 • Pokud trader změní nastavení Stop Loss nebo Take Profit u již otevřeného obchodu, budou výše uvedené změny upraveny také u obchodu kopírovaném followerem s přípustným zpožděním v průměru do dvou minut.
 • Poměry kopírovaných obchodů se vypočítávají na základě poměru kopírování, který si follower stanoví při registraci doběru daného tradera.
 • Follower může uzavřít konkrétní zkopírovaný obchod bez toho, aniž by zrušil svůj odběr ForexCopy tradera.

Vaše registrace v systému ForexCopy bude zrušena, pokud:

 • Trader zruší předplatné kliknutím na „Odhlásit odběr“ v Klientském portále;
 • Follower zruší předplatné kliknutím na „Odhlásit odběr“ v Klientském portále;
 • Na účtě followera není dostatek finančních prostředků na zaplacení provize traderovi;
 • Vlastní kapitál na účtě followera nestačí na kopírování obchodů daného tradera;
 • Společnost zruší odběr na základě žádosti o zrušení zaslané followerem nebo traderem na oddělení zákaznické podpory.
Možnosti platby

Systém ForexCopy společnosti InstaForex umožňuje investorům kopírovat obchody těch nejlepších ForexCopy obchodníků. Proč je tento systém zajímavý i pro zkušené obchodníky? Za poskytování svých služeb obdrží ForexCopy obchodníci provizi za kopírované ziskové obchody, provizi za obchodované loty nebo provizi za každý den odběru služeb.

Existuje několik způsobů odměňování ForexCopy obchodníků, kteří poskytují své obchody ke kopírování. Při registraci do systému si obchodník vybere jednu z následujících platebních možností:

 • denní provize (následovník platí provizi na konci každého obchodního dne s výjimkou dnů volna na forexových trzích);
 • provize za každý obchod otevřený v rámci odběru;
 • podíl na zisku následovníků;
 • provize za objem kopírovaných obchodů uzavřených se ziskem nebo ztrátou;
 • bezplatné kopírování (obchodník obdrží provizi za objem obchodovaných lotů od brokera, tj. InstaForex).

ForexCopy obchodníci si nastaví platební možnosti při registraci do systému. Každá platební možnost je nastavena individuálně pro jednotlivé ForexCopy odběry. Jeden obchodník může obdržet provizi od následovníků různými způsoby: za jeden den, za jeden obchod nebo podílem na zisku.

Možnost vybrat a změnit platební možnosti pro ForexCopy odběr vytváří velmi výhodné podmínky pro různé účastníky služby. Někdo preferuje možnost platby po ziskových obchodech (podíl na zisku), jiní dávají přednost placení za každý obchod. Svoboda volby a svoboda nabídky jsou součástí úspěchu systému ForexCopy, který je atraktivní pro obchodníky, kteří se snaží vytvářet zisk jak z vlastního obchodování, tak z poskytování svých obchodů ke kopírování.

Rizika spojená se sociálním obchodováním (kopírováním)

Stejně jako online obchodování obecně, i systém ForexCopy s sebou nese určitá rizika plynoucí z procesu kopírování transakcí. Následovníkům proto důrazně doporučujeme, aby si před registrací do systému ForexCopy pečlivě přečetli o následujících rizicích a zvážili je:

 • ForexCopy je vysoce spekulativní, a proto můžete utrpět značné ztráty.
 • Kopírování obchodů v systému ForexCopy probíhá bez manuálního zásahu následovníka.
 • Společnost, její partneři, jejich zaměstnanci a agenti nejsou investičními ani finančními poradci a nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty, které mohou následovníkovi vzniknout. Pokud následovník v systému ForexCopy učiní investiční rozhodnutí na základě informací z webových stránek společnosti a jejích partnerů nebo v důsledku využívání funkcí ForexCopy, činí tak na vlastní riziko.
 • Pokud následovník jakkoli změní parametry kopírovaných obchodů, musí si být vědom toho, že se jeho výsledky mohou výrazně lišit od výsledků obchodníka, jehož obchody kopíruje.
 • Následovník v systému ForexCopy souhlasí, že pokud bude z jakékoli technické příčiny jeho odběr zastaven jinak než tím, že by on sám nebo jím kopírovaný obchodník odběr zrušil, nenese společnost za obchody, které po tomto zrušení odběru zůstaly otevřené, žádnou odpovědnost.
 • Systém ForexCopy je technicky náročná služba, která může být občas poruchová. Pokud se při kopírování vyskytla chyba nebo na kopírování vůbec nedošlo, nemůže to následovník považovat za potenciální zisk nebo ztrátu. Proto nemůže od společnosti požadovat náhradu škody.
 • Obchody obchodníka jsou kopírovány proporcionálně ve shodě s poměrem, který následovník ForexCopy při nastavení odběru daného obchodníka zadal. Obchody pod minimálním objemem lotů se neotevírají. Všechny kopírované obchody jsou na účtech následovníků v systému ForexCopy automaticky a bez dalšího upozornění upraveny a/nebo zavřeny, když je obchodník z jakéhokoli důvodu upraví/zavře.
 • Statistické údaje o dosavadních výsledcích, které se objevují na webových stránkách a v aplikacích společnosti a jejích partnerů, nevypovídají o budoucích výsledcích a měly by být považovány za hypotetické. Je důležité chápat, že výkon v minulosti není zárukou výkonu v budoucnosti. Systém ForexCopy o obchodech sám nerozhoduje, jen přenáší informace o obchodech z jednoho účtu na druhý.
 • Parametry systému ForexCopy vám pomáhají při testování, vyhodnocování a volbě investiční strategie, protože vám poskytují podrobné informace o účtu, historii obchodování a profilu rizika a další důležité informace, které byste měli před rozhodnutím o kopírování konkrétního účtu pečlivě zvážit.

Kromě výše uvedeného zvažme i rizika související se strategií využívání systému ForexCopy.

RIZIKA, NA KTERÁ JE TŘEBA PŘI COPY OBCHODOVÁNÍ PAMATOVAT

Nesprávné parametryPokud následovník nastaví nesprávné parametry odběru a opomene povolenou páku, může tím aktivovat předčasný stop out.

Nedostatečná diverzifikaceNásledovník kopíruje několik obchodů, ale jejich výsledky příliš silně korelují a neposkytují dostatečnou diverzifikaci napříč druhy aktiv.

Absence pečlivého průzkumuUkvapené přihlášení k odběru zkušeného obchodníka bez prostudování jeho obchodního stylu může znamenat nesoulad mezi psychologickým profilem obchodníka a následovníka.

Tržní rizikaVýznamná zpravodajská událost, například intervence centrální banky, může kvůli náhlým, trvalým a prudkým výkyvům na měnovém trhu aktivovat stop out.

Rizika týkající se obchodníkůObchodník bez předchozího upozornění opustí nebo změní obchodní strategii nebo začne být příliš agresivní, což může vést k rizikovějšímu obchodování, které se neshoduje s následovníkovým profilem rizika.

Následovník se přihlásí k odběru nesprávného obchodníka, který začne dobře a se zdánlivě vysokými zisky, ale nemá dlouhodobě prokazatelnou historii obchodování. Vždy je třeba prozkoumat jeho styl obchodování a získat informace o tom, jak se rozhoduje o zavírání ztrátových obchodů.

Pokud následovník odebírá příliš mnoho obchodníků, může být prostě zmaten, nezíská zkušenosti, ani nedosáhne zisku.

Rizika týkající se určitých strategií

Rizika týkající se obchodníků, kteří používají strategii Martingale. Sledování těchto obchodníků je nejrizikovější. Pro nezkušeného jsou nejatraktivnějšími obchodníky; a to je na nich to nejzáludnější.

Obchodníci, kteří používají strategii Martingale, nepřiznají ztráty. Prostě zdvojnásobí své úsilí a mohou několik dní po sobě dosahovat zisku. Ztráty jsou málokdy zjevné a tito obchodníci často zaujímají nejvyšší příčky žebříčků.

Úmyslná neochota snižovat ztráty je obecně nejrizikovějším investičním přístupem. Je pravda, že tato obchodní strategie často ignoruje ztráty na účtu, když cena změní směr. Stačí pár dní počkat, strategie Martingale se znovu dostane ke slovu a všechny ztráty rychle vyrovná.

Problém nastává, když cena mění směr permanentně a aktivuje na vašem účtu stop out s hrozivými ztrátami.

Rizika týkající se denních obchodníků. U denních obchodníků jde hlavně o správné uvažování. Při denním obchodování můžete před dosažením zisku utrpět řadu drobných ztrát; před skutečným a trvalým růstem kapitálu můžete utrpět ztráty a zisky, které jsou si velmi podobné.

Techniky denního obchodování se obvykle řídí vzorem, zatímco zisky a ztráty bývají v určitých obdobích stejné. V tom případě je zůstatek na účtu vcelku neměnný a klesá jen mírně.

Jde jen o to, mít trpělivost se strategií obchodníka, jehož obchodování se potýká s nedobrou změnou cyklu. Pokud je ale strategie efektivní, bude dřív či později zase zisková.

Riziková je vaše neschopnost čekat.

Rizika týkající se dlouhodobých obchodníků. Investor, který sleduje tento typ obchodníků, by měl vědět o nezbytném správném nastavení mysli.

Když se následovníci přihlásí k odběru dlouhodobých obchodníků, nemusí zpočátku zaznamenat žádné výrazné zisky, spíš drobné ztráty.

Obchodníci, kteří jsou striktními zastánci dlouhodobých technik, jsou obecně nejméně rizikoví, protože často nastavují příkazy stop loss a nechávají zisk plynout. A tento proces není rychlý.

Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.