empty
 
 
Chystáte se opustit
www.instaforex.eu >
stránku provozovanou společností
INSTANT TRADING EU LTD
Otevřít účet

Ichimoku(Ichimoku Kinko Hyo - japonsky znamená "jeden rychlý pohled na rovnováhu grafu") sjednocuje různé přístupy k předpovídání cenových pohybů a kombinuje série indikátorů. Využívá se k určení trendu na trhu, určuje úrovně supportu a rezistence a vytváří signály na nákup nebo prodej. Indikátor Ichimoku byl vyvinut analytikem Goichim Hosodaom (Ichimoku Sanjin) ve třicátých letech 20. století s cílem předpovědět chování akciového indexu Nikkei na týdenním a denním časovém rámci.

Tenkan-sen(otáčející čára) je červené barvy a v grafu zobrazuje průměrnou hodnotu ceny během prvního časového intervalu definovanou jako sumu maxima a minima v rámci tohoto času, dělenou dvěma. Tato čára vyjadřuje směrování krátkodobého trendu.

Senkou A(první vodicí čára) ukazuje střed vzdálenosti mezi dvěma předchozími čarami posunutý vpřed o hodnotu druhého časového intervalu.

Senkou B(druhá vodící čára) ukazuje průměrnou hodnotu ceny během třetího časového intervalu posunuta před druhý časový interval.

Kumo(oblak) je vyšrafovaný prostor mezi Senkou intervalem A a B. Ceny v rámci Kumo jsou známkou beztrendového trhu, v tomto případě vrchní a spodní čára oblaku představuje support a rezistenci. Pokud je cena nad Kumo, vrchní čára oblaku slouží jako první support, kdežto dolní čára představuje druhý support. Když je cena pod Kumo, spodní čára oblaku pak představuje nejbližší rezistenci a vrchní čára druhou rezistenci.

Chinkou Span(opožďující čára) je založena na skutečných uzavíracích cenách. Zobrazuje konečnou cenu změněnou zpětně o hodnotu druhého časového intervalu. Když Chinkou Span překříží cenový graf zdola nahoru, je to signál k nákupu. Signál na prodej vzniká tehdy, když Chinkou Span překříží cenový graf ve směru z vrchu dolů.

Čáry Tenkan, Kijun a Senkou dohromady fungují jako MACD indikátor. Chinkou Span je podobný standardnímu MetaTrader4 indikátoru - Momentum.

                
                                    

Autor tohoto indikátoru doporučuje následující parametry nastavení: Tenkan-sen: 9; Kijun-sen: 26; Senkou A: 52; Senkou B: 26. Tyto parametry jsou optimální pro obchodování na japonském akciovém trhu na týdenním časovém rámci. Avšak rovněž efektivně pracují na ostatních časových rámcích a trzích.

                

Ichimoku obchodní signály

Když Tenkan-sen překříží Kijun-sen zdola nahoru, je to signál k otevření nákupní pozice. Pokud je Kijun-sen překřížená shora dolů je to prodejní signál.

Pokud Senkou A a Senkou B překříží jedna druhou ze spodu nahoru je to signál k nákupu. Pokud se překříží v opačném směru je čas prodávat.

Indikátor vytváří signály na nákup, když je cenový graf překřížený zdola nahoru. A naopak, je čas prodávat když Ichimoku čáry překříží cenový graf z hora dolů.

Když Chinkou Span překříží cenový graf ve směru zdola nahoru, je to signál k nákupu. Pokud Chinkou Span překříží cenový graf ve směru z hora dolů je to signál k prodeji.

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nyní opouštíte web www.instaforex.eu, web provozovaný společností INSTANT TRADING EU LTD
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.

Turn "Do Not Track" off