empty
Budete presmerovaní na
www.instaforex.com
Služby na tejto webovej stránke lepšie vyhovujú vašej polohe
 
 
Otvoriť účet

Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo ― japonsky znamená “jeden rýchly pohľad na rovnováhu grafu”) zjednocuje rôzne prístupy k predpovedaniu cenových pohybov a kombinuje série indikátorov. Využíva sa na určenie trendu na trhu, určuje úrovne supportu a rezistencie a vytvára signály na nákup alebo predaj. Indikátor Ichimoku bol vyvinutý analytikom Goichim Hosodaom (Ichimoku Sanjin) v tridsiatych rokoch 20. storočia s cieľom predpovedať správanie akciového indexu Nikkei na týždennom a dennom časovom rámci.

Tenkan-sen (otačajúca čiara) je červenej farby a v grafe zobrazuje priemernú hodnotu ceny počas prvého časového intervalu definovanú ako sumu maxima a minima v rámci tohto času, vydelené dvomi. Táto čiara vyjadruje smerovanie krátkodobého trendu.

Kijun-sen (štandardná čiara, základná čiara) je modrá. Zobrazuje priemernú hodnotu počas druhého časového intervalu. Kijun-sen sa používa na určenie trendu na trhu. Ak je cena vyššia ako je Kijun-sen , trh je býčí a ak je cena nižšia ako Kijun-sen , potom ide o medvedí trh.

Senkou A (prvá vodiaca čiara) ukazuje stred vzdialenosti medzi dvomi predchádzajúcimi čiarami posunutá vpred o hodnotu druhého časového intervalu.

Senkou B (druhá vodiaca čiara) ukazuje priemernú hodnotu ceny počas tretieho časového intervalu posunutá pred druhý časový interval.

Kumo (oblak) je vyšrafovaný priestor medzi senkou intervalom A a B. Ceny v rámci Kumo sú známkou beztrendového trhu, v tomto prípade vrchná a spodná čiara oblaku predstavuje support a rezistenciu. Ak je cena nad Kumo, vrchná čiara oblaku slúži ako prvý support, kdežto dolná čiara predstavuje druhý support. Keď je cena pod Kumo, spodná čiara oblaku potom predstavuje najbližšiu rezistenciu a vrchná čiara druhú rezistenciu.

Chinkou Span (oneskorujúca čiara) je založená na aktuálnych uzatváracích cenách. Zobrazuje zatváraciu cenu zmenenú spätne o hodnotu druhého časového intervalu. Keď Chinkou Span prekríži cenový graf z dola nahor, je to signál na nákup. Signál na predaj vzniká vtedy, keď Chinkou Span prekríži cenový graf v smere z vrchu nadol.

Čiary Tenkan, Kijun a Senkou dokopy fungujú ako MACD indikátor. Chinkou Span je podobný štandardnému MetaTrader4 indikátoru — Momentum.

Autor tohto indikátoru odporúča nasledujúce parametre nastavení: Tenkan-sen: 9; Kijun-sen: 26; Senkou A: 52; Senkou B: 26. Tieto parametre sú optimálne pre obchodovanie na japonskom akciovom trhu na týždňovom časovom rámci. Avšak takisto efektívne pracujú na ostatných časových rámcoch a trhoch.

Ichimoku obchodné signály

Keď Tenkan-sen prekríži Kijun-sen zdola hore, je to signál na otvorenie nákupnej pozície. Ak je Kijun-sen prekrížená zhora nadol je to predajný signál.

Ak Senkou A a Senkou B prekrížia jedna druhú zo spodu nahor je to signál na nákup. Ak sa prekrížia v opačnom smere je čas predávať.

Indikátor vytvára signály na nákup, keď je cenový graf prekrížený zdola nahor. A naopak,je čas predávať keď Ichimoku čiary prekrížia cenový graf z hora nadol.

Keď Chinkou Span prekríži cenový graf v smere z dola nahor, je to signál na nákup. Ak Chinkou Span prekríži cenový graf v smere z hora nadol je to signál na predaj.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Teraz opúšťate stránku www.instaforex.eu, ktorá patrí spoločnosti INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.