You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

info icon Finansowe pytania

Czy przy wpłacie jest pobierana jakakolwiek prowizja prze firmę?

Firma nie pobiera prowizji za doładowanie Twojego konta handlowego. Systemy płatności mogą jednak pobierać opłaty od klientów. W celu poprawy warunków handlowych InstaForex rekompensuje swoim klientom wszystkie prowizje za doładowanie.


Jaka jest minimalna kwota wypłaty?

Informacje na temat minimalnej kwoty wypłaty dostępne są w pliku Prowizje i opłaty.


Jaka jest minimalna kwota depozytu?

Informacje na temat minimalnej kwoty depozytu dostępne są w pliku Prowizje i opłaty.


Co należy zrobić w przypadku niemożności dokonania wypłaty środków tą samą metodą, którą zostały wpłacone, np. utrata karty płatniczej, zmiana rachunku bankowego itp.?

Aby zmienić dane w ramach jednego systemu płatności, wypełnij Formularz F1 i prześlij go wraz ze skanem dowodu osobistego lub paszportu na adres support@instaforex.eu.


Do listy tematów
info icon Pytania dotyczące warunków handlowych

Dlaczego Instaforex wykorzystuje lot 10000 w zamian standardowego 100000?

W przypadku niestandardowego rozmiaru lota wynoszącego 10 000 jednostek waluty cena jednego punktu wynosi 0,01 USD w transakcji z wolumenem 0,01 lota, co stanowi minimum. Pozwala to posiadaczom kont o saldzie od 5000 do 10 000 USD efektywnie zarządzać ryzykiem. Jednocześnie wielkość lota wynosząca 10 000 sprawia, że wygodniej jest obliczyć cenę jednego punktu:

Transakcja 0.01 InstaForex-lota = Cena punktu 0.01 USD
Transakcja 0.1 InstaForex-lota = Cena punktu 0.1 USD
Transakcja 1 InstaForex-lot = Cena punktu 1 USD
Transakcja 10 InstaForex-lotów = Cena punktu 10 USD
Transakcja 100 InstaForex-lotów = Cena punktu 100 USD
Transakcja 1000 InstaForex-lotów = Cena punktu 1000 USD

Wygodny system rozliczenia i możliwość łączenia trzech poziomów handlu Forex na jednym koncie handlowym jednocześnie sprawia, że loty InstaForex są niekwestionowaną zaletą warunków handlowych firmy InstaForex.

Dlaczego nie widzę wszystkich znaków w przeglądzie rynku?

Wynika to z subskrypcji Twojego terminala kwotowań różnych par walutowych. Aby rozwinąć listę subskrybowanych kwotowań, wystarczy kliknąć w przeglądzie rynku prawym przyciskiem myszy i wybrać „Pokaż wszystkie symbole”.


Czy mogą być powiększone spready podczas publikacji wiadomości rynkowych?

Spółka Instaforex nigdy nie zwiększa spreadów podczas publikacji wiadomości. Każdy trader może być pewny tego, że warunki transakcyjne pozostaną niezmienne nawet w takim przypadku.


Czy mogę korzystać z doradców i czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie?

Żadnych ograniczeń na wykorzystanie doradców nie ma.


Czy może okazać się tak, że będę winny cokolwiek spółce?

Nie, nie może. Jeżeli na rachunku w wyniku transakcji powstaje minus, firma zobowiązuje się przywrócić go do zera.


Czym się różni handel na demo od handlu na rzeczywistych handlowych rachunkach?

Różnic w warunkach handlowych lub specyfikacji instrumentów handlowych nie ma. Praca na rachunkach demo całkowicie identyczna i powtarza warunki pracy na rzeczywistych kontach z tą tylko różnicą, że dla treningowych rachunków nie są dostępne operacji pobierania i przelewu.


Jaka jest minimalna kwota depozytu?

Informacje na temat minimalnej kwoty depozytu dostępne są w pliku Prowizje i opłaty


Dlaczego pary EUR/GBP, EUR/CHF mają pływające spready?

Zmienny spread jest powszechnym instrumentem, wykorzystywanym przez największych międzynarodowych brokerów. Dla szeregu instrumentów finansowych, w tym EUR/GBP, EUR/CHF, stosowany jest zmienny spread. Sperad stanowi wynagrodzenie brokera za transakcję, określone warunkami rynkowymi, według których pracuje firma. Ze względu na wzrost spreadów kontrahentów oraz na tle niskiej zmienności spread został zmieniony na zmienny. Możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi wszystkich instrumentów, dla których został zastosowany zmienny spread na stronie specyfikacji.


Zapomniałem hasło tradera lub pin-kod,( lub chcę zamienić hasło tradera lub pin-kod) - jak mi to zrobić?

Hasło handlowe może zostać zmienione przez klienta na Koncie klienta, lub w ustawieniach terminala handlowego MetaTrader.

Aby zmienić zapomniane hasło handlowe, prosimy o podanie numeru konta i hasła telefonu w jakikolwiek sposób. Podaj także nowe hasło handlowe (litery łacińskie i cyfry, od 6 do 12 znaków).

Jeśli hasło telefonu zostanie zapomniane lub konieczna będzie jego zmiana, skontaktuj się z obsługą klienta za pomocą poczty support@instaforex.eu, dołączając do wiadomości skan Twojego paszportu/prawa jazdy, a także podając numer konta. Twoje hasło handlowe zostanie przywrócone lub zmienione na Twoją prośbę.

Aby zmienić kod PIN do wypłat, skontaktuj się z obsługą klienta za pomocą poczty support@instaforex.eu, dołączając do wiadomości skan Twojego paszportu/prawa jazdy, a także podając numer konta. W wiadomości podaj również nowy kod PIN (cyfry lub cyfry i litery).


Czy mogę założyć kilka kont na jedno nazwisko?

Tak, możesz. Nie ma ograniczeń co do liczby zakładanych kont rzeczywistych i/lub treningowych pod jedną osobą.


W MetaTrader mogę handlować maksymalnie 8 lotami?

Nie, można wpisać ręcznie dowolną ilość lotów (do 10000).


Do listy tematów
info icon Pytania o weryfikacji rachunku

Gdzie mogę zweryfikować swój profil klienta?

Możesz zweryfikować swój profil klienta w Gabinecie Klienta, w zakładce „Profil”


Ile czasu zajmuje weryfikacja profilu klienta?

Weryfikacja profilu klienta może zająć do 72 roboczych godzin.


Jakie dokumenty są potrzebne dla weryfikacji?

Lista dokumentów akceptowanych do weryfikacji profilu klienta jest dostępna na stronie Weryfikacja profilu klienta.


Jaki minimalny/maksymalny rozmiar skan-kopii dokumentu można użyć w celu weryfikacji rachunku?

Zeskanowana kopia dokumentu musi być wysokiej jakości. Przedstawione w nim Informacje powinny być wyraźnie widoczne i czytelne. Jednocześnie rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 10 MB.


Przy próbie przesłania dokumentu powstał błąd. Co powinienem zrobić?

Jeżeli pojawi się komunikat błędu a dokument nie zostanie poprawnie przyjęty, proszę przesłać informację o błędzie na adres: support@instaforex.eu, wraz z opisem oraz zrzutem ekranu ukazującym komunikat o błędzie. Alternatywnie, można spróbować przesłać dokument za pomocą innej przeglądarki internetowej.


Do listy tematów
info icon Pytania ogólne

Ile potrafię zarabiać, jeśli zacznę pracować na FOREX z minimalnym depozytem?

To zależy od twojego doświadczenia. Handel na rynku walutowym, oprócz możliwości zysku, wiąże się z ryzykiem utraty depozytu i musi być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez tradera. Tylko Ty możesz ocenić swoje ryzyko i swój profesjonalizm.


Co to jest poziomy wsparcia i oporu?

Poziom wsparcia - poziom poniżej aktualnego kursu, skąd kurs może rozwinąć się w górę. Poziom oporu - poziom powyżej aktualnego kursu, skąd kurs może rozwinąć się na dół.


Co to jest trailing stop?

Kiedy wystawiasz trailing stop (na przykład, na Х punktów) wtedy terminal nie podejmuje żadnych działań aż do momentu, gdy pozycja nie wyjdzie na dochód Х punktów (określoną wielkość trailing stopa). Po tym terminal wystawia stop - loss na odległości Х punktów od aktualnej ceny (w tym przypadku - na poziomie bezstratnej). Przy uzyskaniu notowania, przy którym odległość między potoczną ceną i wystawionym stop - lossem przekroczy Х punktów, terminal wysyła polecenie do zmiany zleceń stop na odległość tych punktów od ceny aktualnej. Czyli stop-loss"idzie" do aktualnej ceny na odległość Х punktów. W ten sposób, trailing stop-jest to pewien algorytm kierowania stop - loss – «ruchu w ślad za ceną do zyzku». Uwaga! Trailing stop działa tylko wtedy, gdy twój terminal handlowy jest uruchomiony i podłaczony do naszego Serwera przez internet.


Co to jest "figura" profitu lub cenowego ruchu?

Figurą profitu często nazywają 100 punktów dochodu. Figurą cenowego ruchu nazywano ruch w 100 punktach. Tak samo figurami nazywano okrągłe ceny. Na przykład, wyrażenie "EURUSD przechodzi 17 figurę" oznacza, że kurs wspiął się powyżej 1.1700.


W jakich godzinach i dniach odbywa się handel?

Handel otwiera się w niedzielę o godzinie 22:00 UTC i zamyka w piątek o 22:00 UTC.


Do listy tematów
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.