empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Jakie są liczby Fibonacciego?

Leonardo z Pizy - pierwszy wielki matematyk średniowiecznej Europy, najlepiej znany pod pseudonimem Fibonacci. To właśnie on odkrył model matematyczny szeregu liczb, w którym każdy kolejny wyraz jest równy sumie dwóch poprzednich. W rezultacie sekwencja została odkryta 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

Jeśli podzielimy każdy kolejny wyraz przez poprzedni, otrzymamy wynik bliski 1,618. Z czasem liczba ta została nazwana Złotą Liczbą. Z całą pewnością można stwierdzić, że 1,618 to magiczna liczba. Zastosowano ją podczas budowy egipskich piramid, starożytnych świątyń, a nawet grobowców. Złota Liczba i ciąg Fibonacciego w przyrodzie określają proporcje podstawowych elementów fizycznych, w tym ludzi.

Złota Liczba
Złota Liczba
Złota Liczba

Jeśli podzielimy dowolny wyraz w sekwencji przez liczbę występującą po nim w rzędzie, wówczas otrzymamy stosunek 0,36. W wyniku stosunku nowych kolejnych wyrazów do poprzednich uzyskano unikalną serię liczb, która jest bardzo często stosowana na rynkach walutowych i terminowych. Korzystając z tych liczb, można obliczyć wartość kursu korekty ceny w stosunku do rynku walutowego i rynków kontraktów terminowych dla wykonanego ruchu. Można także określić związek celu z poprzednią korektą.


Liczby Fibonacciego oznaczają zniesienia wewnętrzne i zniesienia zewnętrzne

Zniesienia wewnętrzne:
11.8%; 23.6%; 38,2%;
50.0%; 61.8%; 76.4%; 88.2%;
Zniesienia zewnętrzne:
123.6%; 138.2%; 161.8%; 200.0%; 238.2%;
261.8%; 300.0%; 338.2%; 400.0%; 423.6%;
Nie ma potrzeby, aby znać wszystkie liczby Fibonacciego na pamięć.
Wszystkie z nich są już uwzględnione w programach terminali handlowych.

Korekta rynku i liczby Fibonacciego

Korekta rynku i liczby Fibonacciego

Z reguły po silnych impulsach wartość instrumentu finansowego zaczyna się poruszać w przeciwnym kierunku. W handlu ten ruch nazywa się "wycofaniem" lub "korektą". Jeśli prawidłowo używasz ciągu Fibonacciego, możesz łatwo określić, do jakiego poziomu dojdzie wycofanie i kiedy ponownie będzie można wejść na rynek w kierunku trendu.

Należy jednak zrozumieć, że cofnięcia nie zawsze dokładnie odpowiadają wartościom liczb Fibonacciego. Aby uzyskać dokładniejszą analizę, konieczne jest śledzenie wzorców świecowych, gdy cena osiągnie te poziomy. Jeśli cena pokazuje wzór odwrócenia, oznacza to, że w pobliżu tego poziomu prawdopodobnie nastąpi odbicie.

Liczby Fibonacciego i nowe cele ruchu trendu

Przy pomocy liczb Fibonacciego można określić nie tylko poziomy korekcji. Korzystając z ciągu Fibonacciego, możliwe jest określenie z dużą dokładnością nowych celów, które cena jest w stanie osiągnąć podczas impulsywnego ruchu zgodnie z trendem.

Jedną z ogólnie przyjętych zasad jest to, że jeśli korekta cen wyniosła 38,2% lub mniej, wówczas jej cel powinien zostać ustalony na 261,8% lub nawet 423,6% korekty. W przypadku silnej korekty na rynku Forex, cel powinien zostać ustalony na poziomie 161,8% jej wartości.

Liczby Fibonacciego - jedno z najpotężniejszych narzędzi do analizy technicznej rynku Forex. Korzystanie z liczb Fibonacciego w połączeniu z narzędziami analitycznymi rynku Forex w celu określenia granic korekt i celów ruchu jest bardzo przydatne w pracy na rynku.

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off