empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

23.07.202008:29 Forex Analysis & Reviews: Prognoza dla GBP/USD na 23 lipca 2020 roku

Informacje te są częścią komunikacji marketingowej i są przeznaczone dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Informacje te nie zawierają i nie powinny być interpretowane jako informacje zawierające porady inwestycyjne lub rekomendacje dotyczące inwestycji, a także oferty lub zaproszenia do udziału w dowolnej transakcji, lub strategii dotyczącej instrumentów finansowych. Wcześniejsze zyski nie stanowią gwarancji przyszłych dochodów. Instant Trading EU Ltd nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, a także za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na analizie, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez pracownika Firmy, lub w jakikolwiek inny sposób. Pełne oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności jest dostępne tutaj.

GBP/USD

Funt brytyjski na chwilę dotknął poziomu Fibonacciego 100,0% (najniższy poziom z 28 lutego), prawdopodobnie w celu osiągnięcia dolnych celów 1,2646, 1,2540 w przyśpieszonym tempie. Poziom Fibonacciego na poziomie 110,0% (1,2646) był wczoraj wypracowywany przez dolny cień na wykresie dziennej skali. Oscylator Marlina zaczyna się odwracać, co zwiększa szanse na odwrócenie ceny, ale na razie są to tylko warunki wstępne.

Exchange Rates 23.07.2020 analysis

Obecna sytuacja jest nadal wzrostowa, cel 1,2812 jest nadal aktualny. Ponadto, matematycznie, prawdopodobieństwo dalszego wzrostu wynosi 60%. Z drugiej strony, potwierdzeniem zamiaru wypracowania 1,2812 będzie pokonanie szczytu z 21 lipca na poziomie 1,2767, czyli bardzo blisko poziomu docelowego.

Exchange Rates 23.07.2020 analysis

Pierwszym sygnałem odwrócenia będzie spadek ceny poniżej linii Kruzensterna na czterogodzinnym wykresie, około poziomu 1,2680.

Ostatecznie spodziewamy się, że w najbliższych dniach przeważy matematyczne prawdopodobieństwo spadku i pojawią się sygnały do sprzedaży.

Przedstawiono Laurie Bailey,
przez eksperta analitycznego
z grupy firm InsaForex © 2007-2024
Otwórz konto handlowe w InstaForex

Dzięki analizom InstaForex zawsze będziesz na bieżące z trendami rynkowymi! Zarejestruj się w InstaForex i uzyskaj dostęp do jeszcze większej liczby bezpłatnych usług dla zyskownego handlu.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off