empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

23.07.202008:29 Forex Analysis & Reviews: Prognoza dla EUR/USD na 23 lipca 2020 roku

Informacje te są częścią komunikacji marketingowej i są przeznaczone dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Informacje te nie zawierają i nie powinny być interpretowane jako informacje zawierające porady inwestycyjne lub rekomendacje dotyczące inwestycji, a także oferty lub zaproszenia do udziału w dowolnej transakcji, lub strategii dotyczącej instrumentów finansowych. Wcześniejsze zyski nie stanowią gwarancji przyszłych dochodów. Instant Trading EU Ltd nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, a także za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na analizie, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez pracownika Firmy, lub w jakikolwiek inny sposób. Pełne oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności jest dostępne tutaj.

EUR/USD

W środę euro zyskało 42 punkty, dotykając górnym cieniem 50% ruchu od lutego 2018 do marca 2020 roku. Z technicznego punktu widzenia wzrost ten zwiększył prawdopodobieństwo powstania dywergencji w przypadku oscylatora Marlina. Tworząca linia dywergencji staje się mniej stroma. Po ustaleniu ceny poniżej 1,1560 czekamy na kurs na ważnym poziomie 1,1420, który przechodzi przez szczyt z 10 czerwca

Exchange Rates 23.07.2020 analysis


Najświeższa wiadomość o utworzeniu europejskiego funduszu naprawczego w wysokości 750 miliardów euro już się ochładza, ponieważ większość pieniędzy pozostaje w strefie euro, ich dystrybucja nie jest sprawiedliwa wśród krajów dotkniętych epidemią, dotacje będą wypłacane jeszcze przez kilka lat. Na scenie pojawiły się nowe wieści - Stany Zjednoczone zamykają się, a raczej nakazują Chinom zamknięcie swojego konsulatu w Houston, co jeszcze bardziej zwiększa napięcie między krajami, a tym samym zmniejsza chęć inwestorów do kupowania ryzykownych walut.

Exchange Rates 23.07.2020 analysis

Na 4-godzinnym wykresie linia sygnału oscylatora Marlina odwróciła się od strefy wykupienia. Bardziej wyraźny sygnał do odwrócenia pojawi się, gdy cena spadnie poniżej linii Kruzensterna, mniej więcej poniżej poziomu 1,1490, do którego ta linia zmierza.

Podsumowanie: zalecane jest zamknięcie pozycji długich, czekanie na powstanie warunków potwierdzających odwrócenie.

Przedstawiono Laurie Bailey,
przez eksperta analitycznego
z grupy firm InsaForex © 2007-2024
Otwórz konto handlowe w InstaForex

Dzięki analizom InstaForex zawsze będziesz na bieżące z trendami rynkowymi! Zarejestruj się w InstaForex i uzyskaj dostęp do jeszcze większej liczby bezpłatnych usług dla zyskownego handlu.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off