empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

24.07.202013:33 Forex Analysis & Reviews: Pamiętnik tradera 24 lipca 2020 EUR/USD. COVID 19 w Rosji

Informacje te są częścią komunikacji marketingowej i są przeznaczone dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Informacje te nie zawierają i nie powinny być interpretowane jako informacje zawierające porady inwestycyjne lub rekomendacje dotyczące inwestycji, a także oferty lub zaproszenia do udziału w dowolnej transakcji, lub strategii dotyczącej instrumentów finansowych. Wcześniejsze zyski nie stanowią gwarancji przyszłych dochodów. Instant Trading EU Ltd nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, a także za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na analizie, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez pracownika Firmy, lub w jakikolwiek inny sposób. Pełne oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności jest dostępne tutaj.

Exchange Rates 24.07.2020 analysis

Koronawirus w Rosji: powolna poprawa. Liczba osób poddawanych leczeniu spadła poniżej 200 tys. (198 tys.). Sytuacja w Moskwie, obwodzie moskiewskim i Sankt Petersburgu jest niezmiennie dobra, poprawia się sytuacja w obwodach Niżny Nowogród i Swierdłowsku.

Exchange Rates 24.07.2020 analysis

EUR USD: euro się nie wycofuje.

Utrzymujemy pozycje kupna od 1.1340, stop 1.1370.

Pierwszy cel: 1.1680.

W przypadku wycofania kupujemy od 1.1480.

Przedstawiono Jozef Kovach,
przez eksperta analitycznego
z grupy firm InsaForex © 2007-2024
Otwórz konto handlowe w InstaForex

Dzięki analizom InstaForex zawsze będziesz na bieżące z trendami rynkowymi! Zarejestruj się w InstaForex i uzyskaj dostęp do jeszcze większej liczby bezpłatnych usług dla zyskownego handlu.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off