empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

29.07.202011:12 Forex Analysis & Reviews: Analiza wskaźnikowa. Przegląd dzienny na 29 lipca 2020 r. dla pary walutowej GBP/USD

Informacje te są częścią komunikacji marketingowej i są przeznaczone dla klientów detalicznych i profesjonalnych. Informacje te nie zawierają i nie powinny być interpretowane jako informacje zawierające porady inwestycyjne lub rekomendacje dotyczące inwestycji, a także oferty lub zaproszenia do udziału w dowolnej transakcji, lub strategii dotyczącej instrumentów finansowych. Wcześniejsze zyski nie stanowią gwarancji przyszłych dochodów. Instant Trading EU Ltd nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność dostarczonych informacji, a także za jakiekolwiek straty wynikające z inwestycji opartych na analizie, prognozie lub innych informacjach dostarczonych przez pracownika Firmy, lub w jakikolwiek inny sposób. Pełne oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności jest dostępne tutaj.

Para we wtorek, idąc w górę, przetestowała linię oporu - 1,2953 (czarna pogrubiana linia), po czym cena spadła. Dziś cena najprawdopodobniej będzie próbowała zejść w dół. W środę istotne wiadomości kalendarzowe spodziewane są o 17.00, 17.30, 21.00, 21.30 czasu moskiewskiego (dolar).

Analiza trendów (rys. 1).

W środę rynek z poziomu 1,2933 (zamknięcie wczorajszej świecy dziennej) będzie próbował kontynuować ruch w górę z celem do linii oporu na 1,2977 (czarna gruba linia). W przypadku dojścia do tej linii - spadek, aż do kolejnego celu 1,2872 - poziom zniesienia 14,6% (czerwona przerywana linia). Następnie dalszy spadek z tego poziomu.

Exchange Rates 29.07.2020 analysis

Rys. 1 (wykres dzienny).

Kompleksowa analiza:

- analiza wskaźników - w dół;

- poziomy Fibonacciego - w dół;

- wolumeny - w dół;

- analiza świecowa - w dół;

- analiza trendów - w dół;

- linie Bollingera - w dół;

- wykres tygodniowy - w dół.

Ogólny wniosek:

Dziś cena z linii oporu - 1,2977 (czarna pogrubiona linia) może zacząć spadać z celem 1,2872 - poziom zniesienia 14,6% (czerwona przerywana linia).

Scenariusz mało prawdopodobny, ale możliwy: ruch w górę, przełamanie linii oporu 1,2977 (czarna pogrubiona linia), dalszy ruch cenowy w górę z celem 1,3161 - docelowy poziom 161,8% (niebieska przerywana linia).

Przedstawiono Stefan Doll,
przez eksperta analitycznego
z grupy firm InsaForex © 2007-2024
Otwórz konto handlowe w InstaForex

Dzięki analizom InstaForex zawsze będziesz na bieżące z trendami rynkowymi! Zarejestruj się w InstaForex i uzyskaj dostęp do jeszcze większej liczby bezpłatnych usług dla zyskownego handlu.
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off