You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Wzór na obliczanie

Przy AMA(1) = Close

AMA = AMA(1) + ? * (Close – AMA(1)), gdzie


α = [(VI * (FC – SC)) + SC]²

Zastosowanie w tradingu

Podstawowa różnica wskaźnika Perry Kauffmana AMA od prostej średniej kroczącej polega na tym, że obliczenie wskaźnika zależy od sytuacji na rynku i dynamiki cen na rynku. Podczas nagłej zmiany ceny okres rozliczenia AMA stopniowo zmniejsza się, a w okresie tłumienia ruchów cenowych na rynku okres AMA wzrasta. Ta cecha wskaźnika dla Metatrejdera AMA przyczynia się do istotnej filtracji drobnych wahań cen.

Na podstawie tego, Adaptacyjna średnia krocząca Kauffmana pozbawiona takich wad zwykłych średnich, jak opóźnienie przy wzroście okresu wskaźnika i zwiększenie liczby fałszywych alarmów przy zmniejszeniu okresu wskaźnika.

W tradingu ta średnia krocząca może być stosowana zarówno samodzielnie, jak i w składzie kompleksowych metod tradingu. W przypadku samodzielnego stosowania wskaźnika IFX_AMA:

  • Należy otworzyć długą pozycję (zamknąć krótką), gdy wykres ceny przecina linię IFX_AMA z dołu do góry
  • Należy zamknąć długą pozycję (otworzyć krótką), gdy wykres ceny przecina linię IFX_AMA z góry na dół
Wskaźnik IFX_AMA

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.