empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Wskaźnik Accumulation Swing Index jest opracowany зкнун Uellesф Uajlderф młodszупщ i opisany w jego książce "Nowe koncepcje technicznych systemów handlowych". Ten wskaźnik jest wskaźnikiem wahań, podobnym po swojej budowie do zmiany cen na aktywie finansowym.

Formuła obliczenia

SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i), gdzie


SI (i) - aktualne znaczenie wskaźnika technicznego Swing Index;

SI (i - 1) - znaczenie wskaźnika technicznego Swing Index na poprzednim barze;

CLOSE (i) - aktualna cena zamknięcia;

CLOSE (i - 1) - poprzednia cena zamknięcia;

OPEN (i) - aktualna cena otwarcia;

OPEN (i - 1) - poprzednia cena otwaria;

R - parametr, który oblicza się za pomocą formuły na podstawie współzależności między dzisiejszą ceną zamknięcia i wczorajszym maksimum i minimum;

K - największa z dwóch wielkości: (HIGH (i - 1) - CLOSE (i)) oraz (LOW (i - 1) - CLOSE (i));

T - jest ostateczna dopuszczalna zmiana cen podczas sesji handlowej;

ASI (i) - aktualne znaczenie wskaźnika Accumulation Swing Index.

Stosowanie w handlu

W swojej książce "Nowe koncepcje technicznych systemów handlowych" Uajlder daje wskaźnikowi następny opis: "Kiedy ASI jest umieszczony na tym samym wykresie dziennym, trendy, wyświetlone na wskaźniku, można porównywać do tych samych linii wykresa. Dla tych, kto wie, jak rysować znaczące linii tendencji, ASI może być dobrym instrumentem, które potwierdza przełomy linii trendu. Błędne przełomy linii tendencji na wykresie nie będą potwierdzone odpowiednimi liniami na wykresie wskaźnika. Ponieważ w ASI w większym stopniu wykorzystywane są ceny zamknięcia, biegi w górę lub na dół w ciągu dnia nie czynią dużego negatywnego oddziaływania na indeks wskaźnika".

Również Accumulation Swing Index jest dobry w trendzie gdy stosować go łącznie ze wskaźnikiem SMA (50) w jakości linii sygnalnej. Punkty przecięcia ASI i linie SMA w górę lub na dół są wyprzedzającymi handlowymi sygnałami, które wskazują na obszar wejścia do kierunku rozwijającej się tendencji, zarówno jak i na obszar wyjścia w przypadku przecięcia wskaźnikiem sygnalnej linii w odwrotną stronę.

Wskaźnik ASI

Parametry wskaźnika InstaForex ASI

T = 300.0

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off