You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Formuła obliczenia

EURx = 34.38805726*EURUSD^(0,3155)*EURGBP^(0.3056)*EUR/JPY^(0.1891)*EURCHF^(0.1113)*EURSEK^(0.0785)

Stosowanie w handlu

Komputerowy wskaźnik EURindex pozwala naocznie wyznaczyć cenowe zmiany na Indeksie Euro, które towarzyszą zmianą cen po głównych parach walutowychrynku Forex.

Z punktu widzenia stosowania wskaźnika dla MetaTrader Indeksu Euro w handlu (jak parą EUR/USD, tak i innymi aktywami rynku walutowego), można wydzielić dwa kierunki użycia wskaźnika: przecięcie linii wskaźnika z średnimi kroczącymi cenowymi znaczeniami i wyznaczenie dywergencji wskaźnika z ceną.

  • W przypadku, gdy Indeks Euro przecina powolną kroczącą średnią (SMA 50, 100) z dołu w górę lub z góry na dół, takie przecięcie należy traktować jako sygnal do otworzenia kupna i sprzedaży odpowiednio. Wyjście z transakcji na przecięciu SMA i linii wskaźnika z zyskiem można dokonywać na różne sposoby, jednak korzystanie z sygnału zwrotnego wskaźnika dla zamknięcia transakcji nie jest zalecane.
  • Jeśli na cenowym wykresie pary walutowej obserwisuje się zstępujący ruch cenowy, podczas gdy linia wskaźnika Indeks Euro rośnie, to na rynku obecnie obserwujemy rozbieżność wskazań ceny z odczytem wskaźnika (inaczej mówiąc, dywergencja). Taka sytuacja świadczy o tym, że najbliższym czasie można spodziewać się rozpoczęcia wzrostu cen pary walutowe.
  • Odwrotna sytuacja: jeśli na tle wzrostu cen, na wskaźniku Indeks Euro obserwujemy kształtowanie zstępującej tendencji, to mówi o szybkim zawrocie ceny pary walutowej na dół.
Wskaźnik Indeks Euro

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.