empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Formacja Harami składa się z wysokiej świecy oraz następującej po niej świecy niskiej. To właśnie różne wielkości korpusów tych świec czynią z harami tak ważną formację. Należy zwrócić uwagę, że świece typu Doji, gdzie kurs otwarcia i zamknięcia są sobie równe, ilustrują sesje niezdecydowania. Dlatego też niskie świece występujące po świecach wysokich również są odzwierciedleniem okresu niezdecydowania. Im większe panuje niezdecydowanie i niepewność, tym bardziej możliwa jest zmiana trendu. W momencie, gdy korpus drugiej świecy zamienia się w Doji, formacja ta jest określana jako Krzyż Harami, gdzie krzyż to Doji. Krzyż Harami to bardziej niezawodny wzór odwrócenia niż zwykły Harami.

Jak rozpoznać formację:

  • Na wykresie powstaje świeca o wysokim korpusie.
  • Druga świeca - Doji (ceny otwarcia i zamknięcia są równe).
  • Doji z drugiego dnia mieści się całkowicie w zakresie poprzedniego wysokiego korpusu.

Możliwe scenariusze i psychologia

Psychologia stojąca za Krzyżem Harami jest podobna do podstawowej formacji Harami. Na rynku panuje wyraźny trend. Następnie rynek, dość nieoczekiwanie, odwraca się w ciągu jednej sesji handlowej, nie wychodząc poza zakres świec z poprzedniej sesji.

Jedną z wad jest to, że sesja handlowa zamyka się po tej samej cenie, po której została otwarta. Wolumen obrotu w dniu Doji również spada, co odzwierciedla całkowite niezdecydowanie traderów. Tak więc, formacja ta sygnalizuje silne, potencjalne odwrócenie trendu.

Elastyczność formacji

Kolor wysokiej świecy powinien odzwierciedlać kierunek trendu. Doji może charakteryzować się cenami otwarcia i zamknięcia, które różnią się o 2 lub 3 procent (tylko jeśli Doji nie pojawia się podczas poprzednich sesji handlowych).

Wzrostowy i spadkowy Krzyż Harami sprowadza się do jednej świecy, która w większości przypadków potwierdza ich interpretację. Korpus zredukowanej jednodniowej świecy może okazać się znacznie dłuższy niż jest to dozwolone w formacji Paper Umbrella lub Młot.

Należy pamiętać, że transformacja potwierdza charakter tej formacji.

Podobne formacje

Krzyż Harami może być początkiem formacji Trójki Hossy lub Trójki Bessy, w zależności od zachowania cen w ciągu najbliższych kilku sesji. Formacje Trójki Hossy lub Trójki Bessy to formacje kontynuacji, które są sprzeczne z sygnałem Krzyża Harami.

Spadkowy Krzyż Harami
Spadkowy Krzyż Harami
Wzrostowy Krzyż Harami
Wzrostowy Krzyż Harami

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off