empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto

Formuła kalkulacji

Range Rider = MovingAvg (True Range , 2) / (MovingAvg (True Range , 7)) * 100

Zastosowanie w handlu

Wskaźnik techniczny Range Rider jest wskaźnikiem zmienności rynku, ale w jego kalkulacji nie opiera się na wyznaczeniu aktywności ruchów cenowych, ale na wyznaczeniu ilorazu dzielenia jednego poziomu zmienności (2-dniowego ATR) na inny (7-dniowy ATR). Wynikiem są znaczenia wskaźnika Range Rider, które wskazują na zwiększoną lub zmniejszoną zmienność, biorąc pod uwagę wpływ długoterminowego okresu na mniej długoterminowy.

Ważnymi okresami handlowymi, w przypadku korzystania z Range Ridera, są okresy spadku znaczenia wskaźników: wskazują oni na osłabienie zmienności, a w rezultacie, po spadku aktywności ruchów cenowych, zaczną ponownie nabierać siły, a wraz z tym wskaźnik Range Rider będzie rósł . Dlatego więc optymalnymi strefami dla wejścia na rynek są te, w których znaczenia wskaźnika Range Rider są niewielkie: w przypadku spadku zmienności może nastąpić odwrócenie ceny lub zmiana ceny zostanie zakończona, a ruch cenowy zostanie wznowiony w tym samym kierunku. Właściwość ta może być zastosowana w handlu, sprzedaży lub kupowaniu aktywów podczas obniżenia Range Rifer.

Ponadto, zgodnie z opinią autora wskaźnika - Larryego Williamsa, konieczne jest zwracanie uwagi na dni handlowe, których cena zamknięcia jest bardzo bliska lub równa maksymalnej (lub minimalnej, z tendencją zniżkową) ceny za dzień. W takich sytuacjach należy monitorować znaczenia wskaźnika Range Rider: jeśli znaczenia wskaźników są wysokie (w kontekście rosnących lub spadających cen), a dzień handlu zamyka się na poziomie maksymalnym lub minimalnym prawdopodobieństwo odwrócenia kursu w następnej sesji lub w ciągu najbliższych dni handlowych jest wysokie.

Wskaźnik Range Rider

Parametry wskaźnika InstaForex Range Rider

ATRperiod1 = 2

ATRperiod2 = 7

Pobierz


Back to the list
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.