empty
 
 
OPUSZCZASZSTRONĘ INTERNETOWĄ
www.instaforex.eu >
firmy
INSTANT TRADING EU LTD
Otwórz konto

Uczestnicy rynku walutowego Forex są podzieleni na dwie grupy według ich aktywności i wpływu na kursy walut: animatorzy rynku (market makers) i użytkownicy rynku (market users).


Pod pojęciem market makers rozumie się duże banki i instytucje finansowe, które określają aktualny poziom kursu walutowego ze względu na znaczny udział ich operacji w całym globalnym rynku. Animatorzy rynku stale monitorują kursy różnych instrumentów finansowych, a także zawierają na nich transakcje. Animatorzy rynku to uczestnicy rynku, którzy zapewniają płynność niektórym instrumentom, składając zlecenia kupna lub sprzedaży. Są to duże międzynarodowe banki i instytucje finansowe, które codziennie przeprowadzają transakcje walutowe, aby kupować lub sprzedawać instrumenty finansowe o wartości miliardów i dziesiątki miliardów dolarów. Istnieją animatorzy rynku dla konkretnego rynku. Każdy broker rynku Forex ma swojego animatora lub animatorów rynku, z którego notowań korzysta, oferując je swoim klientom. Do grona największych światowych animatorów rynku należą: Deutsche Bank, Mizuho Bank, Barclays Bank, PBS, Citi Bank, Chase Manhattan Bank, Union Bank of Switzerland. Aby ustalić, czy dana organizacja jest animatorem rynku, należy wziąć pod uwagę nie wielkość samego banku, ale jego udział w operacjach rynku ogólnego, jego zdolność do ustalania ceny, wpływania na rynek.


Jak już wspomniano, konkretny rynek może mieść własnego animatora rynku. Można zaobserwować, że na rynku instrumentu finansowego USD/CHF głównymi animatorami rynku są Credit Suisse Bank i Union Bank of Switzerland. W przypadku rynku instrumentów handlowych, w tym walut azjatyckich, największym animatorem rynku jest Standard Chartered Bank. Jeśli chodzi o instrumenty z rublem, to największymi animatorami są Międzynarodowy Bank Moskwy, Oneximbank. W roli animatora rynku może również występować Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, który jest najbardziej aktywnym uczestnikiem ustalania kursu wymiany za pomocą rubla, przeprowadzając różnorodne interwencje walutowe, jeżeli kurs wymiany rubla przekroczy poziom ustalonego korytarza walutowego.


Animatorzy rynku ustalają obecny poziom stóp procentowych, przeprowadzając operacje ze sobą, a także z mniejszymi bankami, które są również uczestnikami rynku. To animatorzy rynku wyznaczają kurs dla małych banków, organizacji i osób prywatnych. Tak więc istnieje inna koncepcja, która charakteryzuje tych uczestników - użytkownik rynku.


Użytkownicy rynku to organizacje finansowe, firmy maklerskie, małe banki i osoby prywatne, które wykorzystują do swoich działań kurs wyznaczony im przez animatorów rynku. Użytkownicy rynku nie są aktywnymi graczami na rynkach, chociaż całkowity wolumen ich działalności na rynku może być dość duży, ale udział każdego z nich jest niewielki. Rolą niewielkich użytkowników rynku jest akceptowanie lub odrzucanie ofert dostarczanych przez animatorów rynku. Tak więc animatorzy rynku podają cenę (make price), a użytkownicy rynku przyjmują cenę (take price).


Wróć do listy artykułów
Otwórz konto
Otwórz konto
Wpłać depozyt
Wpłać depozyt
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.

Turn "Do Not Track" off