empty
Zostaniesz przekierowany na stronę
www.instaforex.com
Przedstawione tam usługi są dopasowane do Twojej lokalizacji
 
 
Otwórz konto
ForexCopy In Details
Service that allows you to duplicate orders of Traders even when you are away from your trading terminal.
header_mt4
Czym jest ForexCopy?

ForexCopy to usługa firmy InstaForex, która pozwala kopiować transakcje innych Traderów, nawet jeśli nie jesteś podłączony do terminalu handlowego. Wystarczy kilka minut, aby wybrać Tradera i skonfigurować automatyczne kopiowanie jego działań na swoje konto. Jednocześnie udostępnienie konta do kopiowania przez innych Traderów również zajmie kilka minut.

Jedną z zalet systemu ForexCopy jest jego niezawodność. Subskrybent może częściowo kontrolować sytuację, ponieważ środki pozostają na jego koncie. Może on zmienić ustawienia kopiowania lub ręcznie anulować skopiowane transakcje, jeśli wydają się nierentowne. Konto handlowe i fundusze są kontrolowane przez Subskrybenta ForexCopy, który może w dowolnym momencie zrezygnować z kopiowania transakcji Tradera.

Najpierw zdefiniujmy podstawowe pojęcia:

 • Klient to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła odpowiednią umowę klienta z firmą i zarejestrowała rzeczywiste konto handlowe..
 • Subskrybent to klient, który zarejestrował się jako Subskrybent w systemie ForexCopy w celu kopiowania transakcji innych Traderów..
 • Trader to klient, który zarejestrował się jako Trader w systemie ForexCopy. Działania handlowe na koncie Tradera służą jako sygnał do kopiowania transakcji na konto Subskrybenta..

Oto kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem kopiowania::

 • W systemie ForexCopy można rejestrować tylko konta handlowe w walucie USD.
 • Aby skopiować transakcję, minimalne saldo na koncie powinno wynosić 10 USD.
 • Maksymalna liczba Traderów, których transakcje można kopiować, jest nieograniczona.
 • Maksymalna kwota, jaką można wykorzystać do skopiowania transakcji jednego Tradera, nie jest ograniczona.
 • Koszt jednej skopiowanej transakcji musi wynosić co najmniej 4 USD; transakcje o niższej wartości nie zostaną otwarte.

W przypadku ręcznego zamknięcia skopiowanej transakcji:

 • Jeśli transakcja była opłacalna, Trader otrzymuje prowizję..
 • Jeśli transakcja przyniosła stratę, prowizja jest wypłacana Traderowi na podstawie warunków subskrypcji..
 • Subskrypcja pozostaje aktywna do momentu jej anulowania przez Subskrybenta lub Tradera na koncie klienta..
Traderzy ForexCopy

Innowacyjny system ForexCopy od InstaForex daje Traderom zarejestrowanym w systemie możliwość zarządzania warunkami płatności za kopiowanie ich transakcji przez Subskrybentów ForexCopy. Traderzy ForexCopy dzięki umożliwieniu kopiowania swoich transakcji otrzymują prowizję od każdej skopiowanej transakcji lub prowizję za każdy dzień subskrypcji.

Aby zostać Traderem ForexCopy, należy otworzyć konto rzeczywiste rzeczywiste na dowolnym serwerze firmy InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Trader. Po rejestracji Trader określa warunki, na jakich Subskrybenci ForexCopy będą mogli kopiować jego transakcje. Istnieją trzy rodzaje prowizji:

prowizja od transakcji zamkniętych z zyskiem:

 • prowizja od transakcji, którą płaci Subskrybent ForexCopy za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem;
 • prowizja, którą płaci Subskrybent ForexCopy za 0,01 lota z każdej transakcji zamkniętej z zyskiem;
 • procent od zysku, otrzymanego przez Subskrybenta ForexCopy za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem.

prowizja od wolumenu wykonanych transakcji:

 • prowizja za 0,01 lota ze wszystkich skopiowanych transakcji na konto Subskrybenta i zamkniętych z zyskiem lub stratą, która zostanie zapłacona przez Subskrybenta ForexCopy na koniec dnia;
 • prowizja 0,5 pipsa od 1 lota, uzyskanego przez każdego z Subskrybentów ForexCopy, płacona przez firmę InstaForex. Ten rodzaj prowizji pozwala na bezpłatne kopiowanie transakcji przez Subskrybentów ForexCopy, co zwiększa atrakcyjność tego systemu..

prowizja za każdy dzień subskrypcji:

 • cena za każdy dzień subskrypcji, z wyłączeniem dni, w których rynek Forex nie działa (25 grudnia i 1 stycznia) oraz weekendów (sobota i niedziela)..

Po zarejestrowaniu się w systemie ForexCopy Twoje konto zostanie automatycznie umieszczone w systemie monitoringu ForexCopy, który jest codziennie odwiedzany przez tysiące potencjalnych Subskrybentów, szukających zyskownych projektów inwestycyjnych. W systemie ForexCopy nie ma ograniczeń co do liczby Subskrybentów, więc transakcje jednego Tradera ForexCopy mogą być kopiowane przez dziesiątki, setki, a nawet tysiące Subskrybentów z całego świata. Ten system jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga od Tradera żadnych dodatkowych działań, pozwalając skupić się wyłącznie na handlu

Traderzy ForexCopy mają możliwość kopiowania transakcji innych Traderów ForexCopy, wybierając ich z listy w systemie monitorowania. Łącząc grupę Traderów, których zlecenia są kopiowane w sposób zintegrowany, Subskrybent może pokrywać ewentualne straty lub dołączyć do grupy innych Subskrybentów i kopiować transakcje jednego Tradera na mniejszą skalę. Trader może łączyć różne metody handlowe, analizy techniczne i fundamentalne, kopiując zlecenia innych Traderów, analizując ich strategie i uśredniając ryzyko.

W zależności od sposobu płatności Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję pod koniec dnia lub po anulowaniu subskrypcji. Trader może ustawić prowizję za każdy dzień subskrypcji i otrzymywać prowizję każdego dnia. Jeśli Traderzy ustawią prowizję za transakcję, otrzymają prowizję za każdą zyskowną transakcję po anulowaniu subskrypcji przez Subskrybenta. W tym drugim przypadku prowizja jest obliczana na podstawie wyniku handlowego (całkowity zysk i całkowita strata) odnotowanego w okresie subskrypcji Tradera ForexCopy. Prowizja za lot jest naliczana codziennie w te dni, kiedy transakcje są kopiowane na konto Subskrybenta. Wszystkie prowizje są wypłacane automatycznie, bez dodatkowych czynności. Zarówno Trader, jak i Subskrybent mogą śledzić aktualną kwotę prowizji do zapłaty online.

Subskrybenci ForexCopy

System ForexCopy opracowany przez InstaForex zapewnia inwestorom wiele wyjątkowych usług w sektorze finansowym. Dzięki rewolucyjnemu podejściu do inwestowania w wysokodochodowe projekty i przeanalizowaniu zasad wzajemnych rozliczeń między Traderami i Subskrybentami system ForexCopy nie ma odpowiednika wśród ofert innych międzynarodowych firm maklerskich.

 • System ForexCopy pozwala kopiować transakcje odnoszących sukcesy Traderów w czasie rzeczywistym: Traderów może być kilka, w wyniku czego ryzyko Subskrybenta jest uśredniane dzięki kilku różnym metodom handlu na rynku Forex z zastosowaniem analizy technicznej, fundamentalnej lub ich połączenia..
 • Subskrybenci ForexCopy nie przekazują środków na konta Traderów. Środki zawsze pozostają na koncie Subskrybenta. Dlatego Subskrybent nie będzie musiał żądać obciążenia zwrotnego z konta Tradera..
 • Subskrybenci mogą dostosować skalę kopiowania. Ta opcja może okazać się skuteczna, gdy Subskrybent chce zmniejszyć ryzyko skali kopiowania 1 do 1 lub gdy Subskrybent nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby skopiować wszystkie transakcje..
 • System ForexCopy pozwala Subskrybentom wybrać, które pary walutowe mają zostać skopiowane. Ten parametr jest ustawiany przez Subskrybenta podczas aktywacji subskrypcji określonego Tradera. Subskrybent zawsze może zmienić listę instrumentów handlowych bez anulowania subskrypcji..
 • Dostosowując parametry rozszerzonej subskrypcji, Subskrybent może ustawić wolumen transakcji. Opcja Lot Range umożliwia Subskrybentom kopiowanie tylko transakcji mieszczących się w wybranym zakresie (minimalny i maksymalny wolumen). Poza tym Subskrybenci mogą wybierać maksymalny i minimalny wolumen. Opcja Fixed Lot umożliwia kopiowanie z konta Tradera wszystkich transakcji o stałym wolumenie.
 • Subskrybenci ForexCopy płacą prowizje za kopiowanie wszystkich transakcji, lub tylko za zyskowne, w zależności od rodzaju prowizji wybranej przez Tradera ForexCopy. Jeśli płacą tylko za zyskowne transakcje, zysk powinien przekraczać kwotę prowizji zapłaconej przez Subskrybenta Traderowi za kopiowanie zleceń. Subskrybent nie musi płacić za przegrane transakcje. Tego typu prowizje są korzystne dla Subskrybentów i chronią ich interesy.
 • Jeśli Subskrybent wybierze Tradera, który pobiera dzienną prowizję, powinien płacić za każdy dzień subskrypcji, z wyjątkiem dni, w których rynek Forex jest zamknięty (25 grudnia i 1 stycznia) lub w weekendy (sobota i niedziela). Traderzy ForexCopy mogą wybrać ten sposób obliczania prowizji na podstawie strategii, której używają.
 • Kopiowanie transakcji dla Subskrybentów może być bezpłatne, jeśli trader ForexCopy wybierze prowizję za transakcję, która jest płacona przez firmę InstaForex.

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji Subskrybent musi otworzyć konto rzeczywiste na dowolnym serwerze InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Subskrybent. Po rejestracji Subskrybent będzie mógł monitorować Traderów i przeglądać warunki kopiowania transakcji Traderów oraz indywidualnie konfigurować subskrypcję każdego Tradera, w tym wybierać pary walutowe i skalę, w jakiej będą otwierane zlecenia na koncie Subskrybenta.

Ustawienia kopiowania transakcji są stosowane do każdego Tradera osobno i mogą być zmieniane na żądanie Subskrybenta bez anulowania subskrypcji. Jeśli Trader zmieni warunki subskrypcji, nie wpłynie to na inwestorów, którzy zaakceptowali pierwotne warunki. Chroni to Subskrybentów przed możliwymi zmianami warunków handlowych wprowadzanych przez Tradera jednostronnie i gwarantuje zachowanie tych warunków, na które inwestor wyraził zgodę podczas aktywacji subskrypcji konkretnego Tradera.

System kopiowania transakcji jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony inwestora, po aktywacji subskrypcji i potwierdzeniu przez Tradera system ForexCopy potrzebuje około 15 minut na przygotowanie się do rozpoczęcia kopiowania transakcji Tradera online. Każdy Subskrybent na swoim koncie może śledzić statystyki swojego konta i operacji handlowych.

Prowizja jest wypłacana Traderom codziennie lub po zakończeniu subskrypcji, w zależności od rodzaju prowizji. Trader otrzymuje od Subskrybenta ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrypcji, jeśli taka została ustalona, lub Subskrybent płaci prowizję od transakcji zamkniętych z zyskiem po zakończeniu subskrypcji Tradera. Prowizja pobierana jest automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań. Obie strony mogą zobaczyć w każdej chwili aktualną kwotę prowizji należną do zapłaty.

Subskrybent systemu ForexCopy w dowolnym momencie może zaktualizować swój profil i zostać Traderem, zachowując jednocześnie możliwość kopiowania transakcji innych Traderów. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach profilu. Jednocześnie dane Subskrybenta, który został Traderem, będą również wyświetlane w systemie monitoringu ForexCopy.

Kopiowanie transakcji

System ForexCopy został opracowany, aby umożliwić jednemu Traderowi kopiowanie transakcji innych Traderów. Każdy użytkownik systemu ForexCopy może stosować strategie handlowe, które najbardziej mu odpowiadają, wybierając Traderów z listy systemu monitoringu ForexCopy i kopiując ich transakcje.

Każdy użytkownik systemu ForexCopy może kopiować transakcje innych użytkowników i/lub udostępniać swoje transakcje do kopiowania.

System ForexCopy posiada rozszerzoną listę sposobów płatności. Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję za umożliwienie jednemu lub kilku Subskrybentom ForexCopy kopiowania ich transakcji. Może zostać pobrana prowizja za skopiowaną transakcję, prowizja za dzień subskrypcji i procent zysku z transakcji. Jeśli Subskrybenci wybiorą tę ostatnią opcję, płacą tylko za kopiowanie zyskownych transakcji..

Ponadto Trader ForexCopy może bezpłatnie udostępniać kopiowanie swoich transakcji Subskrybentom, jeśli trader ForexCopy wybierze prowizję za transakcję, która jest płacona przez firmę InstaForex.

Nie ma ograniczeń co do liczby kopiowanych transakcji: system pozwala na kopiowanie wszystkich transakcji.

Każdy klient InstaForex może zarejestrować się w systemie ForexCopy i zasubskrybować dowolną liczbę Traderów. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących rejestracji w tym systemie, z wyjątkiem jednego: tylko konta w USD mogą być zarejestrowane w systemie ForexCopy. Ponadto klienci mogą dołączyć do systemu bezpłatnie.

Warunki kopiowania:

 • Na konto Subskrybenta zostaną skopiowane tylko te transakcje, które Trader otworzył po tym, jak dany Subskrybent go zasubskrybował.
 • Ceny otwarcia/zamknięcia skopiowanych transakcji mogą różnić się od cen otwarcia/zamknięcia transakcji na koncie Tradera. To zdarza się dlatego, że ForexCopy jest technicznie złożonym systemem. Z tego powodu kopiowanie transakcji na konto Subskrybenta odbywa się z maksymalnym możliwym opóźnieniem wynoszącym 2 minuty.
 • System zapewnia kopiowanie transakcji z konta Tradera na konto Subskrybenta w czasie rzeczywistym z maksymalnym możliwym opóźnieniem wynoszącym 2 minuty.
 • Zlecenia, które były otwarte przez mniej niż 2 minuty, mogą nie zostać skopiowane z konta Tradera na konto Subskrybenta.
 • Transakcje są kopiowane na konto Subskrybenta po cenie rynkowej dostępnej w momencie kopiowania, która może różnić się od pierwotnej ceny w momencie otwarcia transakcji na koncie Tradera.
 • Wszystkie działania Tradera ForexCopy są automatycznie kopiowane na konto Subskrybenta.
 • Dla kopiowanych transakcji ustawiane są te same poziomy stop loss i take profit, które zostały ustalone dla transakcji Tradera.
 • Jeśli Trader ForexCopy zmieni zlecenie stop loss lub take profit dla już otwartej transakcji, zmiany te wejdą w życie z maksymalnym opóźnieniem wynoszącym 2 minuty.
 • Proporcje kopiowanych transakcji są obliczane na podstawie skali kopiowania ustawionej przez Subskrybenta ForexCopy podczas zasubskrybowania Tradera ForexCopy.
 • Subskrybent ForexCopy może zamknąć skopiowaną transakcję bez anulowania subskrypcji konta Tradera ForexCopy.

Subskrypcja na kopiowanie transakcji w systemie ForexCopy zostanie anulowana, jeśli:

 • Trader anuluje subskrypcję, klikając „Anuluj subskrypcję” na Koncie Klienta;
 • Subskrybent anuluje subskrypcję, klikając „Anuluj subskrypcję” na Koncie Klienta;
 • Konto Subskrybenta nie ma wystarczających środków na zapłatę prowizji;
 • Konto Subskrybenta nie ma środków, niezbędnych do kopiowania transakcji Tradera;
 • Firma anuluje subskrypcję po tym, jak Subskrybent lub Trader złoży wniosek o anulowanie do Działu Obsługi Klienta.
Opłata subskrypcji

Czym ten system może zainteresować doświadczonych traderów? Świadcząc swoje usługi, Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję za skopiowanie zyskownych transakcji, prowizję za każdy dzień subskrypcji.

Istnieje kilka opcji płatności za usługi Traderów ForexCopy, którzy udostępniają swoje transakcje do kopiowania Subskrybentom. Rejestrując się w systemie, Trader wybiera jedną z następujących opcji płatności:

 • płatność za okres subskrypcji (opłata pobierana jest od Subskrybentów co 24 godziny);
 • płatność za każdą otwartą transakcję w ramach systemu ForexCopy;
 • procent od zysku, otrzymanego przez Subskrybenta;
 • płatność za ilość skopiowanych lotów ze wszystkich transakcji zamkniętych zarówno z zyskiem, jak i stratą;;
 • bezpłatne kopiowanie (broker opłaca usługi Tradera ForexCopy w postaci prowizji od uzyskanych lotów).

Traderzy ForexCopy wybierają opcje płatności podczas rejestracji w systemie. Każda opcja płatności jest ustalana indywidualnie dla każdej subskrypcji ForexCopy: jeden Trader może otrzymać prowizję od Subskrybentów na różne sposoby: za jeden dzień, za jedną transakcję lub procent od zysku Subskrybenta.

Możliwość wyboru i zmiany opcji płatności za subskrypcję ForexCopy pozwala na stworzenie bardzo dogodnych warunków dla obu członków systemu: ktoś ceni sobie możliwość zapłaty po osiągnięciu zysku (procent od zysku), inni wolą płacić za każdą transakcję. Swoboda wyboru i swoboda oferowania to elementy składowe sukcesu systemu ForexCopy które czynią go atrakcyjnym dla Traderów, którzy starają się zarabiać zarówno na własnym handlu, jak i na świadczeniu usługi kopiowania swoich transakcji.

Ryzyko związane z kopiowaniem transakcji

Like online trading in general, the ForexCopy system involves certain risks arising in the process of copying transactions. Thus, the Follower is strongly recommended to carefully read and consider the following risks before registering with the ForexCopy system:

 • ForexCopy features are highly speculative, therefore, you could sustain significant losses.
 • Copying trades in the ForexCopy system occurs without manual intervention of the Follower.
 • The Company, its affiliates, their employees, and agents are not investment or financial advisers and shall not be liable for any losses that the Follower may sustain. If the ForexCopy Follower makes investment decisions in reliance on the information that is available on the Company and affiliated party’s websites or as a result of the use of the ForexCopy features, the Follower does so at their own risk.
 • If Followers somehow change the parameters of the copied trades, then they should be ready that their results may considerably differ from those of a Trader they are subscribed to.
 • The ForexCopy Follower shall agree that if by any technical reason their subscription to ForexCopy is stopped by means other than un-subscription done by them or their ForexCopy Trader, the Company is not accountable for opened trades that were left open following such un-subscription.
 • The ForexCopy system is a technically complex service that can have bugs from time to time. In the event that the copying occurred with an error or did not occur at all, the Follower cannot regard this as a potential profit or loss. Therefore, he/she cannot claim compensation from the Company.
 • The Trader`s deals are copied proportionally in accordance with the ratio set by the ForexCopy Follower when subscribing to this Trader. Trades below the minimum lot range are not opened. All copied deals are modified and/or closed automatically on the ForexCopy Followers` accounts if and when the Trader modifies/closes the deals for whatsoever reason, without providing any further notice.
 • The past performance statistics appearing on the Company and affiliated party’s websites and applications are not indicative of future results and should be considered as hypothetical. It is important to understand that past performance is not a guarantee of future performance. ForexCopy does not make decisions about trades itself but only transmits information about trades from one account to another.
 • The ForexCopy parameters assist you in testing, evaluating, and selecting your investment strategy by providing you with the detailed account information, trading history, risk profile, and other significant information you should carefully consider before selecting to copy a specific account.

In addition to the above, let’s also consider the risks associated with the strategy of using the ForexCopy system.

RISKS TO WATCH OUT FOR IN COPY TRADING

Erroneous parametersIf the Follower sets improper subscription parameters neglecting the allowed leverage, it can cause a premature Stop Out.

Insufficient DiversificationThe Follower copies several trades but their results are too correlated and do not provide adequate diversification across different asset classes.

Lack of proper researchHasty subscribing to an experienced Trader without studying his trading style can lead to a mismatch between the psychological profiles of the Trader and the Follower.

Market RisksA significant news event, such as the central bank intervention, can cause a Stop Out because of abrupt, continued, sharp fluctuations in the currency market.

Risks associated with TradersThe Trader discontinues or changes their trading strategy without notice or becomes too aggressive, which could mean riskier trades that do not agree with the Follower’s risk profile.

The Follower subscribes to the wrong Trader who starts off well with seemingly high profits but with no long-term proven trading history. It is always necessary to examine the trading style and get information about how some Traders decide to close loss-making trades.

When the Follower subscribes to too many Traders, he/she may simply get confused and not get experience and profit.

Risks associated with specific strategies

Risks associated with Martingale Strategy Traders. These are the most risky Traders to follow. To the untrained eye, they are the most appealing Traders to choose, and it is the most tricky feature about them.

The Traders who employ the Martingale strategy do not recognize their losses. They simply double down and can gain profits for several days in a row. The losses are rarely apparent and such Traders are often in the top positions in the rating.

A deliberate unwillingness to cut losses is the riskiest approach to investing in general. It’s true that this trading strategy frequently ignores account losses when the price changes direction. You just wait a few days, and the Martingale strategy takes its course, quickly recovering all the losses.

The problem arises when the price changes direction in a persistent manner which results in a Stop Out in your account with horrendous losses.

Risks associated with a day Trader. Day Traders are all about the right mindset. With day trading, you could see a string of small losses before seeing a profit and you could come across losses and profits very similar to each other before seeing a real and permanent capital increase.

Day trading techniques commonly follow the pattern, whereas profits and losses at certain periods tend to be equivalent. In this case, the account balance remains fairly constant with slight declines.

It is just a matter of having patience with the strategy of the Trader whose trading is going through a bad turn of the cycle. However, if the strategy is effective, sooner or later it will come back to profit.

The risk lies in your inability to wait.

Risks associated with a long-term Trader. An investor who follows this kind of Traders should be aware of the need to have the right mindset.

When Followers subscribe to long-term Traders, they may not see any substantial profits but rather small losses at the start.

In general, Traders who strictly adhere to long-term techniques are the least risky of all as they often set stop losses and let profits run. It is not a quick process.

Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.