You are about to be redirected to
www.instaforex.com
The services on this website better suit your location
 
 
Open Account

Szczegóły ForexCopy

Co to jest ForexCopy?

ForexCopy to usługa firmy InstaForex, która pozwala kopiować transakcje innych Traderów, nawet jeśli nie jesteś podłączony do terminalu handlowego. Wystarczy kilka minut, aby wybrać Tradera i skonfigurować automatyczne kopiowanie jego działań na swoje konto. Jednocześnie udostępnienie konta do kopiowania przez innych Traderów również zajmie kilka minut.

Jedną z zalet ForexCopy jest jego niezawodność. Obserwujący może częściowo kontrolować sytuację, ponieważ środki pozostają na jego koncie. Może on zmienić ustawienia kopiowania lub ręcznie anulować skopiowane transakcje, jeśli wydają się nierentowne. Konto handlowe i fundusze znajdują się pod kontrolą obserwujących ForexCopy, którzy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z kopiowania transakcji tradera.

Najpierw zdefiniujmy podstawowe pojęcia:

 • Klient to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła odpowiednią umowę klienta z firmą i zarejestrowała rzeczywiste konto handlowe.
 • Obserwujący to klient, który zarejestrował się jako Obserwujący w systemie ForexCopy w celu kopiowania transakcji innych Traderów.
 • Trader to klient, który zarejestrował się jako Trader w systemie ForexCopy. Działania transakcyjne na koncie Tradera służą jako sygnał do kopiowania transakcji na konto Obserwującego.

Oto kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem kopiowania.:

 • W systemie ForexCopy można rejestrować tylko konta handlowe w walucie USD.
 • Aby skopiować transakcje, minimalne saldo na koncie musi wynosić 10 USD.
 • Maksymalna liczba Traderów, których transakcje można kopiować, jest nieograniczona.
 • Maksymalna kwota, jaką można wykorzystać do skopiowania transakcji jednego Tradera, nie jest ograniczona.
 • Koszt jednej skopiowanej transakcji musi wynosić co najmniej 4 USD; transakcje o niższej wartości nie zostaną otwarte.

Po ręcznym zamknięciu skopiowanej transakcji, w takim przypadku:

 • Jeśli transakcja była opłacalna, Trader otrzymuje prowizję.
 • Jeśli transakcja poniesie stratę, prowizja jest wypłacana Traderowi na podstawie warunków subskrypcji.
 • Subskrypcja pozostaje aktywna do momentu anulowania jej przez Obserwującego lub Tradera w gabinecie klienta.
ForexCopy Traderzy

Innowacyjny system ForexCopy od InstaForex daje Traderom zarejestrowanym w systemie możliwość zarządzania warunkami płatności za kopiowanie ich transakcji przez Obserwujących ForexCopy. Skuteczni ForexCopy Traderzy poprzez umożliwienie kopiowania swoich transakcji otrzymują wynagrodzenie od każdej skopiowanej transakcji lub prowizję za każdy dzień subskrypcji.

Aby zostać ForexCopy Traderem, należy otworzyć konto rzeczywiste na dowolnym serwerze firmy InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Trader. Po rejestracji Trader określa warunki, na jakich Obserwujący ForexCopy będą kopiować jego transakcje. Istnieją trzy rodzaje prowizji:

prowizja od transakcji zamkniętych z zyskiem:

 • prowizja od transakcji, którą będzie płacić zapisany do projektu ForexCopy Obserwujący za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem;
 • prowizja za 0,01 lot, którą będzie płacić zapisany do projektu ForexCopy Obserwujący za 0,01 lota z każdej transakcji zamkniętej z zyskiem;
 • procent zysku, który będzie płacić zapisany do projektu ForexCopy Obserwujący za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem.

prowizja od wolumenu wykonanych transakcji:

 • prowizja za 0,01 lota ze wszystkich skopiowanych transakcji na konto Obserwującego i zamkniętych z zyskiem lub stratą, która zostanie zapłacona przez zapisanego do projektu ForexCopy Obserwującego na koniec dnia;
 • prowizja 0,5 pipsa od 1 lota, uzyskanego przez każdego z Obserwujących ForexCopy, płacona przez InstaForex. Ten rodzaj prowizji pozwala na bezpłatne kopiowanie transakcji przez Obserwujących w projekcie ForexCopy, co zwiększa jego atrakcyjność..

prowizja za każdy dzień subskrypcji:

 • cena za każdy dzień subskrypcji, z wyłączeniem dni, w których handel na rynku Forex nie jest prowadzony (25 grudnia i 1 stycznia) oraz weekendów (sobota i niedziela).

Po zarejestrowaniu się w systemie ForexCopy Twoje konto zostanie automatycznie umieszczone w publicznym monitoringu, który jest codziennie odwiedzany przez tysiące potencjalnych obserwujących, poszukujących zyskownych projektów inwestycyjnych. W systemie ForexCopy nie ma ograniczeń co do liczby Obserwujących, więc transakcje jednego ForexCopy Tradera mogą być kopiowane przez dziesiątki, setki a nawet tysiące Obserwujących z całego świata. Sam system kopiowania transakcji jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga od Tradera żadnych dodatkowych działań, pozwalając mu skoncentrować się wyłącznie na handlu na rynku Forex.

ForexCopy Trader ma również możliwość kopiowania transakcji innych Traderów zarejestrowanych w systemie ForexCopy i widocznych w monitoringu. Umożliwia to działanie jako łącznik między grupą traderów, których transakcje są kopiowane w sposób złożony, z ograniczeniem ewentualnych strat jednego z nich, a grupą Obserwujących kopiujących transakcje w mniejszej skali od jednego tradera. Ten schemat pracy jest bardzo interesujący, ponieważ Trader kopiujący transakcje innych Traderów analizuje ich transakcje, jego ryzyko jest uśredniane dzięki kilku różnym metodom handlowania na rynku Forex z zastosowaniem analizy technicznej lub fundamentalnej.

Trader otrzymuje prowizję każdego dnia lub po zakończeniu subskrypcji - w zależności od wybranego rodzaju prowizji. Trader otrzymuje od Obserwującego ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrypcji, jeśli ten rodzaj prowizji został wybrany, lub Obserwujący płaci prowizję od transakcji zamkniętych z zyskiem po wypisaniu się od Tradera, prowizja jest obliczana w całości na podstawie zysków i strat na podstawie wyników całego okresu subskrypcji dla wybranego Tradera. Prowizja od uzyskanych lotów jest naliczana codziennie przez firmę, pod warunkiem, że transakcje są skopiowane na konta Obserwujących ForexCopy. Płatności prowizyjne są automatyczne i nie wymagają interwencji. Obie strony mogą zobaczyć w każdej chwili aktualną prowizję należną do zapłaty.

ForexCopy Obserwujący

System ForexCopy opracowany przez InstaForex zapewnia inwestorom szeroki wachlarz wyjątkowych usług w sektorze finansowym. Dzięki rewolucyjnemu nowemu podejściu do inwestowania w wysokodochodowe projekty i ponownemu przeanalizowaniu zasad wzajemnych rozliczeń między Traderami i Obserwującymi, system ForexCopy nie ma odpowiednika na liście ofert innych międzynarodowych firm maklerskich.

 • System ForexCopy pozwala kopiować transakcje odnoszących sukcesy Traderów w czasie rzeczywistym: kopiować może kilku Traderów, w wyniku czego ryzyko Obserwującego jest uśredniane dzięki kilku różnym metodom handlu na rynku Forex z zastosowaniem analizy technicznej, fundamentalnej lub ich symbiozy.
 • Obserwujący ForexCopy nie przekazują środków do zarządzania na konta Traderów. Środki zawsze pozostają na koncie Obserwującego pod jego pełną kontrolą. Przy takiej logice pracy nie ma potrzeby zamawiania zwrotu środków z kont zarządzającychTtraderów.
 • Obserwujący mogą kopiować transakcje Traderów w wybranej skali - zarówno w większej, jak i mniejszej. Ta funkcja jest bardzo wygodna, gdy kopiowanie transakcji jeden na jeden nie jest pożądane z powodu braku funduszy lub chęci zmniejszenia możliwego ryzyka poprzez zaniżenie skali otwieranych transakcji..
 • ForexCopy pozwala Obserwującym kopiować tylko określone pary walut, w tym celu wystarczy wybrać instrumenty podczas zapisywania się do Tradera. Obserwujący może zawsze zmienić listę par walutowych bez przerywania subskrypcji.
 • Podczas konfigurowania zaawansowanych ustawień kopiowania w systemie ForexCopy można określić parametry dotyczące wolumenu kopiowanych transakcji. Opcja "Zakres lotów" pozwala kopiować transakcje w określonym zakresie minimalnych i maksymalnych rozmiarów lotów, a także ustawić logikę regulującą system podczas zwiększania maksymalnych i minimalnych ograniczeń lotów otwieranych na koncie ForexCopy Tradera. Parametr "Stały Lot" pozwala skopiować wszystkie transakcje z konta ForexCopy Tradera na konto Obserwującego o jednym określonym rozmiarze lota.
 • Obserwujący w systemie ForexCopy płacą prowizję swoim Traderom tylko za transakcje, które zostały zamknięte z zyskiem, a zysk powinien wynieść więcej niż kwota, którą trzeba będzie zapłacić Traderowi w formie prowizji za określoną transakcję. Obserwujący nic nie płaci Traderowi za transakcje zamknięte ze stratą. Ta logika rozliczeń jest korzystna dla Obserwującego i chroni jego interesy.
 • Subskrybując Traderów z dzienną prowizją, Obserwujący płaci za każdy dzień roboczy Tradera, z wyłączeniem dni, kiedy handel na rynku Forex nie jest przeprowadzany (25 grudnia i 1 stycznia) oraz w weekendy (sobota i niedziela). Trader może wybrać model rozliczeniowy w oparciu o swoją strategię handlową.
 • Kopiowanie transakcji dla Obserwujących może być bezpłatne, jeśli ForexCopy Trader wybierze prowizję od nagromadzonych lotów, która jest opłacana przez InstaForex, a nie Obserwującego.

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji Obserwujący, musi otworzyć konto rzeczywiste na dowolnym serwerze InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Obserwujący. Po rejestracji Obserwujący będzie mógł monitorować Traderów z możliwością przeglądania warunków Traderów w zakresie świadczenia usług związanych z kopiowaniem transakcji oraz indywidualnie konfigurować subskrypcję dla każdego Tradera indywidualnie z wyborem par walutowych i skalą, w jakiej zamówienia będą otwierane na koncie Obserwującego.

Ustawienia kopiowania transakcji są stosowane do każdego Tradera osobno i mogą być zmieniane na żądanie Obserwującego bez rezygnacji z subskrypcji. Jeśli Trader zmieni warunki subskrypcji, nie wpłynie to na inwestorów, którzy zapisali się na poprzednich warunkach. Chroni to obserwujących przed możliwymi zmianami warunków handlowych wprowadzanych przez Tradera jednostronnie i gwarantuje zachowanie tych warunków, na które inwestor wyraził zgodę podczas zapisywania się do konkretnego Tradera.

System kopiowania transakcji jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony inwestora, po zapisaniu się i zatwierdzeniu przez Tradera, system ForexCopy potrzebuje około 15 minut na przygotowanie się do rozpoczęcia kopiowania transakcji Tradera online. Każdy Obserwujący na swoim koncie osobistym może śledzić dane statystyczne swojego konta i operacji handlowych.

Prowizja jest wypłacana Traderom codziennie lub po zakończeniu subskrypcji - w zależności od rodzaju prowizji. Trader otrzymuje od Obserwującego ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrypcji, jeśli taka została ustalona, lub Obserwujący płaci prowizję od transakcji zamkniętych z zyskiem po zakończeniu subskrybowania Tradera. Płatności prowizyjne są automatyczne i nie wymagają dodatkowych działań. Obie strony mogą zobaczyć w każdej chwili aktualną prowizję należną do zapłaty.

Obserwujący systemu ForexCopy w dowolnym momencie mogą zaktualizować swój profil i zostać Traderem, zachowując jednocześnie możliwość kopiowania transakcji innych Traderów. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach profilu. Jednocześnie dane Obserwującego, które zostały zaktualizowane do Tradera, będą również automatycznie uwzględniane w monitoringu ForexCopy.

Kopiowanie transakcji

System ForexCopy został stworzony, aby jeden Trader mógł kopiować transakcje innych Traderów. Uczestnicy systemu mogą stosować strategię handlową, która najbardziej im odpowiada. Aby to zrobić, muszą wybrać Tradera w tabeli monitoringu i zasubskrybować go, aby skopiować jego transakcje.

Każdy użytkownik ForexCopy może zapisać się do kopiowania transakcji innych użytkowników i/lub udostępniać swoje transakcje do kopiowania.

System ForexCopy udostępnia obszerną listę metod płatności. Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję w zamian za umożliwienie kopiowania swoich transakcji Obserwującym ForexCopy. Prowizja może być następujących rodzajów: prowizja za skopiowaną transakcję, prowizja za dzień subskrypcji, prowizja wypłacana z udziału w zysku. Jeśli Obserwujący wybiorą ostatni z wymienionych rodzajów prowizji, płacą tylko za te skopiowane transakcje, które przyniosły im zysk.

Ponadto ForexCopy Trader może udostępnić swoje usługi Obserwującym za darmo, jeśli wybierze rodzaj prowizji od ilości uzyskanych lotów. Ten rodzaj prowizji jest opłacany przez InstaForex.

Liczba skopiowanych transakcji dokonanych przez kilku Traderów jest nieograniczona: Obserwujący może wybrać takie ustawienia, które pozwolą kopiować wszystkie transakcje Traderów.

Każdy klient InstaForex może zarejestrować się w systemie ForexCopy i zapisać się do kopiowania transakcji dowolnej liczby Traderów. Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących rejestracji, z wyjątkiem jednego - tylko konta otwarte w walucie USD, mogą uczestniczyć w ForexCopy. Ponadto rejestracja w systemie jest całkowicie darmowa.

Warunki kopiowania:

 • Na konto Obserwującego zostaną skopiowane tylko te transakcje, które Trader otworzył po tym, jak dany Obserwujący zasubskrybował go.
 • Ceny otwarcia/zamknięcia skopiowanych transakcji mogą różnić się od cen otwarcia/zamknięcia transakcji na koncie Tradera. Może się to zdarzyć, ponieważ ForexCopy jest systemem o złożonej organizacji technicznej, dlatego kopiowanie transakcji na konto Obserwującego możne mieć opóźnienie do 2 minut.
 • System zapewnia kopiowanie transakcji z konta tradera na konto Obserwującego w czasie rzeczywistym z maksymalnym możliwym opóźnieniem wynoszącym 2 minuty.
 • Zlecenia, które pozostawały otwarte przez mniej niż 2 minuty, mogą nie zostać skopiowane z konta Tradera na konto Obserwującego.
 • Transakcje są kopiowane na konto Obserwującego po cenie rynkowej obowiązującej w momencie kopiowania, która może różnić się od tej, w której transakcja została pierwotnie otwarta na koncie Tradera.
 • Wszystkie działania Tradera ForexCopy, które wykonuje on na swoim koncie, są automatycznie kopiowane na konto Obserwującego.
 • Dla kopiowanych transakcji przyjmowane są te same poziomy stop loss i take profit, które zostały ustalone dla transakcji Tradera..
 • Jeśli Trader ForexCopy zmieni stop loss lub take profit dla już otwartej transakcji, zmiany te wpłyną na transakcje skopiowane na konto Obserwującego, ale z maksymalnym dopuszczalnym opóźnieniem 2 minut.
 • Proporcje kopiowanych transakcji są obliczane na podstawie skali kopiowania ustawionej przez Obserwującego ForexCopy podczas zapisywania się do kopiowania działań Tradera ForexCopy.
 • Obserwujący ForexCopy może zamknąć skopiowaną transakcję bez wypisywania się z konta Tradera ForexCopy.

Subskrypcja na kopiowanie transakcji w systemie ForexCopy zostanie anulowana, jeśli:

 • Trader anuluje subskrypcję, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w gabinecie klienta;
 • Obserwujący anuluje subskrypcję, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w gabinecie klienta;
 • Na koncie Obserwującego nie ma wystarczających środków, aby zapłacić prowizję Traderowi;
 • Na koncie Obserwującego nie ma wystarczających środków, aby kopiować transakcje Tradera;
 • Firma anuluje subskrypcję po tym, jak Obserwujący lub Trader wyśle prośbę o anulowanie subskrypcji do Obsługi Klienta.
Opłata subskrypcji

System ForexCopy od InstaForex umożliwia jednym Forex Traderom kopiowanie transakcji innych Forex Traderów, którzy odnoszą sukcesy. Korzyścią skutecznych Forex Traderów jest to, że za swoje usługi otrzymują wynagrodzenie lub prowizję za subskrypcję.

Istnieje kilka rodzajów wynagrodzeń dla skutecznych Forex Traderów, do których zapisują się uczestnicy systemu ForexCopy. Uczestnik ForexCopy może ustawić każdy z tych sposobów w gabinecie klienta, dzięki temu dla Obserwującego zostanie zaoferowany jeden z poniższych planów:

 • płatność za okres subskrypcji (opłata pobierana jest od obserwujących co 24 godziny);
 • płatność za każdą otwartą transakcję w ramach systemu ForexCopy;
 • płatność jako procent zysku otrzymanego przez Obserwującego;
 • płatność za ilość skopiowanych lotów ze wszystkich transakcji zamkniętych zarówno w rachunku zysków, jak i strat;
 • bezpłatne kopiowanie (broker opłaca usługi ForexCopy Tradera w postaci prowizji od uzyskanych lotów).

Parametry każdej subskrypcji są ustalane przez ForexCopy Tradera w jego osobistym gabinecie, a potencjalnym Obserwującym oferowany jest jeden z określonych planów w chwili zapisywania się. Każda opcja płatności jest indywidualna dla każdej subskrypcji ForexCopy oraz każdego uczestnika systemu: ten sam ForexCopy Trader może odbierać płatności od różnych obserwujących w postaci różnych opłat: za dzień subskrypcji, za transakcję lub jako procent zysku.

Możliwość zmiany opcji płatności za subskrypcję ForexCopy dla uczestników systemu i zapewnienie potencjalnym Obserwującym w systemie ForexCopy wyboru Tradera pozwala stworzyć najkorzystniejsze warunki dla obu stron uczestniczących w procesie subskrypcji: niektórzy wolą płacić za transakcję w przypadku zysku (płatność procentu zysku w wyniku subskrypcji), a inni płacić skutecznemu Traderowi za każdą transakcję. Wolność wyboru i swoboda oferowania jest tym, co wyróżnia system ForexCopy i sprawia, że jest on najbardziej atrakcyjny dla Traderów, którzy chcą zarobić nie tylko na własnym handlu, ale także na udostępnianiu transakcji do kopiowania innym Traderom.

Ryzyko związane z kopiowaniem transakcji

Firma zapewnia Obserwującym ForexCopy możliwość kopiowania transakcji innych Traderów za pomocą systemu ForexCopy. Zwracamy uwagę na fakt, że system ForexCopy wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka, a Obserwującemu zaleca się zapoznanie z informacjami o następujących zagrożeniach i przeanalizowanie ich przed rejestracją w systemie ForexCopy:

 • Właściwości systemu ForexCopy mają charakter spekulacyjny, więc możesz ponieść poważne straty.
 • System ForexCopy zapewnia automatyczną realizację transakcji handlowych, to znaczy transakcje są otwierane i zamykane na koncie Obserwującego bez jego interwencji.
 • Podejmując decyzję o subskrypcji kopiowania transakcji określonego Tradera lub Traderów, Obserwujący musi ocenić swoją sytuację finansową, w tym zobowiązania finansowe.
 • Firma, a także jej partnerzy, ich pracownicy i agenci nie są konsultantami inwestycyjnymi ani finansowymi. Jeśli Obserwujący ForexCopy podejmuje decyzję inwestycyjną na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej firmy i na stronach partnerów lub w wyniku korzystania z systemu ForexCopy, robi to na własne ryzyko. Firma, a także jej partnerzy, ich pracownicy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z subskrypcji.
 • Obserwujący ForexCopy nie powinien podejmować żadnych decyzji inwestycyjnych bez wcześniejszego rozeznania. Obserwujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy inwestycja, strategia lub jakikolwiek inny produkt, lub usługa jest dla niego odpowiednia i zgodna z jego celami inwestycyjnymi, a także sytuacją osobistą i finansową.
 • Jeśli obserwujący ForexCopy otworzy dodatkowe transakcje na swoim koncie, zmieni lub anuluje zlecenia generowane przez system ForexCopy, wówczas w tym przypadku obserwujący może uzyskać wynik, różniący się od wyniku tradera ForexCopy, którego transakcje zostały skopiowane.
 • Obserwujący ForexCopy zgadza się, że firma nie ponosi odpowiedzialności za otwarte transakcje, które nie zostały zamknięte po anulowaniu subskrypcji, które nastąpiły z przyczyn technicznych, ale nie zostały zainicjowane przez obserwującego lub jego tradera. Trader akceptuje prawdopodobieństwo, że takie transakcje, pozostawione otwarte, mogą przynieść zarówno zysk, jak i stratę. Jeśli obserwujący nie zamknie takich transakcji ręcznie (w tym w przypadkach, gdy obserwujący nie został powiadomiony o zakończeniu subskrypcji z przyczyn technicznych/organizacyjnych), akceptuje warunki opisane powyżej oraz wszelkie ryzyko, które może powstać, jeśli transakcje pozostaną otwarte. .
 • System ForexCopy ma złożone oprogramowanie, ale istnieje prawdopodobieństwo, że czasem mogą wystąpić określone błędy. Obserwujący musi zdawać sobie sprawę z faktu, że system ForexCopy nie podejmuje decyzji handlowych, a jedynie przekazuje informacje o transakcjach z jednego konta handlowego na drugie. Zatem sytuacja, w której transfer danych został dokonany z błędem (lub nie został przeprowadzony z powodu błędu), powinien być postrzegany przez Obserwującego jako nieprzewidziana okoliczność, która nie wpływa matematycznie na prawdopodobieństwo zysku lub straty. W związku z tym okoliczność ta nie powinna służyć jako powód do żądania przez Obserwującego rekompensaty za utracone zyski lub rekompensaty za straty, których kwota przekroczyła możliwą kwotę straty, która mogłaby wystąpić podczas przesyłania informacji bezbłędnie .
 • Transakcje dokonywane przez tradera ForexCopy (w odniesieniu do dowolnego oferowanego przez nas instrumentu finansowego) są kopiowane proporcjonalnie zgodnie ze skalą kopiowania ustaloną przez obserwującego podczas subskrybowania. Transakcje o wolumenie poniżej minimalnego zakresu lotów nie są otwierane. Wszystkie skopiowane transakcje są automatycznie zmieniane i/lub zamykane na koncie obserwującego ForexCopy w przypadku, gdy trader zmieni/zamknie transakcję na swoim koncie z dowolnego powodu bez ostrzeżenia i bez jakichkolwiek działań ze strony obserwującego. Obserwujący powinien być gotowy do utraty pełnej kwoty środków, korzystając z systemu ForexCopy. Obserwujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty, które mogą wyniknąć z automatycznego wykonania instrukcji generowanych podczas korzystania z systemu ForexCopy..
 • Statystyki handlu w przeszłości, które są wyświetlane na stronie internetowej firmy lub partnerów, nie są wskaźnikiem przyszłych wyników i powinny być uważane za hipotetyczne. Należy rozumieć, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Nie udziela się gwarancji, że jakiekolwiek konto handlowe będzie w stanie przynieść lub, najprawdopodobniej, przyniesie zyski lub straty podobne do tych, które znajdują odzwierciedlenie w statystykach. Nie ma również gwarancji, że stopień ryzyka Tradera, którego transakcje są kopiowane, nie będzie w rzeczywistości wyższy. Oceniając treść, portfolio, statystyki wskaźników finansowych, opinie lub rekomendacje zarejestrowanego Tradera, Obserwujący nie powinien wyciągać wniosku, że Trader jest bezstronny, niezależny lub wykwalifikowany do udzielania informacji finansowych, lub opinii. Firma nie gwarantuje składania zleceń, w tym zleceń zapobiegających powstawaniu strat (na przykład stop-loss). W związku z tym firma nie gwarantuje, że transakcja zostanie wykonana na poziomie ceny zlecenia/stop loss, a Obserwujący może stracić więcej niż pierwotna kwota użyta do skopiowania transakcji Tradera.
 • Wyniki osiągnięte w przeszłości należy postrzegać jako hipotetyczny wynik z nieodłącznymi ograniczeniami. Nie udziela się gwarancji, że konto handlowe będzie w stanie przynieść lub, najprawdopodobniej, przyniesie zysk lub stratę podobne do tych, które znajdują odzwierciedlenie w poprzednich wynikach. Rzeczywista wielkość zysku/straty, jaką może ponieść Obserwujący, może się różnić w zależności od wielu czynników, między innymi, od początkowego salda rachunku (w tym wpłaty i wypłaty), aktywności rynkowej, ustawień konta Obserwującego oraz rzeczywistych wskaźników Tradera, którego transakcje są kopiowane na konto Obserwującego.
 • Żaden z aspektów informacji o systemie ForexCopy opublikowanych na stronie internetowej firmy i partnerów nie ma na celu udzielania porad dotyczących inwestowania i podatków ani innych porad finansowych. Takie treści nie powinny być traktowane jako alternatywa dla profesjonalnych porad finansowych i inwestycyjnych. Jeżeli Obserwujący zdecyduje się rozpocząć handel poprzez kopiowanie transakcji określonego Tradera, wówczas odpowiedzialność za takie decyzje, transakcje i wszelkie wynikające z nich konsekwencje spoczywa wyłącznie na Obserwującym. Porady, opinie lub transakcje uzyskane w wyniku korzystania z usługi ForexCopy są niczym innym jak nieformalną wymianą danych między osobami, których tożsamość może być anonimowa lub nieokreślona. Udostępniając takie informacje Obserwującym, firma i jej partnerzy nie udzielają porad inwestycyjnych bezpośrednio, pośrednio, potajemnie ani w żaden inny sposób. Obserwujący powinien zawsze niezależnie sprawdzać i analizować dostarczone informacje oraz podejmować decyzje inwestycyjne.
 • Obserwujący akceptuje ryzyko związane z faktem, że Trader może nie mieć wystarczającego doświadczenia i wiedzy, a to z kolei może wpłynąć na wyniki handlu na koncie Obserwującego.
 • Parametry systemu ForexCopy mogą pomóc w testowaniu, ocenie i wyborze strategii inwestycyjnej. Odbywa się to poprzez dostarczenie szczegółowych informacji o rachunku transakcyjnym, historii handlu, profilu ryzyka i innych ważnych danych, które należy wziąć pod uwagę przed wybraniem konkretnego konta do kopiowania transakcji. Aby wybrać inwestorów, którzy odpowiadają Twoim potrzebom, musisz wziąć pod uwagę wszystkie aspekty i czynniki, w tym ryzyko na rachunku handlowym, z którego kopiowane są transakcje, Twoje cele inwestycyjne i gotowość do poniesienia strat .
Opuszczasz stronę internetową www.instaforex.eu firmy INSTANT TRADING EU LTD
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.