empty
Предстои ви да бъдете пренасочени към
www.instaforex.com
Услугите на този уебсайт са по-подходящи за вашето местоположение
 
 
Открийте сметка

Формула

CG = -1*NUM/DEN

NUM = int (n, i = 0) [PRICE{i}*{i+1}]

DEN = int (n, i = 0) [PRICE {i}], където


PRICE [i] = цената i бар (бара) назад;

PRICE [0] = настоящ бар на цената;

PRICE [2] = цената 2 бара назад.

Използване при търговия

Индикаторът Център на Гравитацията помага за идентификацията на основните пивотни точки без лаг, което е принципното предимство на този инструмент както за технически анализ, така и в търговията.

След като беше разгледано изоставането на различни ценови филтри с краен импулсен отговор в зависимост от относителната амплитуда на филтърните коефициенти, се ражда идеята за Център на Гравитацията за МетаТрейдър. SMA може да бъде такъв филтър, при който всички коефициенти имат същата стойност. Като резултат, център на гравитацията за SMA е точно в центъра на филтъра.

Индикаторът Център на Гравитацията наподобява стохастичен осцилатор с единствената разлика, че няма зони на свръхкупуване и свръхпродаване и неговите основни сигнали формират две сигнални линии (червена и синя).

Пресичането на сигналните линии случи за основен сигнал на индикатора:

  • Ако червената линия пресече синята отдолу нагоре, индикаторът генерира сигнал купува.
  • В случай, че червената линия пресече синята отгоре надолу, индикаторът дава сигнал продава.

След като индикаторът е разработен за такъв с по-малко лаг, тези сигнали успешно могат да бъдат приложени към търговията без допълнителен филтър.

Още един сигнал, който може да бъде генериран от Център на Гравитацията, е класическият сигнал за дивергенция:

  • Ако цената е формирала два нови върха (и вторият е по-висок от първия), а индикаторът Център на Гравитацията не покаже нов максимум, се появява сигнал за дивергенция, за да предупреди за разпродаване на активи.
  • Ако цената е формирала две нови дъна (и първото е по-ниско от второто), докато индикаторът Център на Гравитацията не произведе нов максимум, нов сигнал за конвергенция се появява, за да покаже купуване на активи.
Индикатор Център на Грацитацията

Свалете


Обратно към списъка
Сега напускате www.instaforex.eu, уебсайт, управляван от INSTANT TRADING EU LTD
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.